Choď na obsah Choď na menu
 

Papež František a taoismus

 

3_.jpgVe svém vydání z října 2013 představuje magazín TAO (Argentina) na své obálce fotku kardinála Bergoglia s taoistickým mnichem.

Titulek vysvětluje fotku: „Liu Ming, východní lékař papeže Františka“. Věřím, že díky této fotce a popisku připravilo onlinové vydání Perfil [španělsky „Profil“] rozhovor s Mingem a vydalo jej pod titulem: „František bude žít do 140 let, říká čínský lékař“.

Informace o Františkovi v dnešním článku se zakládá na odpovědích, které Ming poskytl Perfilu.

Ming je 45 letý taoistický mnich, který se před 10 lety přestěhoval z Číny do Argentiny. Osm let se staral o zdravotní problémy kardinála Bergoglia.

Mingovo náboženství-filozofie, taoismus, učí, že vesmír tvoří základní energie, jaká má dvě formy:jing a jang. Vzájemné působení těchto dvou energií údajně vytvořilo vše, co existuje.

Proto, když se u člověka projeví nějaká nemoc, taoistická medicína si myslí, že fyzická porucha je zapříčiněna zablokováním univerzální energie tao, která by měla přirozeně plynout skrze daného člověka. Dá-li osoba volný průběh této imanentní síle ve své duši, ta prý obnoví narušenou energetickou rovnováhu a obnoví zdraví nemocného orgánu.

Kardinál z Buenos Aires míval mnoho zdravotních problémů. Byl diabetikem, měl operaci žlučníku a neustálé jaterní problémy. Mimoto měl operaci plic a vážné srdeční problémy. Tým lékařů, kteří jej vyšetřili, mu naordinoval operaci srdce, ale kardinál Bergoglio operaci odmítl.

V této situaci uslyšel o taoistickém „mnichovi“ Liu Mingovi díky knězi(!). Tento taoistický mnich pak k němu docházel třikrát týdně. Léčba spočívala v akupunkturních sezeních a masážích dle postupů taoistické medicíny.

Ming ho vyléčil neoperativním zásahem. „Prostřednictvím mé léčby začala jeho krev lépe obíhat v arteriích, které byly zablokované. Vše, co jsem udělal, bylo, že jsem přesměroval energii těla. Poté, měl [Bergoglio] ve mě plnou důvěru. Jeho lékaři, všichni pyšní, se trochu rozzlobili, kromě jedné lékařky, která sem přišla, aby se se mnou naučila čínskou medicínu. Je jí Graciela Rodriguezová.“

Při rozhovoru s Mingem se reportér zeptal: „Povídali jste si o východní filozofii? Zajímal se o ni?“ Ming odpověděl: „Ano, vyměnili jsme si knihy. On mi dal například I Ching (neboli Knihu změn) ve španělštině. Používám ji, když učím kurzy v Buenos Aires.“

Ming o Bergogliovi ještě řekl: „On je velmi silná, zdravá osoba, která ví, jak naplnit své poslání. Bergoglio přemýšlí velice jasně, je velkým moudrým mužem, jako v čínské kultuře.“

Toto spojení papeže Františka s taoistickou medicínou-filozofií-náboženstvím může dát klíč k lepšímu pochopení mnoha jeho novot v řeči i činech.

Když František prohlásil, že „uctívá Boha, ale nikoliv katolického Boha,“ nemluvil skrytě o Tao, čínském bohu údajně imanentním ve všech jedincích, který se ztotožňuje s energií vesmíru?

Dává během těchto prvních sedmi měsíců svého pontifikátu volnou vládu své spontaneitě – tak nepatřičné pro Nejvyššího pontifika – aby praktikoval jeden ze základních požadavků taoismu? Jsou jeho dobře propagovaná prostota a pokora praktikovány v následování „ctností“ taoismu spíše než katolických ctností?

Vznáším tyto eventuality nikoliv proto, že jsou nezbytné, aby mě přesvědčily, že František je revolucionář. Věřím, že je revolucionář, protože, pokud mohu vidět, chce zničit katolickou Církev, jakou vždy byla do Druhého vatikánského koncilu. Jeho základními principy jsou principy progresivismu, které ovládly Církev od doby Jana XXIII. proto jsem přesvědčen, že je František naprostým progresivistou. Nicméně je odhalující, že tento progresivistický papež má takovéto důvěrné vztahy s taoismem.

Duch Svatý nás v Písmu sv. učí, že omnes dii gentium daemonia, všichni bohové pohanů jsou démoni (Ž 95,5). Na základě toho můžeme v zásadě říci, že tento filozofický hovor o imanenci Tao v něčí duši se dá prostě přeložit jako ďábelská posedlost něčí duše. Právě k tomu vede klanění se pohanským náboženstvím a nadšení pro jejich filosofie.

Bergoglio proto, jak se zdá, má velmi dobrý vztah se svým „nekatolickým bohem“, který jej obývá. Za takovýchto okolností byl „zázračně“ vyléčen taoistickým mnichem skrze jeho ďábelskou magii. Okultní síly, které jsou za tímto tzv. léčením, zanechávají duchovní pouto na duši, které se projeví především v hodině smrti, což představuje vážné ohrožení spasení.

Každý z nás si může položit otázku: Co by na to řekl apoštol Petr? Nechal by se snad také „léčit“ tímto mágem?

Zdroj: Atila Sinke Guimarães, http://rexcz.blogspot.cz/2013/11/taoisticke-zazemi-jorgeho-bergoglia-2013.html