Choď na obsah Choď na menu
 

František I. má ducha antikrista

 

91414fd0-013b-4e09-b774-1bd96dcffb7a_640x360.jpgNa zelený štvrtok, 24. marca, umýval „pápež“ František I. v azylovom dome pre migrantov nohy dvanástim ľuďom rôznych náboženstiev, a to dokonca i ženám. Bergoglio im však nič nehovoril o pokání z hriechov, ani o jedinečnosti spásy v Božom Synovi, Ježišovi Kristovi. Namiesto toho hlásal herézy, že všetci sme vraj „bratia“ a „Božie deti“. Gestom umytia nôh ľuďom rôznych kultúr a  náboženstiev opäť zradil Spasiteľa, Pána Ježiša, ako Judáš a verejne schválil falošnú úctu  k pohanským náboženstvám a ich bohom – démonom! Bergoglio dal taktiež umytím nôh moslimom oficiálne najavo, že podporuje genocídu Európy skrze islamizáciu i vraždenie kresťanov. Korán hovorí: „„Zabíjajte ich všade, kde ich dostihnete, a vyžeňte ich z miest, z ktorých vás oni vyhnali...“ (2:191) „A ak sa obrátia chrbtom, potom ich chyťte a zabite, kdekoľvek ich nájdete!“ (4:89)

František svojimi gestami a slovami opäť ukázal, že nemá Ducha Svätého, ale má ducha antikrista, ktorý pôsobí aj v nekresťanských vierovyznaniach.           On pyšne popiera vieru v Trojjediného Boha, aj celé učenie katolíckej viery!

O ňom platí toto Božie slovo: „Lebo vyšlo do sveta mnoho zvodcov, ktorí nevyznávajú, že Ježiš Kristus prišiel v tele. To je zvodca a antikrist... Ktokoľvek zachádza ďalej a neostáva v Kristovom učení, nemá Boha. Kto ostáva v jeho učení, ten má aj Otca aj Syna.“ (2 Jn 7:9)

Znova upozorňujeme, že tzv. „pápež“ František I. vedome zneužíva kresťanské termíny o bratstve a Božom milosrdenstve, aby zviedol katolíkov z cesty spásy na cestu do pekla a presadil v „Cirkvi“ plán satanského nového svetového poriadku: redukciu ľudstva na jednu miliardu! Podľa Písma svätého (Gal 1:8-9) a vieroučnej buly Cum Ex Apostolatus Officio pápeža Pavla IV., František nie je platným pápežom Katolíckej Cirkvi, pretože na ňom spočíva Božia anathéma – prekliatie – vylúčenie z Cirkvi. Preto sviatosti ním vysluhované sú neplatné a nikto ho nesmie poslúchať. (por. Sk 5:29)

Každý zdravo zmýšľajúci katolík, túžiaci po spáse svojej duše, je povinný sa od apostatického (odpadnutého) Vatikánu i od tých, ktorí s ním tvoria vnútornú jednotu, oddeliť a zachovať jednotu so spasiteľnou vierou v Pána Ježiša Krista. Pretože ako svedčí sv. Ignác Antiochijský: Kde je Kristus, tam je cirkev (Katolícka) (Smyr. 8,2) Kde nie je hlásaný živý Ježiš ako jediný Pán a Vykupiteľ sveta v úplnej zhode s 2000-ročnou katolíckou Tradíciou, tak takéto spoločenstvo sa už nemá právo nazývať Katolícka cirkev, ale len neviestka antikristova.

Rehoľníci SBM                                   Žilina, 30. 3. 2016