Choď na obsah Choď na menu
 

 

 Združenie pre ochranu rodiny zor.webnode.sk,

Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície www.okht.sk,

Spoločenstvo svätého Jozefa ssvj.webnode.sk,

Združenie za obnovu a ochranu morálnych hodnôt

 

images.jpg

 

P O Z Ý V A J Ú

na štvrtý ročník apolitického pochodu za ochranu tradičnej rodiny, manželstva a výchovy detí rodičmi

s mottom:

RODINA JE POKLAD UKRYTÝ V SRDCI BOHA

 

Ježiš Kristus hovorí:

Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.” (MT 10,32)

Je to možno posledná možnosť beztrestne verejne vyznať svoju vieru v Boha, Ježiša Krista, v duchovnom boji za ochranu rodiny, manželstva a výchovy detí tak, ako to ustanovil Všemohúci Boh svojim Zákonom!

BRATISLAVA

15. jún 2013 od 17.00

tradične z námestia SNP

 

účasť na pochode potvrdil katolícky biskup

o. Matej JARABICA

  

Dnes je to Francúzsko, ktoré prehralo boj o záchranu tradičnej rodiny aj napriek neutíchajúcim protestom kresťanov a ľudí obhajujúcich potrebu tradičnej rodiny muža a ženy a výchovy detí vlastnými rodičmi.

 

Tu už totiž vôbec nejde o boj homosexuálnej a LGBT loby za ich práva, ale o celý systém zámerne likvidu-

júci pojem rodiny ako takej. O čo ide?

 

·         skrze gender rovnosť pohlaví odstrániť rozdiely medzi mužom a ženou,

·         presadiť homosexuálne partnerstvá a manželstvá, búrajúc pojem tradičnej rodiny,

·         systémom juvenilnej justície vytvoriť podmienky pre nadnárodné kradnutie detí,

·         inštitucionalizovanou sexuálnou výchovou detí už od 4 rokov veku skrze programy OSN a EÚ pod pláštikom ochrany práv detí sexuálne devastovať deti, aby si mali právo do 14. roku veku vybrať svoje pohlavie,

·         zničiť rodinu ako Boží dar ľudstvu.

 

 

MYSLÍŠ, ŽE JE TO SCI FI?

  

Ak pozorne sleduješ legislatívu v tejto oblasti, novela Trestného zákona z 22. mája 2013 prijatá NR SR        v § 140 písm. f) tomuto výrazne otvorila dvere.

Neveríš, príď na pochod a počúvaj.

 

IDE PRÁVE O TEBA A TVOJU RODINU!!!