Choď na obsah Choď na menu
 

Pamätaj na posledné veci

 

bozhij_sud.jpgSvätí nás často vyzývajú, aby sme hlavne v pôstnej dobe pamätali na posledné veci a to: smrť, súd, nebo a peklo. Áno, Boh pozná deň a hodinu i miesto vašej smrti. Nič istejšieho nie je než to, že táto pozemská púť pre každého z nás skončí. Potom bude Boží súd. Ježiš hovorí: „Nič nie je skryté, čo nebude odkryté.“ Budeme súdení pred anjelmi, celým vesmírom a všetkými ľuďmi. Čo robiť, aby nám Ježiš raz nemusel povedať ako tým nemúdrym pannám: „Amen, hovorím vám, nepoznám vás!“ Čo robiť, aby nám vtedy pri svojom príchode povedal: „Poďte požehnaní a ujmite sa vlády!“ Čo robiť? Žiť z viery, veriť Ježišovi a Jeho slovu a neveriť klamárovi a zvodcovi, ktorý nás odvádza od Ježiša a Jeho nám daného programu. Nebo či peklo – večnosť! Čo je týchto niekoľko rokov, či mesiacov proti večnosti! Svätí nás povzbudzujú: „Teraz je čas práce, námahy, boja. Tam bude čas odmeny, odpočinku.“ Apoštol Pavol volá: „Pre budúcnosť je mi pripravená koruna slávy, ale nielen mne, ale všetkým, ktorí nasledujú Pána Ježiša.“ Ako sa ľudia obetujú pre chvíľkovú slávu. Všetka sláva na zemi je len poľná tráva, klam a trápenie ducha. A nám Boh pripravil slávu večnú, a to neporovnateľnú s tou najväčšou slávou na zemi. V nebi máte pripravenú svoju korunu slávy. Tam je Bohom rezervované miesto s vašim menom. „Idem, aby som vám pripravil miesto a kde som ja, budete i vy.“Len trošku sa zapierať, len trošku sa pokorovať. Len chvíľu bojovať v tomto čase so lžou a zvodnými predstavami a myšlienkami a potom – večná sláva! Ale je nutné bojovať a nevzdávať sa v polovici cesty. Ježiš nám dáva svoje slovo, On nám dáva seba! On chce, aby sme ho celkom milovali a pre Neho všetko strácali, teda to svoje vnútorné bohatstvo, svoje túžby, predstavy, plány! A práve na ceste vnútornej očisty je najúčinnejším prostriedkom spoločenstvo. V spoločenstve jeden druhého podrží. Platí: „Beda však samému, keď padne! Nemá pri sebe druha, čo by ho zodvihol!“(Kaz 4,10) Buďte vďační Bohu, že máte spoločenstvo, v ktorom môžete prechádzať očistou – premenou.

(Byzantský katolícky patriarchát)