Choď na obsah Choď na menu
 

František neverí v nebo, peklo, očistec, ani v posledný Boží súd

 

esal-ber.jpgTaliansky novinár Eugenio Scalfari dňa 9. októbra v novinách La Republica uverejnil niektoré dojmy zo stretnutí s Františkom takto: „Pápež František zrušil miesto, kde mali duše zjavne po smrti ísť: peklo, očistec, nebo. Pápež si myslí, že duše, ktorým vládne zlo a nekajali sa, tie prestanú existovať. Na druhej strane tie, ktoré boli od zla uchránené, budú vzaté do blaženosti, kde budú kontemplovať Boha.“

Hneď k tomu dodal: „Všeobecný súd, ktorý je súčasťou cirkevnej tradície, následne stratí význam. Zostane iba jednoduchou zámienkou, ktorá inšpirovala k nádherným maľbám v dejinách umenia. Iný význam mať nebude.“

Aby si niekto nemyslel, že posledné slová o súde sú výmysel, dokladáme na potvrdenie postoj samotného Bergoglia k súdnemu dňu: „na konci dejín tu bude milosrdný Ježiš“, a preto „bude všetko zachránené. Všetko.“ (Generálna audiencia na námestí sv. Petra, 11. október).

Čo znamenajú tieto rúhania?

To, že tzv. pápež František Bergoglio je falošný prorok s duchom antikrista. Hlása bludy, ktoré popierajú podstatu katolíckej viery, postavenej na Biblii a apoštolskej Tradícii. Je tragické, ak v troch vyjadreniach trikrát poprie slová samotného Ježiša Krista! Neverí Božím pravdám o nebi, očistci, pekle, či Všeobecnom spravodlivom Kristovom súde, na ktorom budú definitívne spravodliví odmenení a bezbožníci potrestaní!  

Aký postoj má katolícka cirkev k bludárom – heretikom, či odpadlíkom (apostatom)?

Vieroučná bula pápeža Pavla IV. Cum Ex Apostolatus Officio (1559) učí, že kňaz, biskup alebo pápež, pokiaľ sa dopustí herézy, je tým samým činom vylúčený z cirkvi. Takýto hierarcha – bludár zastáva cirkevný úrad nezákonne a všetko, čo koná, je neplatné. Bergoglio, ako odpadlík od podstaty kresťanstva, zneužíva Petrov úrad na likvidáciu spasiteľnej Kristovej viery a náuky.

Čo má robiť v tejto situácii kresťan – katolík ?

Statočne a vo viere sa postaviť za Evanjelium nášho Pána Ježiša Krista, oddeliť sa od tohto nezákonného „pápeža“ a netvoriť s ním osobne, a ani v liturgii, ktorá sa odvoláva na jednotu s ním,  žiadnu vnútornú jednotu! Kto takúto jednotu s terajším „pápežom“  dobrovoľne a vedome činí, má účasť na Božom prekliatí, ktorému on sám  (por. Gal 1, 8-9) podlieha, a tiež na jeho heretickom duchu, ktorý vedie dušu mimo spásu.

 

Rehoľníci SBM                                                                                     Jarok, 10. 11. 2017