Choď na obsah Choď na menu
 

Nový premiér, gratulácia a vízia

 

Vážený pán premiér,

vážená slovenská vláda,

Slovensku, ktoré je srdcom Európy, v tieto dni hrozil smrteľný infarkt, vyvolaný vybičovanými emóciami. Nakoniec nad nimi, vďaka Bohu, zvíťazil rozum.

Podľa slov hymny: „Zastavme sa, bratia...“, by sme sa teraz mali zastaviť a urobiť bilanciu, pravdivú diagnózu aj úmerné pokánie a hlavne, pravdivú prognózu, čo čaká Slovensko a čo čaká Vás, nového premiéra aj celú vládu.

Čo sa týka bilancie, je potrebné pravdivo ukázať, že Slovensko, a tým i celá V4-ka bola smrteľne ohrozená. Kto mal vinu na tomto úmysle samovraždy národa? Boli to nielen Sorosove mimovládky a masmédiá, ale aj arcibiskup Zvolenský.

Čo Vás čaká?

Najpodstatnejšou otázkou, ktorá sa vedome zamlčuje alebo bagatelizuje, je otázka bytia a nebytia slovenského národa a kresťanstva. Aktuálnu hrozbu predstavuje veľký tlak Bruselu na ratifikáciu samovražedného Istanbulského dohovoru a na podpísanie Dublinu IV. Je jasné, že toto bolo hlavnou príčinou, prečo musel premiér Fico odstúpiť. Napriek mnohým svojim chybám statočne povedal na tieto dohovory NIE, aby zachránil Slovensko. Dnes je otázkou, či nová vláda a Vy, pán premiér, budete pokračovať v hájení záujmov národa, alebo či Vy a Vaša vláda zaviníte jeho samolikvidáciu a zavládne v ňom demoralizácia a následne polmesiac namiesto cyrilo-metodského kríža. Zabrániť tejto morálnej a fyzickej katastrofe je podstatná vec! Preto ďakujeme všetkým Slovákom, ktorí dňom i nocou volali k Bohu a dali sľub, že v týchto kritických dňoch až do Veľkej noci budú dve hodiny denne bojovať na modlitbách za záchranu Slovenska.

Drahí Slováci, pokračujte v tomto modlitbovom boji!

Dokumenty Dublinu jasne stanovujú, že národy Európy, teda aj Slovensko, musia dať plnú vládu mimovládkam k otvoreniu dverí nekontrolovanej a neobmedzenej islamizácii. A to je zrada a zločin mimovládok! Preto tieto organizácie, ktoré majú na svedomí aj zorganizovanie pokusu o štátny puč, musia byť, podľa príkladu Maďarska, zakázané.

Istanbulský dohovor ani Dublin IV. nesmie vláda prijať, aj keby boli na Slovensko naložené tie najťažšie sankcie. Preto Slovensko musí byť v tejto chvíli pripravené aj na revolučný krok, ktorým je vystúpenie z EÚ, tak ako to jasne povedal bývalý prezident ČR Václav Klaus (https://www.youtube.com/watch?v=L2D--xqbUoY).

Slovenské médiá musia robiť pokánie, že v krízovej chvíli neslúžili národu, ale slúžili tým, ktorí tlačili národ na šikmú cestu samozničenia.

Pokánie musia konať rektori a dekani, ktorí vytvárali podmienky a iniciovali študentov, aby sa zapojili do samovražedného puču. Študenti, chlapsky si priznajte: „Boli sme oklamaní, boli sme zmanipulovaní, aby sme si sami kopali hrob. Preto túto cestu smrti vedome a dobrovoľne odmietame a chceme pozitívne budovať slovenský národ!“

