Choď na obsah Choď na menu
 

Duch Svätý aj v iných náboženských vyznaniach?

Bergoglio na záver exercícií (23. 2.) povedal exercitátorovi J. T. de Mendoncanovi: „A prostredníctvom citátov a slov ste nám ukázali, ako (Duch Svätý) pracuje v neveriacich, v „pohanoch“, v ľuďoch iných náboženských vyznaní: je univerzálny, je to Duch Boží, ktorý je pre všetkých. Aj dnes existujú „Kornéliovia“, „stotníkovia“, „strážcovia Petra vo väzení“, ktorí prežívajú vnútorné hľadanie alebo dokonca vedia rozlíšiť isté volanie.“

Bergoglio však zamlčal podstatné veci:

1. Pohania, ktorí popierajú kresťanskú vieru, neuctievajú pravého Boha, ale skrze modlárstvo a okultizmus sa klaňajú zlým duchom – démonom.  Písmo Sväté hovorí: Lebo ničoty (dosl. démoni) sú všetci bohovia pohanov, ale Pán stvoril nebesia.“(Ž 96, 5) Preto v nich nepracuje, a ani nepôsobí Duch Svätý.

2. Duch Svätý pôsobí len na toho, kto ľutuje svoje hriechy a vierou prijíma Ježiša Krista ako Božieho Syna a Spasiteľa sveta.

Príklad: Po kázni na Turíce sa apoštola Petra a apoštolov pýtali obrátení židia: „Čo máme robiť bratia?" Peter im povedal: „Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha.“(Sk 2, 37-38)

Bergogliove slová zastierajú pravdu o nutnom pokání a o viere v Pána Ježiša Krista pre neveriacich. To svedčí o tom, že Vatikán nemá Ducha Božieho, ale má iného ducha – ducha synkretizmu s pohanstvom, ducha antikrista.

Rehoľníci SBM                                              Jarok, 24. 2. 2018