Choď na obsah Choď na menu
 

 

                                                                                     predseda vlády Slovenskej republiky

doc. JUDr. Róbert Fico, CSc.

Úrad vlády Slovenskej republiky  
Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

           

Vážený pán predseda vlády,

 

Obraciame sa na vás v súvislosti so šírením tzv. Gender ideológie, ktorú dnes masovo pretláča Európska Únia. U nás termín gender – rod a jeho metódy zaštiťuje tzv. odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí a funguje v rámci organizačnej štruktúry pri MPSVR SR.

Genderová rovnosť má za cieľ napr. „pomáhať“ riešiť násilie páchané na ženách. Ďalej chce  odstrániť rodové rozdiely medzi mužmi a ženami napr. v ekonomickej, či hospodárskej oblasti. Ale toto je len zakrývací manéver, lebo gender systém pokračuje ďalej, ako to možno vidieť v niektorých krajinách.

 

O čo tu v skutočnosti ide?

 

 Boh stvoril človeka ako muža a ženu.(Gn 1,27) Ideológia Gender však ničí základnú ľudskú identitu danú každému človekovi od narodenia, a to identitu muža a ženy . Čiže kto ako chce, také pohlavie si môže vybrať. Napríklad pán Ján sa rozhodne, že už nebude Jánom, ale pani Janou. Pani Martina zasa zatúži byť pánom Martinom a keď o to požiada, musí jej byť do všetkých úradných dokumentov napísané, že je Martinom, mužom. Podobne napr. vo Francúzsku prezident Hollande v rámci genderovej schizofrénie pripravuje zakázať v oficiálnych dokumentoch slová otec, matka ako aj manžel a manželka a nahradí ich slovami ako "rodič 1" a "rodič 2".

Toto je prevrátenie Bohom daného poriadku a  strata zdravého rozumu.  Gender mení prirodzenosť človeka, jeho psychiku a takýto jedinec sa následne stáva sídlom nečistých démonov. Táto šialená ideológia sa snaží ovplyvniť už deti v škôlkach a školách cez tzv. sexuálnu výchovu.

Gender politika je naviazaná na homosexualitu, tiež na pedofíliu a iné úchylné zvrhlosti. Propagácia genderu je zameraná na zavedenie štyroch zákonov, a to:

1.      Propagácia homosexuality v školstve a v masmédiách,

2.      Zväzky homosexuálov,

3. Zákon o homofóbii – trestanie každého, kto sa nepodriadi homodiktatúre,

4.      Zákon o adopciach detí homosexuálmi

Aké ovocie prináša gender - rovnosť? Gender ideológia a homosexualita ničia jedinca, rodinu i národ. Podľa štatistík 50 – 75% nakazených na AIDS tvoria homosexuáli. Napr. v USA len za rok 1992 bolo vynaložených na liečbu AIDS 13 miliárd dolárov! Okrem toho niekoľko desiatok tisíc ľudí v USA  umiera ročne na AIDS. Niektoré národy behom niekoľkých rokov na AIDS úplne vymrú. Toto je vízia genderu –genocída detí, rodiny a národa!

Politika gender – gay vedie k peklu na zemi a k peklu po smrti.  Večnou záchranou pre gender ľudí je však pravdivé zrieknutie sa zvrhlého života i zmýšľania a nasledovanie Pravého Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý hovorí: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života."(Jn 8,12)

Medzi Prioritné oblasti k dotáciám na podporu rodovej rovnosti na rok 2013 u nás  platia mimo iných i vykorenenie tradičných stereotypov o rodových rolách mužov a žien v rodine, na trhu práce, v zdravotníckom sektore, akademickej obci, politike a v spoločnosti ako takej so špeciálnym dôrazom na oblasť vzdelávania vrátane sexuálnej výchovy a výchovy k plánovanému rodičovstvu.“

Pýtame sa: Čo prinesie pre nás toto tzv. vykorenenie tradičných stereotypov o rodových rolách mužov a žien? Odpoveď je jasná: Zničenie prirodzenej rodiny a fyzickú genocídu Slovenska!

Vážený pán premiér, ak vám záleží na budúcnosti Slovenska, tak buďte odvážni a upozornite slovenskú verejnosť, že Genderová ideológia je podvod. Táto amorálna ideológia po nedávno schválenej novele trestného zákona, ktorá zavádza termín o tzv. „nenávisťi pre sexuálnu orientáciu“dostáva zelenú! V hodine smrti sa budete i vy zodpovedať Bohu, ako ste viedli tento národ. Nám ako katolíckym kňazom rehole svätého Bazila Veľkého, záleží na spáse nesmrteľných duší na Slovensku ale tiež na blahu slovenského národa. Preto pred svojim svedomím a pred národom upozorňujeme na katastrofálnu hrozbu gender politiky, pokiaľ je ešte čas.

Dúfame, že tento problém, týkajúci sa budúcnosti občanov Slovenska, bude z vašej strany zodpovedne riešení.

V Kristovi

+ Matej SBM, O. Bernard SBM, o. Michal SBM, o. Charbel SBM

 

                                                                                                                                           Žilina 20. 7. 2013

 

Sťahuj: List predsedovi vlády o gender ideológii