Choď na obsah Choď na menu
 

Máme hľadať najskôr Božie kráľovstvo

 

„Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.“

photo379min72.jpgHľadanie je bolestný proces. Keď človek stratí napríklad dokumenty, peniaze, ktoré potrebuje, hľadá ich, má bolesť. A keď ich nájde, má radosť. A my máme hľadať najskôr Božie kráľovstvo. Máme mať bolesť, dokiaľ ho nenájdeme. Máme hľadať i Jeho spravodlivosť. Tá je v tom, že Ježiš vzal trest za môj a tvoj hriech a dáva nám milosrdenstvo.

Božie milosrdenstvo je v Ňom. Ježiš za mňa zomrel a dáva mi zadarmo, skrze vieru, Božie kráľovstvo, večné šťastie. Mám to poznať a hľadať.

My hľadáme každý deň svoje veci, správy, problémy. Avšak máme hľadať najskôr Božie kráľovstvo, teda Božiu vôľu a všetko ostatné nám Boh dá.  „a toto všetko dostanete navyše.“(Mt 6,33) Boh vie, že potrebujeme živiť rodinu, plniť svoje povinnosti voči deťom, rodičom, v práci...Pozná vaše problémy, vie o nich. Ale Ježiš hovorí: „Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo.“ Tak aspoň si kľaknem a poviem: „Pane, nech sa stane Tvoje vôľa! Toto a toto ma čaká, mám cestovať, stretnúť sa s konkrétnym človekom. Kde tam je Božie kráľovstvo? „Hľadajte...“ Kde hľadať? Predovšetkým v modlitbe. Aká je tvoja modlitba, taký je i tvoj život. To je hlavná vec. V modlitbe máme hľadať Boha a Boh nám Božie kráľovstvo odkryje a dá nám tiež všetko ostatné, čo potrebujeme.

Keď sa modlíme, Pán dá konkrétne svetlo: Urob to a to. Zapíš si to a potom sa modli ďalej. Znovu príde myšlienka: Zavolaj tomu človekovi, chod do toho obchodu, keď niečo napr. staviam. Také normálne praktické veci. Boh nám konkrétne ukáže, čo máme robiť. Čas, ktorý dáme Bohu, nám Boh vráti i s úrokom, dvojnásobne, trojnásobne. Často ľudia hovoria: „Nemáme čas sa modliť.“ Pokiaľ nemáš čas na Boha, budeš v samom zmätku, chaose a čas potom utratíš na hlúposti. Keď sa budeš dobre modliť, Boh ti pomôže. Dá ti svetlo a milosť do toho, čo potrebuješ.

(Byzantský katolícky patriarchát)