Choď na obsah Choď na menu
 

Myšlenky svatého Jána Bosca

Jestliže se zapomíná na to, co je věčné, všechno ostatní je vedlejší.

 

Pečujte zvláště o nemocné, děti, staré a chudé,

získáte si tak Boží požehnání a přízeň lidí.

 

Láska nám umožňuje snášet únavu, nudu, nevděčnosti, nedostatky, přehlížení.

 

Pamatuj, že máš anděla, který je tvůj průvodce, druh a přítel.

 

Vy nejste kazatelé, ale máte k dispozici účinný způsob, jak kázat: dobrý příklad.

 

Láska všechno snáší, proto ten, kdo nesnáší nedostatky druhých,

nemá  pravou lásku.

 

Cesta kříže je cesta, která vede k Bohu.

 

Jestliže peníze dělají mnoho, modlitba dělá mnohem více.

 

Mysli na to, můj synu, že Bůh tě křtem učinil svým dítětem, zamiloval si tě a miluje tě jako něžný otec.

 

Čerpej odvahu z víry a ze svého přesvědčení.

Ti špatní se musí bát dobrých, nikoliv dobří špatných.

 

Svěřme se do rukou Božích v úplné důvěře, modleme se, a všechno dopadne dobře.

 

Život je příliš krátký. Je třeba rychle dělat tu trochu dobra, které jsme schopni, než nás překvapí smrt.

 

Nejsme sami. Ježíš je s námi.

 

Důvěřujte ve všem svátostnému Ježíši a Panně Marii Pomocnici, a uvidíte, co jsou to zázraky.

 

Ježíš bude vždy naším učitelem, naším vůdcem, naším vzorem.

 

Pracujme ustavičně v tomto životě pro spásu své duše a duší těch druhých: odpočineme si v blažené věčnosti.

 

Udělejte to, co můžete. To, čeho nejsme schopni my, udělá Bůh.

Snažte se, abyste si zasloužili chválu od Boha, nikoliv od lidí.

 

Důvody naší úcty k Panně Marii jsou tyto:

Maria je nejsvětější ze všech tvorů, Maria je Matkou Boží a Maria je Matkou naší.

 

Kdo důvěřuje Marii, nebude zklamán.

 

Toto Dítě se narodilo a zemřelo právě pro mne, pro mne tolik trpělo.

Čím mu dám najevo svou vděčnost?

 

Bůh se stává člověkem, aby spasil naši duši.

Naše duše musí být proto něco velmi velkého.