Choď na obsah Choď na menu
 

Reakcia na anti rodinnú exhortáciu Amoris laetitia pseudopápeža Františka I.  – I.časť

 

index.jpgVatikán opäť šokuje katolícky svet, tentokrát v exhortácii o rodine - Amoris laetitia. Apostatická cirkevná hierarchia tvrdí, že sa v nej nemení katolícka náuka a disciplína ohľadne manželstva a rodiny. Opak je však pravdou. Samotný Bergoglio v jednom z rozhovorov  na  otázku, či sú odteraz nové, konkrétne možnosti o prístupe k sviatostiam pre rozvedených a znovu sobášených, ktoré neexistovali pred touto exhortáciou, odpovedal: „Môžem povedať, že áno. Bodka!” (Viď www.hlavnespravy.sk/…/768992)

František I. v exhortácii preberá pasáže zo synodálnych správ a komentuje ich. Rozoberme niektoré mätúce a zavádzajúce tézy.

  1. Kapitola, paragraf 3.

Hneď v úvode Bergoglio hovorí o tzv. princípe inkulturácie. Podľa neho učiteľský úrad Cirkvi vraj nemá zasahovať do všetkých problémov týkajúcich sa rodiny a manželstva na celom svete. „Rád by som zdôraznil, že nie všetky vieroučné, morálne alebo pastoračné diskusie musia byť vyriešené zásahom magistéria.“ Pri riešení  ťažkostí rodiny sa má prihliadať na miestne tradície a inkulturáciu. „Okrem toho v každej zemi, či každom regióne je možné hľadať viac inkulturovaných riešení, ktoré sú pozorné k miestnym tradíciám a problémom.“ Toto je popretie katolíckej náuky. Inými slovami Bergoglio tvrdí, že problémy súčasných rodín nemožno riešiť z pohľadu Písma Svätého, či apoštolskej Tradície, pretože už nie je na to potrebný učiteľský úrad Cirkvi. Pýtame sa – a kto má dnes jasne definovať a zastávať pravé Kristovo učenie ohľadom manželstva a rodiny a odsúdiť systémy zla, ktoré likvidujú rodinu, ak nie pravoverný učiteľský úrad? (por. Lk 10:16) Hľadať odpovede na záchranu rodiny v akomsi prispôsobovaní sa miestnym kultúrnym zvykom a tradíciám bez Krista a Jeho učenia je zradou Cirkvi i zradou katolíckej viery!

  1. Kapitola, paragraf 42.

V tomto paragrafe sa hovorí o demografickom poklese, ktoré presadzuje svetová politika tzv. „reprodukčného zdravia.“ Čo sa myslí pod tzv. „reprodukčným zdravím“? Je to povinné zavádzanie antikoncepcie a propagácia potratov! Toto najviac rozširuje zvlášť zločinecká organizácia OSN, ktorá  ničí rodinné a morálne hodnoty. Je pokrytectvom, tak ako to robí Vatikán, len vymenovať problémy, prečo mladí ľudia nechcú mať deti a pritom verejne nevarovať katolíkov pred organizáciami, ktoré skrze pozitívne pojmy o tzv. „zdraví“ vedú národy ku genocíde! Za tento stav, ale aj za ďalšie spomenuté dôvody v  paragrafe 42, prečo je nezáujem mať deti, ako napr. „sexuálna revolúcia“, či „obava z preľudnenia“ je spoluzodpovedný aj Vatikán.  Veď sám Bergoglio svojimi úvahami a vyjadreniami prispieva k otupeniu svedomia mladých ľudí. Ako? Tak, že sa verejne vyjadril, že kto je on, aby súdil homosexuálov, alebo keď bojuje za ekologické problémy sveta viac ako za spásu duší. Či toto nie sú dôkazy o tom, že sa Bergoglio zjednocuje s antikresťanskými ideológiami?

 

Paragraf 45.

„Sexuálne zneužívanie detí sa stáva ešte škandálnejším, keď k nemu dochádza tam, kde by mali byť chránené, zvlášť v rodinách, v školách a v kresťanských komunitách a inštitúciách“.

Je odsúdeniahodné, keď sú bezbranné deti sexuálne zneužívané, čo má za následok ťažkú psychickú aj telesnú traumu. Tieto zločiny by politici mali prísne trestať vo všetkých krajinách sveta. Riešením týchto zranení je odovzdanie sa Pánovi Ježišovi, Spasiteľovi sveta a návšteva živého kresťanského spoločenstva. Pýtame sa: Prečo sa však v tomto paragrafe mlčí najmä k tzv. juvenilnej justícii, ktorá bezdôvodne kradne deti zo zdravých rodín, prečo Vatikán mlčí k odsúdeniu pedofílie, homosexuality, a napokon k  previneniam duchovných, ktorí zneužívajú deti? Odpoveď je zrejmá: Keďže Vatikán odpadol od spasiteľnej viery v Ježiša Krista, následkom čoho je mlčanie k perverzným hriechom a ich zakrývanie vo vlastným „cirkevných“ kruhoch!

