Choď na obsah Choď na menu
 

Bývalí muslimové se ptají papeže: „Proč jsme se stali katolíky?“

 

zvq93ldbavvw55ged1m2a6fvx55ged1m2a6fw.jpgSkupina bývalých muslimů, kteří přijali katolickou víru, napsala papeži Františkovi otevřený dopis s prosbou, aby změnil svoje učení ohledně islámu.

Hned v úvodu vysvětlují, proč volí takovou formu: „Po řadu let se s Vámi mnoho z nás snažilo při různých příležitostech spojit a nikdy jsme neobdrželi sebemenší odpověď na naše dopisy nebo žádosti o setkání.“

„Pokud je islám sám o sobě dobrým náboženstvím, jak podle všeho učíte, proč jsme se stali katolíky? Nezpochybňují Vaše slova smysluplnost rozhodnutí, které jsme udělali riskujíce své životy? Víte, že islám nařizuje smrt těm, co od něj odpadli (korán 4, 89; 8, 7‒11)? […] Nemá nás snad znepokojovat, že papež, jak se zdá, předkládá korán jako cestu spásy? Máme se vrátit k islámu?“ ptají se zmínění konvertité.

A pokračují: „Jak můžete mluvit o míru a schvalovat islám, jak to podle všeho činíte: ‚Vyhnat nemoc ze svého srdce, jež otravuje náš život… Ti, kdo jsou křesťané, s pomocí bible a ti, kdo jsou muslimové, za pomoci koránu‘ (Řím 20. ledna 2014)?“

Upozorňují, že islám nemůže být spojencem v boji „proti silám, které chtějí ovládnout a zotročit svět“, protože „sdílí stejný totalitní logiku založenou na odmítnutí Kristovy královské moci“.

„Islám jako pravý antikrist existuje pouze jako nepřítel všech: ‚Propuklo mezi námi a vámi nepřátelství a nenávist až na věky, dokud neuvěříte v jediného Alláha!‘ (60, 4). Pro korán jsou křesťané ‚ nečistotou‘ (9, 28), ‚nejhorší ze všech stvoření‘ (98, 6), a všichni jsou odsouzeni do pekla (4, 48), proto je Alláh musí vyhladit (9,30). Nesmíme se nechat zmást verši koránu, které jsou považovány za tolerantní, jelikož je všechny ruší verš meče (9, 5). Tam, kde evangelium hlásá dobrou zprávu o Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání pro spásu všech a naplnění smlouvy započaté s Hebrejci, Alláh nemůže nabídnout nic jiného než válku a vraždění ‚nevěřících‘ výměnou za svůj ráj: ‚A oni bojují n cestě Alláhově ‒ zabíjejí a jsou zabíjeni‘ (9, 111). Nezaměňujeme islám za muslimy, ale pokud pro Vás ‚dialog‘ znamená hlas pokoje, pro islám je to pouze další způsob vedení války.“

Proislámská vyjádření papeže podle autorů dopisu vedou k tomu, že „muslimové nejsou povzbuzováni k tomu, aby se vzdali islámu, a mnoho bývalých muslimů, jako např. Magdi Allam, opouští Církev znechuceno její zbabělostí, zraněno pochybnými gesty, zmateno nedostatkem evangelizace, pohoršeno vychvalováním islámu… Tak jsou nevědomé duše uváděny v omyl…“

Otevřený dopis končí slovy: „Církev musí v zájmu spravedlnosti a pravdy ukazovat, proč jsou argumenty, které islám vznáší, aby se rouhal křesťanské víře, falešné. Kdyby k tomu Církev našla odvahu, nepochybujeme, že by se miliony muslimů, stejně jako jiných mužů a žen hledající pravého Boha, obrátilo. Jak jste řekl: ‚Ten, kdo se nemodlí ke Kristu, modlí se k ďáblu‘ (14. března 2013). Kdyby lidé věděli, že směřují do pekla, odevzdali bys své životy Kristu (viz korán 3, 55).“

ACS

Zdroj: http://www.tedeum.cz/2018/01/14/byvali-muslimove-se-ptaji-papeze-proc-jsme-se-stali-katoliky/