Choď na obsah Choď na menu
 

   Spasiteľ sa narodil v srdci moslima – svedectvo z Nigérie

 

Pavol je vnukom kráľa a synom vplyvného muža z mesta v strednej Nigérii. Od rodičov dostal meno Salli Umar, ale keď sa stal kresťanom, zmenil si meno na Pavol ako znamenie, že jeho život nabral nový kurz. „Môj dedo bol kráľom tohto mesta. Môj otec tu bol ulamah (predstavený mešity). Jeho úsilím sa väčšina miestnych pohanov stala moslimami. Sám som sa narodil a bol som vychovaný ako moslim,“ hovorí Pavol. Od mladosti bol Pavol horlivým moslimom. Snažil sa o islame získavať stále nové informácie. Ako zdroj nových poznatkov často sledoval náboženské videonahrávky. Raz sa dozvedel, že je k dispozícii nové video o prorokovi Mohamedovi. Keď navštívil obchod s videokazetami, zistil, že toto video nie je práve na sklade. Miesto toho si však všimol videokazetu s filmom Ježiš. Pavol vedel o Ježišovi iba to, že ho korán nazýva prorokom. A tak si tento film kúpil. V inom obchode zohnal video o Mohamedovi, takže si nakoniec niesol domov dve videokazety. Potom pozval niekoľko priateľov, aby si spolu obidva filmy pozreli. Ale jeho priatelia nechceli film o Ježišovi sledovať, lebo bol podľa nich „kresťanom.“ „I keby bol kresťanom,“ povedal im, tento Ježiš je v koráne nazvaný prorokom. A preto by sme mali vedieť, čo konal. A ak sú v tom filme nejaké chybné informácie, tak sa na nich môžeme vzájomne upozorniť.“ Po týchto slovách Pavol spustil nahrávku. Príbeh filmu skupinku veľmi zaujal a najviac sa ich sŕdc dotýkala láska, ktorú Ježiš prejavoval. Pri scéne Ježišovho ukrižovania všetci plakali. Pavol spomína: „Keď prišlo na Ježišovo vzkriesenie, vykríkli sme radosťou.“

Potom prišlo na rad video o Mohamedovi. Bolo o Mohamedovom boji a ustanovení islamskej nadvlády nad arabským svetom. Film zobrazoval muža na koni mávajúceho mečom. „Ešte než sme vôbec vedeli, o čo ide, videli sme ho zabíjať ľudí.“ A tak som sa spýtal svojich priateľov: Je to ten prorok, ktorého nasledujeme? Prečo nie je tak dobrý, ako ten prvý? Pokiaľ je toto prorok Ježiš a toto prorok Mohamed, nemyslím, že by som radšej nasledoval Mohameda kvôli tomu, čo robil. Nikdy neurobil nič také, ako Ježiš. Nikoho neuzdravil, ale zabíjal ľudí. Tento Ježiš je lepší ako Mohamed.“ Pavol a jeho priatelia sa od toho dňa rozhodli nasledovať Krista. Nasledujúcu nedeľu ráno išli spolu do kostola a tam chceli svoju vieru vyznať. Na ceste sa ich spýtal istý muž, kam idú. Dvaja z nich popreli, že idú do kostola a vrátili sa späť. A tak nakoniec do kostola vošiel iba Pavol s posledným zo svojich priateľov. Veriaci si neboli istí, čo môžu od ulamahovho syna a islamského učiteľa očakávať. Prišiel na nich zaútočiť? Keď ho kresťania požiadali, aby im vysvetlil svoju prítomnosť, povedal Pavol silným hlasom: Aleluja, teraz vyznávam, že Ježiš Kristus je Pán a Spasiteľ! Ešte toho dňa však prišlo k prenasledovaniu. Moslimovia prišli pred kostol a začali na budovu hádzať kamene. Keď sa Pavol neskoro večer vrátil domov, zistil, že jeho moslimská manželka sa od neho odsťahovala aj s ich synom. Nakoniec bol zatknutý a predvedený pred emira, vysoko postaveného islamského úradníka. Myslel si, že je to jeho posledný deň a skoro sa stretne s Kristom. Emir sa ho spýtal, či je pravda, že sa stal kresťanom. Pavol povedal: „Áno, pane,“ a potom sklonil hlavu a začal sa modliť. Jeden z vojakov ho chcel udrieť, ale emir ho zadržal. Pavlova neohrozenosť a presvedčenie na neho urobili dojem. Jeho život bol ušetrený a bol prepustený na slobodu. Pavol odišiel do biblickej školy a stal sa evanjelistom, ktorý privádza moslimov ku Kristovi. Počas svojej misijnej služby počul mnohé hrozby, ale zažil tiež Božiu ochrannú ruku. Inšpirujme sa odvahou veriacich z najrôznejších kútov sveta, ktorí ako Pavol, prinášajú zvesť o Ježišovi do nepriateľského tábora.              

                                               Podľa Hlasu Mučeníkov

Sťahuj: Svedectvo z Nigérie