Choď na obsah Choď na menu
 

Čo je zámerom tzv. jednoty medzi Vatikánom a pravoslávnou Cirkvou?

 

img_7681.jpgDňa 12. 2. 2016 sa v Havane stretli apostatický pápež František a odpadlícky patriarcha Moskvy a celej Rusi Kirill. Pri tejto príležitosti podpísali spoločnú Deklaráciu. Kresťanské termíny použité v Deklarácii pôsobia síce zdanlivo „pravoverne,“ ale ich skutočný obsah je zradnou náboženskou hierarchiou absolútne prekrútený a popieraný! Úprimný kresťan sa teda pýta: Čo bolo cieľom tohto stretnutia?

Pripomíname, že Vatikán je od 1. mája 2011, pod Božou anatémou – exkomunikáciou. (Porov. Gal 1, 8-9) V tento deň došlo k celkovému oficiálnemu odpadu cirkevnej hierarchie od katolíckej viery, pretože ex pápež Benedikt XVI. tzv. „beatifikáciou“ Jána Pavla II. postavil na oltár k úcte ducha Assisi- ducha antikrista. Tým vniesol do Cirkvi prekliatie s novým bludným učením, podľa ktorého sú modloslužobné náboženstvá tou istou cestou ku „spáse“ ako  katolícka viera. (https://www.youtube.com/watch?v=D_92CKHFS78)

Upozorňujeme, že anatéma je nielen na Benediktovi XVI a Bergogliovi, ale aj na moskovskom patriarchovi Kirillovi.

Patriarcha dňa 30. 5. 2012 synkretistickým gestom v kazašskom meste Astana uvrhol podľa Gal 1, 8-9, na seba a na tých, ktorí s ním tvoria duchovnú jednotu, Božie prekliatie – exkomunikáciu! Jeho gesto v Astane bolo proti Biblii i celej Tradícii pravoslávnej Cirkvi! Dokonca prijal členstvo v tzv. „Rade náboženských lídrov“, a tým vytvoril falošnú anti-evanjeliovú jednotu s budhistami, hinduistami, šintoistami, zoroastristami a ďalšími pohanmi, ktorí uctievajú zlých duchov – démonov(Porov. 1 Kor 10,20).(https://www.youtube.com/watch?v=AH5L9q_1egc)  Pravoslávni kresťania sú preto povinní sa od neho oddeliť. Navyše nesie vinu aj za to, že sa nikdy jasne nepostavil proti súčasným satanským ideológiám a herézam, ktoré ničia podstatu kresťanskej viery. Teda odpoveď na otázku, čo sa skutočne skrýva za podozrivým vytváraním vzájomnej jednoty medzi Františkom a Kirillom je jasná: Apostatický Vatikán chce skrze dialóg s Kirillom napojiť pravoslávnu cirkev na Ducha New Age – ducha antikrista. Konkrétne to vidieť na spomenutej Deklarácii  a to v pretláčaní anti-biblického falošného medzináboženského dialógu: „tejto znepokojujúcej dobe je medzináboženský dialóg nevyhnutne potrebný.“(b. 13) To však nie je všetko.

