Choď na obsah Choď na menu
 

Ako sa mladík na svojej ceste udrží čistým? Tak, že bude zachovávať tvoje slová.“ (Ž 119,9)

 

Príbeh od púštnych otcov

 

kneelingatthecross.jpgNiekto rozprával, ako dvaja bratia odišli do jednej dediny, kde boli poslaní a démon zaútočil na toho staršieho, aby ho zviedol k hriechu. On sa však zakaždým pri zápase pohotovo modlil. Keď sa vrátili k otcovi, bol ten starší v tvári zachmúrený. Hlboko sa poklonil a povedal: „Pomodli sa za mňa, otče, upadol som do smilstva.“ Potom mu rozprával, ako jeho myseľ tiesnili boje. Ten starec mal však prorocký dar a videl na jeho hlave pätoro vencov. I povedal mu: „Vzmuž sa, synu. Ako si prišiel, uvidel som nad tebou vence. Nepodľahol si totiž, ale skôr zvíťazil, pretože si ten skutok nevykonal. Býva to znamenitý zápas, keď sa človek chopí vhodnej príležitosti a ovládne sa. A máva znamenitú odmenu, pretože tento druh nepriateľského boja je veľmi silný a pálčivý a je ťažké jeho nástrahám uniknúť. Povedz! Myslíš si, že tá situácia, do ktorej sa dostal blažený Jozef (Egyptský), bola pre neho ľahká? Odohralo sa to ako v divadle. Boh a anjeli sa na neho pozerali, ako zápasí a diabol a démoni viac a viac dráždili tú ženu. Keď zápasník Jozef zvíťazil, všetci anjeli začali mocným hlasom oslavovať Boha: „Zápasník prekvapivo zvíťazil!“ Je teda pekné nespáchať vedome žiadne zlo. Ak je niekto pokúšaný, nech bojuje, aby nepodľahol.“

Vysvetlenie: Keď útočia na našu myseľ a predstavivosť pokušiteľské myšlienky proti 6. Božiemu prikázaniu, to ešte neznamená, že sme zhrešili. Hriechom sa stanú  až vtedy, keď sa im človek otvorí a stotožní sa s nimi. Ako si má kresťan uchovať čistotu srdca i tela? Vyhýbať sa blízkej príležitosti k  hriechu smilstva a počas pokušení sa postaviť v moci Ducha Svätého na odpor nečistým predstavám, napr. týmito strelnými modlitbami: „V Mene Ježiša Krista, odíď nečistý duch“, alebo „V Mene Ježiša Krista usekávam túto nečistú myšlienku“. Je vhodné prosiť o pomoc aj Pannu Máriu, Božiu Matku: „Matka Božia prečistá, ochráň ma!“ Ak človek podľahne hriechom proti 6. Božiemu prikázaniu, je potrebné skrze úprimnú ľútosť a pokánie sa čím skôr vrátiť ku Kristovi. Tým, ktorí volajú k Bohu, Boh sľubuje svoju pomoc:  „Vzývaj ma v čase súženia: ja ťa zachránim a ty mi úctu vzdáš.“ (Ž 50, 15)