Choď na obsah Choď na menu
 

Aký zámer je za novými pokynmi pri obradoch Zeleného štvrtka?

 

1913820160121t1302-1577-cns-pope-rite-feet.jpgNa slávení Zeleného štvrtka, v ktorom si katolícka Cirkev pripomína ustanovenie sviatosti kňazstva a sviatosti oltárnej, majú byť v oficiálnej apostatickej štruktúre zavádzané novoty! K obradom tohto dňa patrí aj umývanie nôh, ktoré apoštolom vo Večeradle učinil sám Spasiteľ sveta, Pán Ježiš Kristus, krátko pred svojim zajatím. Ježiš dal umytím nôh apoštolom príklad, aby aj oni pohnutí Jeho láskou milovali ostatných a v pastierskom úrade pokorne slúžili veriacim, tak ako On slúžil aj im.

V Cirkevnej Tradícii sa vždy umývali nohy len mužom tak, ako to robil Kristus.  Prednostne patrili medzi nich zasvätení klerici alebo chlapci, či vybraní muži spomedzi chudobných.

Apostatický (odpadlícky) „pápež“ František I. však nariaďuje, že do tohto obradu umývania nôh môžu byť zahrnuté aj ženy a dievčatá. Pred tromi rokmi Bergoglio umyl nohy i moslimskému dievčaťu, pred dvomi rokmi zasa moslimovi, pred rokom dokonca  transsexuálovi! (https://youtu.be/JFjebfSb7U4) Každý zdravo mysliaci katolík vie, že toto je pohoršenie a zrada Kristovho Evanjelia, učenia pravoverných koncilov, aj celej katolíckej Tradície! Ježiš ako prejav lásky k učeníkom umyl nohy len im – apoštolom – nie ženám. Prečo? Pretože toto gesto  bolo úzko spojené s ustanovením sviatosti kňazstva a  sviatosti eucharistie (sv. omša), teda sviatosťami, ktoré opäť vyhradil len apoštolom (mužom, ktorí uverili v Ježiša ako Spasiteľa a Božieho Syna) -  a nie ženám! Bergoglio však tvrdí niečo iné. Gestom umytia nôh moslimskej žene naznačil, že treba prijímať zavádzanie plánovanej islamizácie Európy. (Viď Apoštolská exhortácia Evangelii Gaudium, bod 253) Čo možno od Františkovej gendernej feminizácie očakávať o rok? Bude to azda heretické „svätenie žien“? Zrušenie kňazského celibátu? Alebo schvaľovanie „sobášov“ homosexuálnych, či transsexuálnych párov?

Z výrokov Bergoglia  je jednoznačné, že hlása prekrútené, iné evanjelium, ako je Evanjelium Ježiša Krista(Porov. List Galaťanom 1, 8-9).  Preto každý katolík, ktorý chce byť spasený, musí ostať verný katolíckej viere a Tradícii apoštolov a oddeliť sa od ducha antikrista, ducha antievanjelia,  ktorého má dnešná apostatická cirkevná hierarchia na čele s Vatikánom.

Božie slovo vyzýva každého katolíckeho kresťana k  poslušnosti len pravoverným pastierom a varuje pred falošnými učiteľmi, ktorí vedú duše do pekla. „Ktokoľvek zachádza ďalej a neostáva v Kristovom učení, nemá Boha. Kto ostáva v jeho učení, ten má aj Otca aj Syna. Ak niekto prichádza k vám a neprináša toto učenie, neprijímajte ho do domu, ani ho nepozdravujte. Lebo kto ho pozdraví, má účasť na jeho zlých skutkoch.“ (2 Jn 9,11)

Rehoľníci SBM                                    Žilina,  26.2.2016