Choď na obsah Choď na menu
 

Prenasledovaní kresťania - starovek III.


Svätý Gracilián ( 3. stor.)

Bol jedináčik, dobre vychovaný a už ako chlapec spoznal Kristovu vieru. Raz čítal v evanjeliu Pánove slová: „Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden.“ Neváhal teda, prijal krst a doma oznámil rodičom: „Som kresťan a nikdy už nebudem obetovať bohom.“ „Neprivádzaj nás k hanbe a svoju mladosť do nešťastia. Ak sa o tom dozvie sudca Trason, bude ťa mnoho mučiť.“ „Skrze Krista, Syna Božieho, nebojím sa hrozieb, lebo on ma naučil ceste pravdy.“ „Čo je pravda?“ „Ježiš Kristus sám je pravda a svetlo.“ „Obetuj bohom a zostaň našim synom...“ Otec spolu s matkou denne prelievali slzy nad svojim synom. Sudca Trason sa Graciliána pri vypočúvaní pýtal: „Prečo si sa ty hlúpy, ako som sa dozvedel, oddal náboženstvu kresťanských čarodejníkov?“ On odpovedal: „Nie bláznovstvu, ale pravde som uveril, pretože Kristus je pravda.“ „Blaznieš, Gracilián. Obetuj bohom a zachráň sa rodičom, lebo tvoj otec je mojim dobrým priateľom.“ „Som Kristov a od Kristovej lásky neodstúpim.“ Z ohľadu na jeho otca bol Gracilián ponechaný v súkromnom väzení. Cisár Maximilián napísal sudcovi: „Ak sa podriadi, pošli mi ho sem a urobím ho svojim dôverníkom.“ Ale chlapec Pána Ježiša nezradil, naopak, vo väzení v Kristovom mene uzdravil slepé dievča Felicissimu. Ona uverila v Krista  a spolu i so svoju matkou a s Graciliánom bola neskôr popravená.

Svätá Božena

Svätá Božena bývala po mučeníckej smrti svojho brata Faustína sedem mesiacov u Luciny, rímskej matróny. Sudca sa chcel zmocniť jej majetku a preto ju obžaloval, že je kresťanka. Pred súdom jej hovoril: „Obetuj bohom.“ „Nebudem obetovať, pretože som Kristova.“ „Obetuj veľkej Diane a vyhneš sa mukám, ktoré ťa čakajú.“ Už som povedala, že som kresťanka a služobnica môjho Pána Ježiša Krista; tvojim ničomným modlám nikdy obetovať nebudem.“ Lukrécius ju dal odviesť do žalára a rozkázal, aby Boženu jeho služobníci v  noci zahrdúsili. Lucina ju potom pochovala tak isto ako i jej brata. Sudca Lukrécius urobil od radosti nad ukradnutým majetkom hostinu, pri ktorej sa pohŕdavo vysmieval zo svätej Boženy a následkom toho náhle zomrel.

Svätí manželia Timotej a Maura (†286)

Sudca Arianus sa Timoteja pri predvolaní pýtal: „Kto si a aké máš postavenie?“ „Som kresťan.“ „Si snáď jediný, kto nepočul o cisárovom rozkaze?“ „Duch Kristov prebýva vo mne, a preto nebudem obetovať.“ „Čo nevidíš vedľa teba rozostavané mučidlá?“ „A ty nevidíš Božích anjelov, ktorí ma posilňujú?“ O chvíľu priviedli jeho manželku Mauru. Mali iba tri týždne po svadbe. Arianus jej povedal: „Je mi ťa ľúto, že sa tak mladá staneš vdovou...Dohovor manželovi.“ Maura však nevedela, o čo ide a preto sa pýta manžela: „Prečo máš byť usmrtený? Pre dlhy, dane alebo pre nejaké záväzky? Poď, hovorí mu, predáme všetko, i celé moje veno a zlaté šperky.“ Timotej ju poučil o čo ide a povedal jej: „Choď k sudcovi a napomeň ho pre jeho neprávosť.“ Maura mu povedala: „Bojím sa, že vidiac rozhnevaného sudcu a hrôzu mučidiel, neznesiem muky, veď mám len sedemnásť rokov!“ „Dúfaj v Pána Ježiša Krista a modli sa: „Pane, ty si nás spojil v manželstve, chráň nás od rozdelenia v tomto zápase...daj, aby sme pre teba znášali muky i smrť, aby bol nepriateľ zahanbený, že nás nemohol odviesť od svornosti, ktorú máme spolu v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi...“ Maura išla k sudcovi a hovorí mu: „Nešľachetný, kázal si ma obdarovať zlatom a striebrom, aby si zlákal moju dušu do skazy. Nič ti neleží na srdci viac, ako zabíjať duše zlatom.  Ale svojou ľstivosťou nado mnou nezvíťazíš, pretože odiata výzbrojou Ježiša Krista sa staviam proti tebe...“ Arianus jej hovorí: „I ty si volíš radšej smrť ako život? Či chceš radšej zomrieť spolu s mužom, aby si sa nestala vdovou? Neboj sa, vyberiem ti muža zo svojich dôstojníkov, ktorý má najväčší príjem a budeš mať krajší život a vznešenejšieho muža ako doteraz.“ Ona však hriešne ponuky i spolu s jej manželom odmietla a radšej si zvolili kruté mučenie a smrť, akoby mali zradiť Krista a stratiť  večný život. Mladé dievča pálili a odsekli jej prsty. Manželovi vrazili do uší ohnivé bodce a tiež prišiel o svoje oči...Potom obidvoch ukrižovali. Cestou ich stretla Maurina matka, pohanka a hovorí svojej dcére: „Ty chceš opustiť matku? Kto bude nosiť nádherné šaty a šperky, keď moja dcéra umrie?“ Maura odpovedá: „Zlato sa pominie a šaty zožerú mole, telesná krása vekom vädne, ale koruna Ježiša Krista je nevädnúca po celú večnosť.“ Statoční manželia boli pribití na kríž  tvárou k sebe, žili ešte deväť dní, pričom povzbudzovali jeden druhého, až kým svoju dušu neodovzdali do rúk svojho Stvoriteľa a Pána.

 Sťahuj: Prenasledovaní kresťania - starovek III.