Choď na obsah Choď na menu
 

„Svätorečenie“ Matky Terezy?

 

Odpadlícky „pápež“ František vyhlásil 4. septembra 2016 Matku Terezu (m.T.)zakladateľku Misionárok lásky, za „svätú“.  Tzv. svätorečenie je ale neplatné! Aj keď m.T. mohla mať pôvodne dobrý úmysel, napokon sa ukázalo, že kráčala v línii bludných dokumentov II. vatikánskeho koncilu (deklarácia Nostra Aetate) a  synkretistických ohavných giest Jána Pavla II. v Assisi (1986, 2002).

Aké sú k tomu dôkazy?

                 index.jpg

Heretické výroky a činy  Matky Terezy,  popierajúce katolícku vieru a Tradíciu Cirkvi:

7. Október, 1975. Navštívenie budhistického chrámu a uctenie si sochy Budhu v Kalkate. Týmto gestom dala Matka Tereza pohoršenie všetkým katolíkom a jej čin je verejným zrieknutím sa kresťanskej viery, celej apoštolskej Tradície i katolíckej Cirkvi!

Rok 1997, Naí Dillí. Uctenie hrobu Mahátmá (Veľký duch) Gándhího, hinduistického duchovného vodcu. Gándhí je pokladaný za jedného z otcov satanského New Age náboženstva, ktorý si kravu vážil viac ako vlastnú matku. Aký je postoj Cirkvi k vyznávačom pohanských náboženstiev? Podľa sv. Tomáša Akvinského, učiteľa Cirkvi, gesto toho, kto navštívi napr. hrob Mohameda a modlí sa pri ňom, je považované za odpadlíctvo od pravej viery v Pána Ježiša Krista. (Viď  Summa Theologica, II-II, q. 12, a. 1, obj. 2)

Rok 1989. Rozhovor pre časopis Time magazine. Otázka Time: Čo si myslíte o hinduizme? m.T.: „Milujem všetky náboženstvá, ale zamilovaná som len do toho svojho...To je to, čo im musíme ukázať. Vidiac, čo robím, pochopia, že milujem Ježiša.“

Komentár: Milovať všetky náboženstvá, znamená uctievať aj ich pohanské náuky i tých, ktorí sú za nimi – teda démonov! (por. 1Kor 10,20) Slová m. T. sú zradou Kristovho evanjelia aj potupou Jeho vykupiteľskej smrti za hriechy sveta. Ako mohli pohania na nej vidieť príklad „lásky“ k Ježišovi, keď ho vlastne popierala? Žiaden. A práve preto ju mali všetci neveriaci radi. Aký je naproti tomu pravdivý postoj Cirkvi k pohanom? Náš Spasiteľ, Pán Ježiš Kristus, povedal apoštolovi Pavlovi o jeho misii medzi neveriacimi: „Budem ťa chrániť pred ľudom aj pred pohanmi; ku ktorým ťa posielam otvoriť im oči; aby sa od tmy obrátili k svetlu a od satanovej moci k Bohu; a tak dosiahli odpustenie hriechov a podiel medzi posvätenými vierou vo mňa.“ Mlčať pred nekresťanmi o spáse v Ježišovom mene, ako to robila matka Tereza, je pre nich zabránením vstupu do nebeského kráľovstva a gestom hanbenia sa za Krista (por. Mt 23,13; Mt 10, 33).

Time: „Aj oni by mali milovať Ježiša?“  m. T.: „Prirodzene, ak chcú pokoj, ak chcú mať radosť, dovoľme im nájsť Ježiša. Ak sa ľudia stanú lepšími hinduistami, lepšími moslimami, lepšími budhistami skrze naše skutky lásky, tak tam rastie aj niečo iné. Sú stále bližšie a bližšie k Bohu. A keď sú bližšie, sami si musia vybrať.“

Komentár: Kto chce nájsť radosť a skutočný pokoj nielen tu na zemi, ale aj na večnosti, musí sa obrátiť ku Kristovi. Ježiš v evanjeliu dáva k tomu dve podmienky: „KAJAJTE SA A  VERTE EVANJELIU“ (Mk 1,15).

Ako však m. T. pomáhala nekresťanom „nájsť“ Ježiša? Podľa nej im netreba nič hovoriť o viere, veď skrze naše skutky lásky údajne prídu sami bližšie k „Bohu“. Ale k akému Bohu? Iste nie k pravému, ale naopak; k diablovi do pekla. Veď ako sa môže stať hinduista lepším hinduistom a spasiť sa bez pravej viery, keď nebude počuť evanjelium o Kristovi? Azda tak, že si bude ešte viac uctievať z miliónov modiel ako doteraz, alebo piť viac moču z potkanov?  A ako sa stane moslim lepším moslimom? Asi tým, že zabije viac ľudí, ktorí odmietajú jeho násilie a teror. Iste, je potrebné pomáhať chorým a opusteným ľuďom. Ale ani najobetavejšia láska k blížnemu nemôže nahradiť kázanie Božieho slova neveriacim. Pán Ježiš jasne hovorí apoštolom: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.“ (Mk 16,16) Preto zneužité milosrdné frázy m. T. o skutkoch lásky a lásky k všetkým náboženstvám NIE SÚ SLOVAMI KATOLÍCKEHO KRESŤANA, ALE ODPADLÍKA  OD SPASITEĽNEJ VIERY!

Stojí za zmienku uviesť i fakt zo života m. T., že istý čas bol jej spovedníkom a duchovným  vodcom Milosrdných sestier, pedofilný jezuitský kňaz, Fr. Donald McGuire. V súčasnosti je za sexuálne zločiny uväznený. Zdravo zmýšľajúci katolík sa po uvedených protikatolíckych činoch matky Terezy pýta: v akého Ježiša vlastne verila? Odpoveď je jednoduchá: Nebol to biblický Ježiš Kristus, Jediný Vykupiteľ sveta a pravý Boh,  ale protikresťanský „Kristus“ New Age! Preto matka Tereza nemôže byť vyhlásená za svätú, ale za heretičku! 

Túto pseudokatolícku novú „vieru“, za ktorou je duch antikrista, propaguje aj dnešná odpadlícka cirkevná hierarchia na čele so lžipápežom Františkom I. Títo cirkevníci popierajú hlavné pravdy kresťanstva a pomocou svojich tzv. svätcov pod zámienkou milosrdenstva likvidujú v skutočnosti katolícku vieru. V súčasnosti sa katolícky kresťan už nemôže a ani nesmie spoliehať na výrok, že kde je väčšina (v Cirkvi) tak tam je pravda. Potom si môže právom položiť otázku: Kde nájsť skutočnú Katolícku cirkev? Sv. Ignác Antiochijský hovorí: Kde je Kristus, tam je cirkev. (Smyr. 8,2) Kde je popieraný živý Ježiš, ktorý (v úplnej zhode s 2000 ročnou katolíckou Tradíciou) je jediný Pán a Spasiteľ sveta, to už Kristova cirkev nie je. Preto je potrebné rozlišovať, kto hlása pravé Kristovo evanjelium, vedúce do neba  a kto falošné evanjelium, smerujúce duše do pekla! Svätý apoštol Peter to vystihol takto: „Ale vy, milovaní bratia...chráňte sa, aby ste sa nedali zviesť bludom ničomníkov a aby ste neodpadli od svojho pevného základu. Vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva i teraz a až do dňa večnosti. Amen.“ (2Pt 3,17)

Rehoľníci SBM                  Jarok 9. 9. 2016                                                                                                                        

 

 


T