Choď na obsah Choď na menu
 

Misia svätého Františka z Assisi na Blízkom východe (1219 - 1220)

 

angelico-san-francesco-sultano_300x412.jpgV súčasnosti sa propaguje názor, že kresťania a mohamedáni veria v rovnakého „Boha“. Avšak tento vieroučný blud popierajú okrem biblie a katolíckej Tradície i svedectvá hlásateľov Božieho slova. Jedným z nich je svätý František z Assisi. Ten v roku 1219 vycestoval do Svätej zeme s cieľom získať mučenícku korunu. Najskôr sa zastavil v Egypte. Aj keď bol varovaný križiakmi, aby nešiel k egyptskému sultánovi Al – Malikovi al Kamilovi,  napriek tomu k nemu išiel. V knihách Životy Víťazov (2006), Svätý František Serafínsky (1903) a Církev Vítězná (1899), čítame:

„(František) neohrozene vošiel do nepriateľského tábora. Vojaci ho ihneď spútali a viedli k sultánovi. Sultán sa ho opýtal: „Kto ťa sem poslal?“ František odpovedal: „Nevyslali ma ľudia, ale Najvyšší Boh ma posiela, aby som ti zvestoval pravdu svätého evanjelia a ukázal cestu spasenia...Buďte uistení, že ak zomriete vo svojom zákone, zahyniete. Preto sme prišli k vám, aby sme vás zachránili...“ a hneď začal hlásať kresťanskú náuku. Sultán žasol nad jeho odvahou, zapáčil sa mu a vyzval ho, aby ostal v jeho zemi. František povedal: „Áno, som ochotný u teba a tvojich poddaných ostať, ak máte úmysel obrátiť sa iba ku Kristovi. S najväčšou radosťou z lásky k Ježišovi Kristovi u vás zostanem. Ak by ste však kolísali medzi pravou vierou a svojim bludným učením, potom som hotový podrobiť sa skúške...Rozkáž svojim sluhom nech zapália veľkú vatru a ja pôjdem do ohňa s tvojimi kňazmi, aby si sa mohol presvedčiť, ktoré náboženstvo je pravé.“ Sultán sa usmial a povedal: „Pochybujem, že by sa našiel medzi mohamedánskymi kňazmi taký, čo by sa chcel podrobiť tejto skúške. Bojím sa, že by sa moji poddaní vzbúrili a pozbavili by ma trónu.“ Sultán mu ponúkol veľký poklad. Pokorný Boží sluha sa však poďakoval za veľký dar a neprijal ho. Udivený sultán cítil ešte väčšiu úctu voči Františkovi a dal mu stráž, ktorá ho odprevadila späť do Damietty ku kresťanskému vojsku. Pri rozlúčke (sultán) prosil Františka: „Modli sa za mňa, aby mi Boh dal poznať pravé náboženstvo, ktoré mu je najmilšie.“ Od toho času vraj sultán zaobchádzal s kresťanskými poddanými oveľa ľudskejšie.“

O čom svedčí misia svätého Františka z Assisi? O tom, že Trojjediný pravý Boh: Otec, Syn a Duch Svätý, nie je totožný s islamským Alahom! Pokiaľ dnes niekto, či už je to pápež, biskup, kňaz alebo pastor káže pozmenené učenie, iné, ako to, ktoré hlásal sv. František a ktoré bolo učením katolíckej cirkvi, nemá právo sa nazývať kresťanom, ale je heretikom, či odpadlíkom – apostatom.