Paragraf 46.

„Posledná synoda položila veľký dôraz na túto problematiku (pozn. migrácie)...V tejto oblasti zohrávala cirkev prvoradú úlohu...“ Akú úlohu má podľa apostatu Františka I. Cirkev zohrávať pri migrácii rodín? Tá nemá byť vedená hlásaním Kristovho evanjelia a pokánia, ale má sa vraj uskutočňovať zvláštnou pastoráciou, realizovanou „s ohľadom na ich kultúru, na ich východziu náboženskú a ľudskú formáciu a na duchovné bohatstvo ich obradov a tradícií.“ Inými slovami majú všetky krajiny sveta prijímať moslimských imigrantov a dať im to, čo chcú. Ako to bude vyzerať v praxi?  Ženy môžu byť zneužité, „inovercom“ sa majú podrezávať krky,  treba stavať mešity tam, kde ešte nie sú. Toto je vykopanie si hrobu pre Európu! Bergoglio nedávno prijal do dvoch vatikánskych farností 12 moslimov, ktorých uprednostnil pred kresťanmi. I toto svedčí o jeho zrade Ježiša Krista, Cirkvi a o tom, že úmyselne spolupracuje s architektmi Nového svetového poriadku (NWO) na pochovaní európskych národov. Fatálne následky prijímania utečencov z Talianska hovoria sami za seba: Podľa údajov z roku 2014 bolo spáchaných imigrantmi v tejto krajine 300 000 trestných činov, z toho 40% znásilnení! (Pozri http://www.hlavnespravy.sk/vsetci-sme-migranti-papez-frantisek-si-z-navstevy-greckeho-ostrova-priniesol-12-moslimskych-utecencov/769201) O tomto sa František ani len nezmienil, naopak, on len stále zdanlivo pozitívnymi  pojmami o milosrdenstve k utečencom a ich integrácii do miestnej spoločnosti vedome vytvára podmienky pre islamizáciu Európy. Jej cieľom je zničiť suverenitu európskych národov a nastoliť moslimský teror, vraždy i násilie. Za toto by Bergoglio mal odstúpiť a svetoví politici by ho mali spravodlivo žalovať ako vojnového zločinca a teroristu!

Paragraf 52.

“Musíme uznať, že existuje široká škála (pozn. veľká rozmanitosť) rodinných situácií, ktoré môžu ponúknuť istú stabilitu, ale de facto, napríklad ako zväzky rovnakého pohlavia, ich nemožno len tak jednoducho dať na rovnakú úroveň s manželstvom.”

Tento paragraf naznačuje, ako keby „rovnakopohlavné zväzky“ mohli poskytnúť „určitú stabilitu“ a  vykazovať istú podobnosť, či súvislosť s manželstvom. Vatikán to síce na jednej starne popiera, ale v podstate to svojimi mätúcimi vyjadreniami aj prijíma a de facto podporuje. Ako? Tak, že mlčí k hriechu homosexuality a nekriticky používa termín o „rozmanitosti rodinných situácii“, ktorý je podozrivo podobný s  tzv. „rozmanitosťou“ a „rôznymi formami rodiny“, ktoré propaguje LGBTI lobby. Týmto činom degraduje sviatostné manželstvo a podkopáva základ spoločnosti – tradičnú rodinu! A čo za tzv. „stabilitu“ prináša život rovnakopohlavných párov? Sú to: veľmi častá zmena partnera, žiarlivosť, choroby, kriminálne činy a časté samovraždy. Toto nie je žiadna stabilita, ale totálna nestabilita! Naopak stabilitu do existencie každej spoločnosti prináša Bohom ustanovená rodina muža a ženy, ktorú tvorí otec, matka a deti. Náznaky, že homosexualita ponúka akúsi „stabilitu“, je stratou svedomia a popretím kresťanstva! Bergoglio svojimi často nejasnými formuláciami jasne ukazuje, komu slúži. Nie je to Ježiš Kristus, ale diabol. On sám je tajným tromfom svetových politických a bankárskych elít, ktoré majú zásadný spoločný cieľ. Prostredníctvom tzv. Nového svetového poriadku (NWO) plánujú pripraviť cestu antikristovi, ktorý zavedie jednu svetovú vládu, jedno svetové (synkretistické) náboženstvo a jednu svetovú menu.

Rehoľníci SBM                                                                                                  Jarok, 21.4.2016