Tento definitívny, oficiálny odpad od pravoslávnej viery v súlade s Vatikánom a vyhnanie Ducha Svätého z pravoslávnej Cirkvi, má byť presadený patriarchom – apostatom Kirillom, spolu s ekumenickým patriarchom – apostatom Bartolomejom, na plánovanom 8. Všepravoslávnom koncile. Keďže je Vatikán aj s odpadnutým Kyrillom napojený na slobodomurárske globálne štruktúry NWO (New World Order, tj. antikristovský Nový Svetový Poriadok), je zrejmé, že týmto koncilom bude ohrozená aj národná suverenita Ruského i gréckeho národa a rovnako hrozí, že do sebalikvidačného procesu budú tým pádom zatiahnuté aj ostatné pravoslávne národy. Ako príklad zavádzania satanského, synkretistického náboženstva v Rusku a v iných pravoslávnych národoch možno uviesť podpísanie tzv. Štrasburského Memoranda, ktoré sa konalo v dňoch 25. – 29. júna 2014 a v platnosť vstupuje 1. mája 2016. Dokument zahŕňa genocídny program naplánovaný do 16. augusta 2020. Tento dokument, ktorý svojimi tzv. pseudo – reformami katastrofálne ovplyvní napr.  oblasť vzdelávania, či cirkvi, bol taktiež podnetom na zvolanie 8. Všepravoslávneho koncilu na Slávnosť Turíc, 19. 6. 2016.  V dňoch 21. – 28. 1. 2016 prebehli vo Švajčiarsku (Chambézi) prípravné stretnutia Štrasburského Memoranda, ktorými už bol pod pozitívnymi termínmi schválený likvidačný plán pravoslávnej cirkvi a demoralizácia národov! Pripomíname, že Memorandum podpísali títo odpadlíci od Krista: Grécky minister školstva, zástupca moskov. Patriarchu – arcibiskup Hilarion, zástupca gréc. patriarchu – Theoklitos, zástupca Františka – Kardinál Kasper a ďalší členovia pravoslávnej cirkvi. Za túto zradu Kristovho Evanjelia dopadla na nich Božia anatéma – prekliatie – vylúčenie z Kristovej cirkvi! Vyberáme niektoré šokujúce výroky z Memoranda.  

Z Memoranda vzdelávania – napr. čl. 1:Zavedenie multikultúrneho vzdelávania vo všetkých vzdelávacích inštitúciách v štáte (od 11. 9. 2016)

čl 4: Povinné navštevovanie synagógy a islamskej mešity žiakmi základných a študentov stredných škôl (Od 11. 11. 2016).

Čl. 12 E: Sexuálna sloboda žiakov (Od 16. 9. 2016)

Z Memoranda v oblasti cirkviČl. 7D: Zavedenie sviatku židovského holocaustu s ustanovením zvláštnych obradov pre všetky kresťanské cirkvi. Sviatok sa bude sláviť tri krát do roka...(Začiatok reformy 1.7.2016).

Čl. 11C: Zaviesť na Svätej hore Athos lanovku, smart systém, antické kultové sochy, premeniť Athos... na nové centrum kresťanského smeru, nové centrum nového náboženského smeru a novej cirkevnej hudby(od 4. 1. 2018).

Z Memoranda v oblasti administratívnej reformy -  Citácia Čl. 7E: „Vybudovanie kláštorov s mníchmi a mníškami všetkých konfesií a všetkých náboženstiev v EU i na Svätej Hore Athos (od 17.3. 2018).“

Citácia Čl. 8H: „Premena cirkevných škôl vo všetkých kresťanských cirkvách na religionistické školy (od 17. 7. 2017).“

Citácia Čl. 9C: „Rovnako grécka cirkev preberá starosť o budhistické modlitebné domy a vôbec o domy všetkých náboženských vyznaní (Od 1. 9. 2016).“                     (apokalypsisnow.blogspot.ru/2015/04/blog-post.html)

Ako si možno všimnúť, proces dechristianizácie Európy pokračuje ďalej a chce zlikvidovať nielen západné kresťanstvo, ale aj Rusko a pravoslávne národy, vyznávajúce Ježiša Krista ako pravého Boha a jediného Spasiteľa sveta i s celou východnou Tradíciou svätých otcov. Varujeme preto pravoslávnych aj katolíckych kresťanov, aby neverili oficiálnym zradcom vo Vatikáne a v pravoslávnych cirkvách, ktorí pod zdanlivo pozitívnymi frázami o mieri a „spoločnej viere“ v skutočnosti presadzujú likvidáciu pravej viery v Trojjediného Boha a NWO plánovanú redukciu ľudstva. Apoštol Pavol preto hovorí: „Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?! Aká zhoda je medzi Kristom a Beliarom?! Aký podiel má veriaci s neveriacim?! A ako súvisí Boží chrám s modlami?!... A preto vyjdite spomedzi nich, oddeľte sa, hovorí Pán, a nečistého sa nedotýkajte; a ja vás prijmem a budem vaším Otcom a vy budete mojimi synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán."(2 Kor 6, 14-18)

Rehoľníci SBM                           Jarok, 3.3.2016