Choď na obsah Choď na menu
 

Božie napomenutie Vatikánu v Sarajeve?

 

papez-frantisek.jpgŠiesteho júla  sa pri „svätej omši“ v Sarajeve „pápežovi“ Františkovi zlomil pápežský kríž (ferula).

Nie je to očividné znamenie z neba o Františkovi, ako šliape po osobe a mene pravého Boha a Spasiteľa, Pána Ježiša Krista? Veď Bergoglio svojimi postojmi a slovami  tvrdí, že:

- „modlitby“ ľudí z rôznych pohanských kultúr a náboženstiev smerujú k jednému „Bohu“

- máme podporovať priateľstvo a úctu k nekresťanským náboženským tradíciám

- nemožno odsúdiť do neba volajúci ohavný hriech homosexuality

- ateistom stačí k „spáse“ robiť iba dobro

- Boh nie je schopný stvoriť svet z ničoho, teda de facto  háji ateistickú Darwinovu teóriu, ktorá pripravila o život milióny ľudí v dvoch svetových vojnách

- kresťan nesmie obracať inoverca na kresťanskú vieru, vraj to podľa neho paralyzuje

-  verejne popiera nesmrteľnosť ľudskej duše (vid šesť hlavných právd)

 - podľa jeho príkladu je dovolené katolíkovi nechať sa tzv. „liečiť“ okultnou(démonickou) taoistickou metódou – akupunktúrou

- katolík „môže“ byť členom slobodomurárskej organizácie Rotary Klubu

Tieto „nové náuky“ pseudo pápeža Františka sú viditeľným znakom jeho apostázie (odpadu) od kresťanskej viery aj apoštolskej tradície, ktorej sa dopustil 15. 9. 2009, keď zradil Krista a vylúčil sa z Cirkvi, pretože odmietol vyznať katolícku vieru, a ani sa neoddelil od súčasných heréz, čím dal najavo, že s nimi tvorí jednotu. Preto na ňom  za to spočíva podľa Písma Gal 1,8-9 a v súlade s vieroučnou bulou pápeža Pavla IV Božia anatéma (vylúčenie z Cirkvi!) Jeho zrada Krista a katolíckej tradície  bola dovŕšená i tým, že  sa stotožnil s neplatnou a falošnou beatifikáciou Jána Pavla II, ktorou bol v Cirkvi povýšený k úcte na oltár duch Assisi - duch antikrista.  Pápežský úrad preto okupuje  nezákonne a všetky sviatosti ním vysluhované, sú neplatné!

Aké bude ešte Boh zosielať viditeľné znamenia, aby  Vatikán konal pokánie?

Preto Boh varuje apostatickú cirkevnú hierarchiu, aj tých, ktorí zastávajú jej heretické názory, ktoré ničia kresťanskú vieru a vedú do večného pekla:

„roztrhnite si srdcia, a  nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie.“(Joel 2, 13)

 

Rehoľníci SBM                                  Žilina, 9. 6. 2015