Choď na obsah Choď na menu
 

František I. hlása jeden z cieľov  NWO - jedno svetové náboženstvo

 

20680.jpgNa stránke Vatikánskeho rádia sa nachádza článok k videu Františka I. o jeho vízii na január 2016 – podporiť „modlitbou“ dialóg medzi svetovými náboženstvami. (http://www.news.va/en/news/pope-francis-asks-for-prayers-for-interreligious-d)

Výroky Františka I. a zástupcov štyroch náboženstiev pod zneužitou frázou o láske a dokonca o „Bohu“ sú ohavným potupením Kristovej vykupiteľskej smrti na kríži a rovnou cestou do pekla. (Pozri https://www.youtube.com/watch?v=gFghfXwYrIM)

Citácia Františka: „Väčšina obyvateľov zeme sa považuje za veriacich. Táto skutočnosť by mala podnietiť dialóg medzi náboženstvami...“

Odpoveď: Podstatná otázka znie: V koho vlastne verí väčšina obyvateľov zeme? Božie slovo svedčí: Lebo ničoty (dosl. démoni) sú všetci bohovia pohanov, ale Pán stvoril nebesia.“(Ž 96,5) Apoštol Pavol zasa hovorí: „veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva;  ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi.“(Rim 3,23-24) Každý človek je hriešnik a potrebuje Spasiteľa. Tým je len Boží Syn, Pán Ježiš. On je Jedinou cestou k Bohu a nikto iný.(Jn 14,6) Bez Krista nebude spasený ani budhista, ani moslim, žid, či kresťan. Hlavnou úlohou kresťanstva nie je žiaden dialóg s nekresťanmi a pohanmi, ale ohlasovanie pokánia  a Ježišovho evanjelia. Tvrdiť, že pohanstvo s kresťanstvom tvoria rovnocenné „cesty“ do neba, je rúhavou herézou a znakom Judášskej zrady Pána Ježiša Krista, Jeho svätej Cirkvi i výsmechom kresťanských mučeníkov.

Citácia Františka: „Všetci sme Božími deťmi“.

Odpoveď: Všetci ľudia sú síce Božími stvoreniami, ale nie všetci sú deťmi Božími. Písmo Sväté hovorí: „Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno,(Jn 1,12). Božím dieťaťom je len ten, kto uverí v Ježiša a prijme ho do svojho srdca skrze vieru ako Pána a Spasiteľa. Kto tak neurobí, je otrokom hriechu a Zlého – satana.

František svojimi zavádzajúcimi výrokmi dokazuje, že nemá Ducha Svätého, ale má ducha architektov NWO – nového svetového poriadku - ducha antikrista. Cieľom NWO je zničiť katolícku vieru a klamnou jednotou náboženstiev pripraviť cestu vláde antikrista.

Preto, My, rehoľníci spoločnosti svätého Bazila Veľkého, ktorí bránia neporušenú čistotu učenia katolíckej viery i Tradíciu Cirkvi, opäť vyhlasujeme:

Jorge Mario Bergoglio (František I.) nie je ani kresťan, ani pápež, ale apostata -odpadlík! Pripomíname, že už od 15. 9. 2009 zradil Krista a vylúčil sa z Cirkvi, pretože odmietol vyznať katolícku vieru a ani sa neoddelil od súčasných heréz, čím dal najavo, že s nimi tvorí jednotu. Preto na ňom  spočíva podľa Písma Gal 1,8-9 a v súlade s vieroučnou bulou pápeža Pavla IV, Božia anatéma (vylúčenie z Cirkvi).  Navyše svoj odpad od kresťanskej viery dovŕšil i tým, že sa stotožnil s neplatnou beatifikáciou Jána Pavla II, ktorou bol v Cirkvi povýšený k úcte na oltár duch Assisi – duch synkretizmu s pohanstvom.

Pápežský úrad okupuje nezákonne a všetky sviatosti ním vysluhované, sú neplatné! Každý biskup, každý kňaz, aj každý katolík, ak chce byť spasený, je povinný sa od neho, ale i o tých, ktorí sú s ním v jednote, oddeliť a zostať verný katolíckej viere. V dnešnej cirkevnej situácii je pre spásu duše katolíckeho kresťana nevyhnutné rozlišovať medzi spasiteľnou vierou v Pána Ježiša a démonickou  vierou jedného svetového náboženstva - new age.

Hrdinstvo katolíka dnes nie je byť pasívny k herézam a mlčať k apostázii (odpade) Cirkvi, ale vytrvať v pravej viere v Trojjediného Boha: Otca, Syna a Ducha Svätého. Svätý apoštol Pavol takto povzbudil Timoteja a tieto slová odkazuje aj nám : „Dávaj pozor na seba a na učenie; buď v tom vytrvalý. Lebo ak si budeš takto počínať, zachrániš seba aj tých, čo ťa počúvajú.“ (1 Tim 4,16)

 

Rehoľníci Spoločnosti sv. Bazila Veľkého: 

+  Matej R. Jarabica, o. Bernard M. Jarabica,  o. Michal M. Chlebek,  o. Charbel   P. Mazúr

                                                                                                                    Jarok, 14. 1. 2016