Choď na obsah Choď na menu
 

Sila modlitieb detí

 

kids-praying.jpgCisár Henrich II. († 1024) raz obliehal talianske mesto Troja, ktoré sa proti nemu vzbúrilo. Keď obliehanie trvalo niekoľko mesiacov, nastal v meste hlad. Deti kričali hladom a nikto ich nemohol nasýtiť. Tu jedného dňa zvolal istý kňaz deti, zoradil ich do sprievodu, postavil sa s veľkým krížom na čelo sprievodu a vyšiel z brány obliehaného mesta priamo k cisárovmu stanu. Keď sprievod prešiel radami užasnutých vojakov až k cisárovmu stanu, postavil kňaz kríž, deti padli na kolená pred krížom a volali: „Kyrie eleison – Pane, zmiluj sa nad nami!“ Cisár bol dojatý, odpustil mestu, deti nasýtil a potom im povedal: „Deti, vaša modlitba zachránila vaše mesto.“

Modlitba detí, ktoré majú úprimnú vieru v Ježiša Krista, koná zázraky. Pán Ježiš nám dáva deti za príklad dôvery a odovzdanosti do Božích rúk: „ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva.“(Mt 18,3) Kiež Boh dá, aby aj na Slovensku vyrastali deti, ktoré budú zakorenené na Kristovi a budú volať k Bohu o Jeho zmilovanie pre svojich rodičov, príbuzných, kamarátov, nepriateľov, dedinu, mesto, veriacich, neveriacich i za celý národ.