Choď na obsah Choď na menu
 

Rozjímanie nad Jn 19, 26-27

„Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!"  Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!" A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.“(do seba, gréc. eist ta idia)

jesus-on-the-cross.gifÚvaha: Kde Ježiš predniesol tieto slová a kedy? Predniesol ich na kríži a to v poslednej hodine svojho života. Ku komu ich predniesol? Ku svojmu učeníkovi, ktorý stál pod krížom a ktorého Ježiš miloval (Božou láskou – agapé). Učeník tak tiež miloval Ježiša, preto prekonal strach zo smrti a stál pod krížom. Ostatní učeníci boli strachom premožení a pod krížom nestáli. Ježiš chce, aby sme i my boli učeníkmi, ktorí idú pod kríž a tu sú láskou spojení s Ježišom ukrižovaným. Učeník opustí pre Krista všetko i svoj strach zo smrti, pretože vie, že Ježiš premohol smrť. Za vernosť nasledovania, ktoré je prejavom praktickej lásky, dáva Ježiš život večný. Ježiš „videl učeníka“, „povedal učeníkovi“ a „učeník prijal“ Ježišovu poslednú vôľu, testament. Prijal Ježišovu matku. On je nám príkladom. Máme byť Ježišovými učeníkmi. I my máme prijať Ježišovu matku. Kam ju máme prijať? Do svojho najvlastnejšieho, do seba, do svojho vnútra (gréc. eis ta idia, lat. in sua). Denne máme prijímať Ježišovu matku. Máme aktualizovať tento testament v čase svojho pozemského života. Máme sa na Ježišovu matku obracať so svojimi problémami. Matka nielen deti rodí, ale ich i vychováva. Ježiš i tebe dal svoju matku. Uvedom si to behom týchto dvoch týždňov pri modlitebných zastaveniach, ked budeš opakovať toto slovo. Zárovaň i vierou v niekoľkých okamihoch prijímaj denne Ježišovu matku.

(Byzantský katolícky patriarchát) 

Otázka: Prijímaš testament z kríža vyjadrený slovami Krista učeníkovi: „Hľa, Tvoja matka!“?

Odpoveď: Áno, prijímam.