Choď na obsah Choď na menu
 


„Modlitba“ za mier vo Vatikánskych záhradách

 

V nedeľu, 8. Júna, sa vo Vatikáne konalo medzináboženské „modlitebné“ stretnutie predstaviteľov štyroch náboženstiev za mier vo Svätej zemi. Neplatný „pápež“ František k tomu povedal:

„Toto naše stretnutie invokujúce mier vo Svätej zemi, na blízkom východe a na celom svete sprevádzajú modlitby mnohých ľudí, patriacich k rôznym kultúram, krajinám, jazykom a náboženstvám, ľudom, ktorí sa modlili za toto stretnutie a teraz sa v tejto invokácii pripojujú k nám.“

Inými slovami, podľa pána Bergoglia sa všetky náboženstvá modlia k tomu istému Bohu a kresťania môžu s nimi tvoriť vnútornú jednotu. Tieto jeho bludné výroky sú svedectvom, že pán Bergoglio nie je kresťanom! Božie slovo hovorí:  „Lebo ničoty (dosl. démoni) sú všetci bohovia pohanov, ale Pán stvoril nebesia.“(Ž 96,5) Teda za pohanstvom sú zlí duchovia, preto ich „modlitba“ nemôže smerovať  ku skutočnému Bohu.

Ďalej František tvrdí: „Je to stretnutie, ktoré odpovedá na vrúcnu túžbu tých, ktorí túžia po mieri a snívajú o svete, kde budú muži a ženy žiť ako bratia a sestry, a vôbec nie ako protivníci, či nepriatelia.“

Myslieť si, že tu na zemi budú všetci ľudia žiť v mieri ako bratia a sestry, a nie ako nepriatelia, je absolútnym nezmyslom. Kto je pre kresťana brat alebo sestra? Pán Ježiš hovorí: „...mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho.“(Lk 8,21). Nekresťanské náboženstvá neveria Božiemu slovu, odmietajú ho uskutočňovať a ani neprijímajú Ježiša za pravého Boha, preto sa nemôžu nazývať bratmi a sestrami kresťanov. Takisto je nemožné dosiahnuť na zemi mier medzi pohanským a katolíckym náboženstvom. Kristus povedal : „Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem: Nie pokoj som priniesol, ale meč. Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre. A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi.“(Lk 10, 34-36)

Teda ten, ktorý uverí v Ježiša Krista, bude vystavený pre Kristovo meno konfliktom a nastane rozdelenie i v jeho vlastnej rodine. Prečo je to tak? Lebo spása a večný život je len v Kristovi a v nikom inom!(Sk 4,12) Proti tejto pravde evanjelia sa postavia mnohí ľudia a odmietnu ju.

Túto základnú pravdu kresťanstva verejne popiera aj apostatická cirkevná hierarchia, ktorá takýmito medzi náboženskými iniciatívami vytvára dojem o falošnom mieri v národoch,  ale bez Krista. Tento klamný "pokoj" má slúžiť ako cesta zjednotenia všetkých náboženstiev pred príchodom osoby, ktorá sa bude rúhať a vyvyšovať nad Boha - osoby antikrista.

Rehoľníci SBM                                                     Žilina, 11.6.2014

Sťahuj: "Modlitba" za mier