Choď na obsah Choď na menu
 

12. september 1683 – deň záchrany kresťanstva v Európe

 

b.-innocenzo-xi-1.jpg12. septembra 2016 si pripomenieme 333. výročie víťaznej bitky kresťanských vojsk pri Viedni nad osmanským, tureckým vojskom (1683).

Všetci boli presvedčení, že za túto veľkú udalosť môžu ďakovať najmä svätej Bohorodičke, Panne Márii. Poľský kráľ Ján III Sobieski povzbudzoval vojakov pred bojom: Dôverujme v Božiu pomoc a ochranu preblahoslavenej Panny Márie! Meno Mária nech je v boji našim heslom!“ A Boh zachránil Európu pred katastrofou tureckej expanzie. Pápež Inocent XI. z vďačnosti už nasledujúceho roku (1684) ustanovil sviatok Mena Panny Márie pre celú Cirkev.

Menovaný pápež Inocent XI. bránil pravú kresťanskú vieru a modlil sa s celým kresťanským svetom, aby Trojjediný Boh zachránil Európu pred násilným islamom. Boh zhliadol na jeho úsilie aj modlitby. Dnes je, žiaľ situácia opačná. Tzv. pápež František I. umýva nohy moslimským utečencom a vyzýva katolíkov i vlády národov, aby ich s otvorenou náručou prijímali. (Viď http://www.hlavnespravy.sk/papez-otvorit-dvere-migrantom-je-ta-najlepsia-zaruka-pred-teroristickymi-cinmi/833290) Dokonca si nedávno z Lesbosu zobral so sebou do Vatikánu 12 moslimov. Zas na inom mieste žiadal moslimských utečencov, aby spoločnosti odpustili „uzavretosť a ľahostajnosť“ voči nim. Toto je strata rozumu a judášska zrada katolíckej viery aj pravoverných pápežov! Apostatickí  - odpadlícki biskupi strednej a východnej Európy sú v súčasnosti na summite v Bratislave. Témou ich stretnutia je migračná kríza a rodina. Ani oni nevarujú Európu pred plánovanou islamizáciou, ktorá má zabrať bývalé kresťanské územia a podrobiť ich panstvu práva šaria.  Robia pravý opak. Hľadajú stále účinnejšie spôsoby, aby zmanipulovali ešte normálne zmýšľajúcich Slovákov a iné národy, že by konečne zmenili negatívny postoj k utečencom. Hovoria „v mene migrantov, ktorí zápasia o prežitie.“ Pýtame sa: Prečo biskupi nehovoria v mene kresťanstva, ktoré je na pokraji zániku najmä hlásaním heréz, ktoré ho ničia?  Ďalej tvrdia, že „ak niečo Európa v tejto chvíli potrebuje, tak je to rozumná a presvedčivá demografická politika.“ Ako vyzerá v praxi táto „rozumová“ vízia demografickej politiky v Európe podľa biskupov? Všade panuje rozklad morálnych hodnôt aj pravej  viery a preto mladí nemajú možnosť počuť o pravdivom kresťanskom živote, o zakladaní rodiny a ani o zdravej, zodpovednej príprave na manželstvo. Biskupi mlčia k aktuálnym hriechom a dokonca ich mnohí aj praktizujú (zvlášť homosexualitu!). Vyriešenie problému však nevidia v pokání, ani v návrate ku zdravému katolíckemu učeniu, ale v prijímaní moslimských imigrantov, ktorí majú mnohopočetné rodiny. Títo ale postupne ľahko, a najmä plánovite, zaľudnia celé európske krajiny a zlikvidujú nielen kresťanstvo, kresťanov, ale  s nimi aj tradičnú rodinu! GESTÁ BISKUPOV SÚ PRETO HANEBNÝM ZRIEKNUTÍM SA PÁNA JEŽIŠA KRISTA, ICH NÁRODA AJ RODINY! Prečo tak konajú? Dôvodom ich slepoty, a najmä slepoty Vatikánu,  ničenia katolíckej viery, rozvratu morálky ako aj propagácie prijímania moslimských utečencov, je Božie prekliatie – exkomunikácia z Cirkvi. Tá na nich spočíva za jednotu s heretickým učením, podľa ktorého vraj kresťanstvo a pohanstvo sú rovnocenné cesty k „spáse“. (Viď neplatnú beatifikáciu Jána Pavla II, 1. 5. 2011 a List apoštola Pavla Gal 1,8-9) Každý katolík je povinný sa od týchto klamných, falošných pastierov i od heretického Vatikánu oddeliť a zostať verný pravdivému učeniu apoštolov a katolíckej  Tradícii.

12. september nám pripomenie Božie víťazstvo v Európe. V súčasnosti však islam postupuje pomaly, ale isto a to dokonca pomocou oficiálnej cirkevnej hierarchie, ktorá má toho istého ducha, ako islam – ducha antikrista. JEDINÝ, KTO DOKÁŽE ZACHRÁNIŤ EURÓPU, JE BOH A TO NA PRÍHOVOR MATKY BOŽEJ, AKO TO UČINIL V ROKU 1683. Ale neurobí to bez nás.  Preto povzbudzujeme všetkých úprimných kresťanov:

- Modlime sa za záchranu Európy pred genocídou, ktorá jej hrozí skrze islamizáciu. K tomu nás môže inšpirovať napr. spoločná modlitba svätej hodiny, denne od 20. do 21.hod. O 21.00hod dávajú kňazi a biskupi pravovernej katolíckej cirkvi požehnanie na štyri svetové strany.

- Píšte listy vláde slovenskej republiky, aby sa postavili proti prijímaniu moslimských imigrantov, ktorí ohrozujú ústavne definované  duchovné aj kultúrne dedičstvo sv. Cyrila a Metoda.

Neďaleko Viedne, na vrchu Kahlenberg, sa počas spomínaného boja, modlil za kresťanské vojsko ešte jeden muž. Bol to kapucínsky kňaz, blahoslavený Marek z Aviána. Modlil sa k Bohu o pomoc, pričom v ruke držal nad sebou vysoko vyzdvihnutý kríž. Pritom  často opakoval modlitbu:

ECCE CRUX DOMINI FUGITE PARTES ADVERSAE!  – AJHĽA, KRÍŽ PÁNA, UTEKAJTE, NEPRIATELIA!

Kiež sa Všemohúci Boh, mocou víťazného Kristovho kríža a skrze príhovor Panny Márie - Pomocnice kresťanov, zmiluje nad Európou i Slovenskom a daruje nám záchranu pred expanziou islamu a obnovu pravej kresťanskej viery. Amen.

 

+ Matej a rehoľníci SBM              Jarok, 9. 9. 2016