Choď na obsah Choď na menu
 

Bergoglio je falošný prorok!

Reakcia na jeho návštevu v Egypte (28 - 29. 4. 2017)

 

K18front1.jpg návšteve apostatu Bergoglia v Egypte sa vyjadril medzi inými aj jezuita Samir.

Citujeme niektoré jeho výroky:

 „Mnohí moslimovia stáli pri nás a dnes hovoria: vy ste naši bratia. To je výsledok tejto cesty do Egypta.“

Komentár: Moslimovia kresťanov nepovažujú za žiadnych bratov vo viere. Naopak: pokladajú ich za „neveriacich“. Korán hovorí: „A priali by si, aby ste sa stali neveriacimi, ako sú oni ... A ak sa obrátia chrbtom, potom ich chyťte a zabite, kdekoľvek ich nájdete!“ (4:89) Preto Egyptský imám univerzity Al-Azhar, šejk Ahmad Al-Tayyeb neočakával, že ho František objíme  a nazve „bratom“.

„Pre dialóg kresťanov a moslimov na inštitucionálnej úrovni bola rozhodujúca medzináboženská konferencia. Išlo o to, ukázať, že pápež vyjadril dôveru v Al-Azhar a veľkého imáma al-Tayyeba.“

Komentár: Dialóg medzi kresťanstvom a islamom je veľkým podvodom! Moslimovia sa neklaňajú pravému Bohu Otcovi, ale Allahovi, ktorý je najvyšší (akbar) z 360 pohanských bôžikov z Mekky. Alah je démon, ktorému sa prinášajú krvavé obety v podobe useknutých hláv kresťanov! Okrem toho korán popiera Božie Synovstvo Krista aj celú Najsvätejšiu Trojicu. „nehovorte: Trojica! Prestaňte, a bude to tak pre vás lepšie. Boh naozaj je jediným Bohom, on povznesený je nad to, aby mal dieťa.“ (4:171)

Kresťan teda nemá viesť s pohanmi žiaden falošný medzináboženský dialóg, ale má im kázať spásu a odpustenie hriechov, ktoré sú iba v Božom Synovi, Ježišovi Kristovi. Biblia svedčí: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ (Jn 3,16) O islame ale Písmo Sväté hlása: „Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. To je duch antikrista, o ktorom ste počuli, že príde, a už teraz je na svete.“ (1 Jn 4,3) Vatikán na čele s Bergogliom namiesto toho, aby hlásal moslimom Krista a vyzval ich k pokániu, mlčí. A nielen to. Je pokrytectvom z jeho strany tvrdiť: „opakujeme naše silné a jasné „nie“ každej forme násilia, odvety a nenávisti páchanej v mene náboženstva“ a pritom podporovať univerzitu Al – Azhar a  objímať sa s imámom, ktorý je zodpovedný za zabíjanie kresťanov!

Navyše pseudopápež zdravil obe náboženstvá moslimským pozdravom „al-salamu alaikum“, (Pokoj vám!) čím vytvoril klamný dojem, že obe vierovyznania „veria“ v rovnakého „Boha“. TOTO JE ZRADA KRISTA, CELEJ KRESŤANSKEJ TRADÍCIE AJ KATOLÍCKEJ CIRKVI! Týmto pozdravom Bergoglio v podstate zakrýva a ospravedlňuje masakry islamistov, ktorých sa dopúšťajú na egyptských kresťanoch.

Frázy o tom, ako veľký egyptský imám po prvý raz hovoril o dôstojnosti ľudskej osoby a o spravodlivosti v súvislosti s ľudskou dôstojnosťou, na ktorú sa predtým odvolával i súčasný tzv. pápež, sú takto zakrytím reality, že islam je náboženstvo nepokoja, smrti a násilia. V koráne sa píše: „Zabíjajte ich všade, kde ich dostihnete, a vyžeňte ich z miest, z ktorých vás oni vyhnali, veď zvádzanie od viery je horšie než zabitie.“ (2:191) Toto je reálny mohamedánsky pohľad na „ľudskú“ dôstojnosť. Môžeme ho vidieť aj v Európe, kde sa šíri vďaka tomu, že zradný Vatikán vyzýva štáty, farnosti a kláštory, aby otvorili svoju náruč  moslimským utečencom!

Bergogliova návšteva v Egypte opäť potvrdila jeho zámer: zavádzajúcimi slovami a gestami vytvoriť cestu pre jedno svetové náboženstvo – náboženstvo  antikrista. Preto o ňom platia slová Pána Ježiša Krista: „Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy?“ (Mt 7,15-16) Na Bergogliovi spočíva za hlásanie iného evanjelia niekoľkonásobná Božia exkomunikácia – anatéma (porov. Gal 1,8-9)  a podľa buly pápeža Pavla IV. Cum Ex Apostolatus Officio, nie je ani platným pápežom.

 

Rehoľníci SBM                 Jarok, 4. 5. 2017