Choď na obsah Choď na menu
 

 

Svedectvá o nezlučiteľnosti kresťanstva s budhizmom – III. časť.

 


Budhista vstal z mŕtvych, aby hlásal evanjelium


V roku 1998 zomrel jeden budhistický mních patriaci k barmskej etnickej väčšine. O niekoľko dní sa konal obrad, pri ktorom malo byť jeho telo tradičným spôsobom spopolnené. Telo už bolo stuhnuté s očividnými známkami začínajúceho rozkladu. Bol nepochybne mŕtvy. Stovky jeho mníšskych kolegov a jeho príbuzných sa zhromaždili, aby sa zúčastnili obradu. Vo chvíli, kde mala byť jeho mŕtvola spopolnená, sa mních posadil a začal kričať. Kričal na zdesených smutných hostí: „Všetko je lož! Všetko je lož! Hovorili sme lži! Videl som našich praotcov ako horia, sú mučení v horiacom jazere! Videl som tam Budhu a všetkých slávnych budhistických učiteľov. Všetci sú v ohnivom jazere!“ Mních začal naliehať: Musíte poslúchnuť kresťanov! Kresťania sú jediní, ktorí poznajú pravdu!“

Niet divu, že táto udalosť šokovala celú oblasť. Viac ako 300 budhistických mníchov sa stalo kresťanmi a začalo prijímať učenie Ježiša Krista. Vzkriesený muž pokračoval v naliehaní, aby všetci uverili v Ježiša Krista, pretože On je jediný pravý Boh. Záznam mníchovho svedectva bol nahratý na kazety a distribuovaný medzi obyvateľstvo Myanmaru. Mních však na seba veľmi obrátil pozornosť budhistickej hierarchie a bol vládnymi úradmi zatknutý.  Od tej doby o ňom už nikto nepočul. Pravdepodobne bol zabitý a umlčaný. Počúvanie nahrávky mníchovho svedectva sa stalo vážnym priestupkom a úrady sa snažia, aby bolo toto svedectvo zahladené.

 Uvedené svedectvo je pravdivou historickou udalosťou vyjadrujúcou to, kto je v pekle. Je tam ten, kto prežil falošné osvietenie a uveril klamstvu, že všetko je jedno, neklaňal sa Pravému Bohu, ale spoliehal sa na seba, svoje schopnosti a išiel po ceste seba spasenia.

Ďalšie svedectvo nám poskytuje svätý František Xaverský, ktorý  po trojdňovej diskusii s budhistickými mníchmi v Japonsku prehlásil, že diskusia je úplne bezvýsledná, za nimi a za celým týmto lživým systémom sú totiž démoni.

Podobnú skúsenosť mal v súčasnej dobe istý kresťanský pastor zo Soulu v Južnej Kórei: „Japonci, ktorí chceli prijať Pána Ježiša, boli niekým držaní. Keď ale sadli do lietadla a opustili teritórium Japonska, všetci sa v lietadle otvorili Duchu Božiemu, prijali Pána Ježiša a mnohí začali už tam hovoriť novými jazykmi.“ Toto potvrdzuje pravdu Písma: „Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.“ (Ef 6,12)

Zhrnutie:

a.Budhizmus odmieta Boha Stvoriteľa i Ježiša, jediného Vykupiteľa, ktorý je jednej podstaty s Otcom. 

b.Popiera večnosť neba, pekla, Boží súd, hriech a nesmrteľnosť ľudskej duše a samotnú dušu ako takú.

c.Reinkarnácia je spojená s relativizmom, ktorý popiera dobro a zlo, pravdu a lož. Človek je zbavený zodpovednosti za tento život falošnou možnosťou prevtelenia po smrti! To je veľký podvod.

Budha na konci svojho života vyznal: „Hľadám ešte stále pravdu.“

Pravda však nie je v seba „spasiteľných“ a seba zbožšťovacích pohanských meditatívnych praktikách, pretože skrze ne nepôsobí Duch Svätý, ale duch smrti a antikrista. Toto je cesta skazy a večnej smrti. Skutočná pravda spočíva v tom, že si človek uvedomuje svoju biedu a hriešnosť pred Bohom, robí pokánie a necháva sa viesť Božím hlasom, ktorým k nám Boh prehovoril vo svojom Synovi, Ježišovi Kristovi. Iba Ježiš nám skutočne dá spásu a odpustenie hriechov. On povedal: „Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.  Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho." (Jn 14, 1-2.6-7).

 

 Sťahuj: Apológia kresťanstva proti Budhizmu - III. časť