Choď na obsah Choď na menu
 

Assisi 2016 – zrada katolíckej viery.

V dňoch 18. až 20. septembra 2016 sa v talianskom meste Assisi už po niekoľkýkrát (r. 1986, 2002, 2011) opäť konal medzináboženský tzv. Deň modlitby za „pokoj“. Heslo bolo: „Smäd po mieri - náboženstvá a kultúry v dialógu“.

                  20160920t1406-5301-cns-pope-assisi-peace_800-800x500.jpg

Úprimný katolícky kresťan si kladie otázku: Čo hovorí Boh na stretnutie v Assisi? Písmo Sväté hovorí: „Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?! Aká zhoda je medzi Kristom a Beliarom (diablom)?! Aký podiel má veriaci s neveriacim?! A ako súvisí Boží chrám s modlami?!“(2Kor 6, 14-16) A na inom mieste: „Ale to, čo (pohania) obetujú, obetujú zlým duchom, nie Bohu. A ja nechcem, aby ste boli spoločníkmi zlých duchov.“ (1Kor 10, 20) Svätý Tomáš Akvinský dodáva: „Prvé prikázanie, ktoré sa týka lásky k Bohu, znie: „nebudeš mať iných bohov...prvé prikázanie zákona nám zakazuje uctievať niečo iné ako jedného Boha.“

MEDZINÁBOŽENSKÉ STRETNUTIA V ASSISI SÚ PODVODOM NA KRESŤANOCH A TO  POD ZNEUŽITÝMI FRÁZAMI O MIERI, MODLITBE A DIALÓGU. JE TO OHAVNÁ ZRADA JEŽIŠOVHO EVANJELIA,  KATOLÍCKEJ  CIRKVI, AJ UČENIA APOŠTOLSKEJ  TRADÍCIE!

Prosíme  katolíckych kresťanov, ktorým záleží na svojej vlastnej spáse, aby sa od tých, ktorí šíria tzv. Ducha Assisi – ducha falošnej jednoty s pohanskými  náboženstvami, odčlenili. Či nás priam nevaruje Písmo sväté slovami: „Vyjdite  z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch, a aby sa vám nedostalo z jeho rán, lebo jeho hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti...“ (Zjv 18,4n-5). Títo náboženskí predstavitelia už nehlásajú učenie Spasiteľa Pána Ježiša Krista a svätých apoštolov, ale bludy, ktoré zvádzajú nesmrteľné duše do pekla! Dnes tohto antievanjeliového ducha – ducha antikrista, reprezentuje najmä apostatický (odpadlícky) Vatikán a s ním duchovne zjednotení kresťanskí apostatickí predstavitelia a ich „veriaci“. Odporúčame veriacim, aby sa v tejto vážnej situácii na ceste viery nechali viesť a inšpirovať Byzantským katolíckym patriarchátom, pod ktorý patríme aj my.  Patriarchát, na rozdiel od odpadlíkov, skutočne háji základné pravdy nemennej, kresťanskej katolíckej viery a učí, ako konkrétne žiť život s Kristom a dôjsť do Božieho kráľovstva. (http://vkpatriarhat.org.ua/cz/)

Biskup Matej a rehoľníci SBM                                       Jarok, 28. 9. 2016