Choď na obsah Choď na menu
 

 

               Hrdinské svedectvo z Číny

 

Kristovo vyučovanie lásky je v kresťanských spoločenstvách v Číne názorne ilustrované príbehmi o sebazapreniach vyznávačov a mučeníkov. Tu je jeden z príbehov, ktorý je často v tejto súvislosti zmieňovaný: Vedúci istého kresťanského spoločenstva Fang – Cheng je vo väzení. Bol mučený, ale svojich bratov nezradil. Jedného dňa bol opäť privedený pred vyšetrujúceho dôstojníka. V kúte miestnosti uvidel hromadu handier a počul rinčanie reťazí. Keď sa pozorne pozrel, poznal, že tam držia jeho matku. Na rozdiel od chvíle, keď ju videl naposledy, mala teraz úplne biele vlasy. V tvári bola bledá. Pochopil, že i ona prešla hrozným zaobchádzaním.

Komunistický vyšetrovateľ sa spýtal Chenga: „Počul som, že vy kresťania máte desať prikázaní, ktoré vám  vraj dal Boh a máte ich usilovne zachovávať. Rád by som sa s nimi zoznámil. Bol by ste tak láskavý a vymenoval ich?“ I keď bol Cheng v hroznom duchovnom zovretí, chcel využiť príležitosť a oboznámiť Maovho učeníka s Božím zákonom. Začal vymenovávať Božie prikázania, až došiel ku „cti svojho otca i matku svoju.“

V tomto okamihu bol prerušený. Komunista mu povedal: „Cheng, prajem si dať vám príležitosť uctiť si svoju matku. Povedzte nám, čo viete o svojich spolu veriacich a ja vám sľubujem, že ešte dnes večer budete vy i so svojou matkou na slobode. Budete sa môcť o ňu starať a tak si ju náležite uctiť. Dokážte mi teraz, že skutočne veríte v Boha a prajete si zachovávať jeho prikázania.“ Nebolo jednoduché sa rozhodnúť. Cheng sa obrátil k matke a povedal: „Mami, čo mám urobiť?“

Matka odpovedala: „Od malička som ťa učila láske ku Kristovi a jeho svätej Cirkvi. Nemysli na moje utrpenie. Usiluj sa zostať verný svojmu Spasiteľovi a jeho najmenším bratom. Pokiaľ zradíš, nebudeš už viac mojim synom.“ Bolo to naposledy, čo Cheng videl svoju matku. S najväčšou pravdepodobnosťou zomrela následkom krutého mučenia. My na rozdiel od Číny zatiaľ žijeme v rozdielnej situácii. Kvôli svojej viere nie sme väznení a neprechádzame podobnou skúškou ako veriaci v Číne. Môžeme však preukázať tú istú kvalitu odvahy a viery i v našej osobnej situácii. Ako? Predovšetkým vytrvalou modlitbou za obrátenie duší k Pánu Ježišovi a taktiež ohlasovaním Ježišovho radostného posolstva spásy.                                                                                   (Hlas mučeníkov)

 

Sťahuj: Hrdinské svedectvo z Číny