Choď na obsah Choď na menu
 

„Pápež“ poprel Všemohúcnosť Boha

Vatikán opäť šokuje zavádzajúcimi vyjadreniami. „Pápež“ František povedal: „Keď si čítame o stvorení sveta v knihe Genesis, riskujeme, že si budeme boha predstavovať ako kúzelníka s čarovnou paličkou, schopného doslovne všetko stvoriť. Ale nie je to tak. Stvoril ľudí a dovolil im rozvíjať sa v súlade s vnútorným zákonom, ktorý bol daný každému z nich, aby mohli dosiahnuť skutočnú dokonalosť".

Františkove výroky o stvorení sveta sú zradou Krista i katolíckej viery. Podľa neho Boh nie je Všemohúci, lebo nie je schopný všetko doslovne stvoriť tak, ako to je napísané v Biblii. Spochybnením Božieho slova dáva „pápež“ najavo rúhanie sa Duchu Svätému a odpadnutie od viery v Ježiša Krista. Práve preto jeho slová možno uviesť na neho samého. Kto číta jeho názory  riskuje, že stratí spasiteľnú vieru a skončí vo večnom zatratení.

Podľa pseudo – pápeža Františka vedecké teórie vrátane Veľkého tresku, o ktorom sa predpokladá, že stojí za vznikom vesmíru pred 13,7 miliardami rokov, a myšlienky evolúcie života nie sú v rozpore s katolíckou náukou.

Aká je katolícka náuka o stvorení sveta a evolúcii? Zem a ostatné vesmírne telesá nevznikli nejakým „veľkým treskom“, ale boli stvorené oddelene v rôznych dňoch (1. a 4. stvoriteľský deň). Svet nevznikal evolučným procesom dlhým niekoľko miliárd rokov, ale bol stvorený v šiestich regulárnych 24 hodinových dňoch (Ex 20, 9-11 – Toto tvrdia i špičkoví celosvetovo uznávaní odborníci, vedci a profesori najznámejších univerzít sveta). Okrem iného, podľa pápeža Pia IX, Darwinova evolučná teória je „celkom odpudivá k dejinám, tradícii všetkých ľudí, exaktnej vede, pozorovaným faktom a dokonca i rozumu. (Darwinizmus) nepotrebuje ani zamietnutie, veď ide o odcudzenie od Boha a príklon k materializmu skrze skazenosť, ktorá hľadá podporu vo svete bájok...A v skutočnosti,...po odmietnutí Stvoriteľa všetkých vecí a vyhlásení nezávislosti chce urobiť človeka svojim kráľom, svojim kňazom, svojim Bohom, a toto ide až tak ďaleko, že ho degraduje na úroveň nerozumeného ničiteľa, snáď až na neživú hmotu, a podvedome tak potvrdzuje prehlásenie Božie, že tam kde prichádza pýcha, prichádza i zahanbenie. Avšak korupcia tohto veku, perverzná machinácia, zjednodušovanie, žiadosť po takýchto pôžitkoch - všetky vskutku absurdné veci – by mali byť, pretože si požičali  vedeckú masku, pravou vedou odmietnuté.“(Maureen Fiedler, SL, PhD a Linda Rabben, PhD. Rome has Spoken. New York: Crossroad, 1998, s. 178-80.)

Toto je pravdivý pohľad Božieho slova i pravovernej Tradície Cirkvi. Františkove bludné postoje sú však v jednoznačnom rozpore s katolíckou náukou, pretože evolučná teória, aj s jej miliardami rokov, odmieta vieru v Boha Stvoriteľa a jeho stvoriteľné diela, hriech človeka, pokánie, Bibliu, Cirkev, osobný Boží súd i večnosť: nebo aj peklo!

Smer, ktorým František vedie katolícku cirkev, nie je Kristovým, ale zjavne antikristovým. Preto je dnes každý úprimne veriaci katolík, či už kňaz, biskup, alebo rodič, ak si chce spasiť dušu, povinný zaujať jasný postoj k apostázii (k  odpadnutiu od viery) – to je oddeliť sa od apostatickej hierarchie, na ktorej spočíva za hlásanie falošného evanjelia Božie prekliatie. (porov.Gal 1, 8-9; Zvj 18, 4-5).

 

Rehoľníci SBM                                           Žilina, 30. 10. 2014

 

 Sťahuj: "Pápež" poprel Všemohúcnosť Boha