Choď na obsah Choď na menu
 

Listy

Príspevky

Nezlučiteľnosť kresťanského učenia s hinduizmom. – II. časť

5. 3. 2014

Zvestuj im preto záchranu a Božiu lásku, ktorú všetkým zdarma ponúka Pán Ježiš Kristus, ktorý povedal: „Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.

 
Celý príspevok | Rubrika: Listy

Kresťanská apológia proti Hinduizmu. - I. časť

5. 3. 2014

Cestu k falošnej úcte k hinduizmu otvorila samotná cirkevná hierarchia na Druhom vatikánskom koncile, a to v deklarácii Nostra Aetate.

 
Celý príspevok | Rubrika: Listy

Reakcia na projekt nehejtuj.sk

24. 2. 2014

Milí rodičia a učitelia, chráňte sa podvodu zvaného tolerancia k „inakosti“ - hriechu z dielne homoloby, kým je ešte čas!

 
Celý príspevok | Rubrika: Listy

List medzinárodnému súdnemu dvoru v Haagu

7. 2. 2014

Preto vás naliehavo žiadame: 1. Odsúďte prijatie správy Lunacek, pretože ňou sa nastoľuje systém homo –totality, horší ako bol fašizmus, či komunizmus.

 
Celý príspevok | Rubrika: Listy

Výklad k evanjeliu zo svätého Matúša – 16,18 o Petrovom primáte

4. 2. 2014

Boh hovorí: „I dám vám pastierov podľa svojho srdca, budú vás vodiť dôvtipom a múdrosťou.“ (Jer 3,15).
 
Celý príspevok | Rubrika: Listy

Výklad k poznámkam od J. Heribana z evanjeliu podľa Matúša – 2,2.

1. 2. 2014

Svätí otcovia nás vzhľadom na dary povzbudzujú, aby sme i my...obetovali Božskému dieťaťu tieto dary: zlato lásky, kadidlo modlitby a myrhu sebazaprenia.
 
Celý príspevok | Rubrika: Listy

Úvod do svätých evanjelií

30. 1. 2014

Slovo evanjelium pochádza z gréčtiny („euangelion“) a znamená radostnú zvesť o živote, vykupiteľskej smrti a vzkriesení Pána Ježiša Krista.

 
Celý príspevok | Rubrika: Listy

Svätý Sebastián (3.stor.)

23. 1. 2014

Poznaj, cisár, aký mocný je tento Boh, ktorému sa my kresťania klaniame a uznaj, ako nespravodlivo konáš, keď prenasleduješ jeho sluhu!“

 
Celý príspevok | Rubrika: Listy

List premiérovi R. Ficovi a slovenskej vláde

18. 1. 2014

Podnetom pre schválenie stratégie bol výskum Prevalencie násilia páchaného na deťoch v SR, ktorý robí z rodičov ako keby podozrivých násilníkov za to, keď niečo nedovolia svojim deťom, alebo ich za priestupok mierne potrestajú.
 
Celý príspevok | Rubrika: Listy

Rozbor úvodu do knihy Zjavenia svätého Jána

18. 1. 2014

Už od prvých storočí sa verilo, že autorom knihy Zjavenie svätého Jána nie je žiaden tzv. Jánov učeník...ale sám evanjelista a apoštol Ježiša Krista, svätý Ján.
 
Celý príspevok | Rubrika: Listy

« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

následující »