Slovenský národ bude silný, ak bude silná základná bunka, a tou je zdravá rodina, nie rodina dvoch homosexuálov alebo lesbičiek s adoptovanými deťmi, ukradnutými rodičom. Preto je potrebná zdravá výchova v kresťanskej a národnej tradícii, a nie devastácia detí už od škôlok takzvaným genderom, nútením k preoperovaniu pohlavia a inými zločinmi proti ľudskej prirodzenosti. Podľa príkladu Maďarska navrhnite so svojou vládou takú aktuálnu úpravu ústavy, ktorá i na Slovensku vyradí homosexuálnu amorálnosť z verejného života. Gay pride demoralizuje mladú generáciu, preto maškarné pochody tohto typu nemôžu byť v centre hlavného mesta, ale snáď na nejakom opustenom mieste. Homosexuáli majú základné právo, a to konať pravdivé pokánie! Inak nespasia svoju dušu. Tu platí Ježišovo slovo: „Ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete!“ (Lk 13,3).

Minister vnútra by mal najprv vyšetriť, kto zo zahraničia inicioval puč. Je nutné vedieť, že bez toho nebude môcť vyšetriť hlavného vinníka vraždy, pretože ním je ten, kto tento puč naplánoval. A všetci, ktorí očiernili Ficovu vládu, by sa mali ospravedlniť za tento zločin hrubého očiernenia nevinných. Na prvom mieste by sa mal ospravedlniť arcibiskup Zvolenský a biskup Forgáč a obaja by mali odstúpiť z úradov.

Slovensko čaká tvrdý boj a vláda bude vystavená mimoriadne silnému psychologickému a amorálnemu tlaku. Vy, pán premiér, bez jednotného politického smeru, a hlavne bez modlitieb, v tomto boji neobstojíte! Preto má každý Slovák povinnosť sa za svoju vládu z celého srdca modliť (2Tim 1), aj keby to mal byť trebárs len jeden úprimný Otčenáš za deň. Od tejto kresťanskej a vlasteneckej povinnosti nie je nikto dišpenzovaný. Pretože je obdobie tvrdej psychologickej ale i duchovnej vojny, musia všetci bojovať, či už s ružencom v rukách alebo inou modlitbou. Všetci budeme skladať účty pred ľudským, ale aj Božím súdom za to, či sme v týchto historických chvíľach bojovali alebo spali, alebo dokonca ako vlastizradcovia kopali hrob. Ak v tomto boji obstojí Slovensko, obstojí aj celá V4-ka. Uvedomte si túto zodpovednosť za budúcu generáciu aj za svoje bratské národy!

Vyzývame tiež Slovákov, ktorí majú hlbokú ranu voči Maďarom, spojenú s dlhodobou históriou: V tejto situácii je treba odpustiť a pripojiť sa k záchrannému programu, ktorý realizuje maďarský premiér Orbán. Na život a na smrť háji kresťanstvo i národ. Kiež je príkladom aj pre Vás, pán premiér, i pre celú slovenskú vládu!

Slovensko je najmenším štátom v Strednej Európe a preň platí slovo prisľúbenia: Neboj že sa, červíček Jakub... Ja ti pomáham - hovorí Pán - tvoj vykupiteľ...“ (Iz 41,14).

Na záver Vás vyzývame, pán premiér, aby ste hneď pri oficiálnom vstupe do funkcie zložili aktuálny sľub, podobný tomu, aký dal Váš predchodca. Sľúbte pred Bohom a národom, že nikdy neratifikujete Istanbulský dohovor a neprijmete Dublin IV. Váš sľub je garanciou záchrany kresťanstva aj slovenského národa! Bez tejto garancie by Vaša vláda nemohla dostať dôveru národa.

Kiež dá Boh statočnosť a múdrosť slovenskej vláde! Držte sa Božieho zákona, z neho vyúsťuje spravodlivé zákonodarstvo! Boh potom Slovensko neopustí!

V Kristovi

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolíckeho patriarchátu

 

+ Timotej OSBMr                  + Metod OSBMr

Biskupi sekretári

 

22. 3. 2018

Sťahuj: Nový premiér, gratulácia a vízia