Choď na obsah Choď na menu
 

Apostata František

Duch antikrista i naďalej riadi vo Vatikáne. Dôkazom toho sú stále nové šokujúce vyjadrenia súčasného pápeža– apostatu Františka.

Z jedného rozhovoru, ktorý mal nedávno s ateistom Eugéniom Scalfarim vysvitlo, že podľa neho netreba presviedčať ateistov, aby uverili  v Jediného Spasiteľa a Boha, Ježiša Krista.

http://www.christnet.cz/clanky/5134/papez_poskytl_rozhovor_deniku_la_repubblica.url.

Svet by sa údajne zmenil k lepšiemu potom, keby  ľudia pokračovali v ceste za svojou ideou Dobra a odmietali to, čo vnímajú ako Zlo. František však zamlčuje nielen ateistom, ale i všetkým katolíkom dôležitú pravdu a to, že človek je hriešnik, sám sa nespasí, že potrebuje Spasiteľa, Ježiša Krista, ktorý Jediný odpúšťa hriechy a dáva nám večný život. J. Bergolio klame a týmito heretickými vyjadreniami zvádza nesmrteľné duše do pekla.

Ďalší prejav Františkovho odpadu od katolíckej viery bol vidieť i na nedávnom medzi náboženskom stretnutí od 31. 9. do 1. 10. v Ríme. Na tomto podujatí odpadlík František oslovil pohanských predstaviteľov „vaše blaženosti“ a pochvalne sa vyjadril o modloslužobných „modlitebných “stretnutiach v Assisi. http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20130930040 . Z jeho výrokov jasne vyplýva, že démonické pohanské náuky sú podľa neho  „rovnocenné“ so Spasiteľnou vierou v Ježiša Krista a pohania už nemusia robiť pokánie, ani prijať Krista ako Vykupiteľa a Pravého Boha. Svätý Pavol však hovorí: Ale to, čo (pohania)obetujú, obetujú zlým duchom, nie Bohu.“ (1 Kor 10,20). Naozaj tu platia prorocké slová Panny Márie z La Salette: „Rím stratí vieru a stane sa sídlom antikrista.“ Preto každý úprimný katolík, ak si chce zachovať katolícku vieru a spasiť si dušu, sa musí odddeliť od falošného "pápeža" J. M. Bergolia.  Vatikánu ešte stále dôrazne znejú slová Pána Ježiša: Kajajte sa a verte evanjeliu.“ (Mk 1,15). „Lebo  ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete..." (Lk 13,5)