Choď na obsah Choď na menu
 

František zrádza 1. Božie prikázanie

 

Tzv. pápež František mal 1. 8. 2018 katechézu o 1. Božom prikázaní: Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! Neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať!» (Ex 20, 3-5a).

untitled-2.jpg

V prvom prikázaní Boh od nás žiada vnútornú a vonkajšiu úctu. Tá sa prejavuje tak, že v pravého a Trojjediného Boha veríme, v neho dúfame, že ho milujeme a že sa mu klaniame. Táto úcta a poslušnosť Bohu vedie duše do Božieho kráľovstva. Psedo pápež František ale neverí v toto základné Božie prikázanie a ruší ho! Cituje Božie slovo „Nebudeš mať iných bohov okrem mňa“, ale pritom propaguje falošnú jednotu s budhistami, hinduistami, mohamedánmi, židmi, ateistami, alebo čarodejníkmi. Tieto náboženstvá sa ťažko prehrešujú proti prvému prikázaniu, lebo odmietajú vieru v pravého Boha,  niektoré z nich uctievajú pohanské modly – v podstate démonov! a vykonajú rôzne satanské okultné praktiky (mágia, veštenie, špiritizmus), pred ktorými Biblia viac krát varuje. Ateizmus, pohanstvo spojené s modloslužbou a rôzne okultné spolky (slobodomurárstvo, sekty) aj praktiky sú v područí diabla a vedú duše do večného pekla. Bergoglio v katechéze na miesto toho, aby varoval veriacich pred Božím nepriateľom – satanom, ktorý pôsobí v pohanských kultoch a falošných náboženstvách, a povzbudil nevercov k viere v Božieho Syna, Pána Ježiša Krista, ktorý Jediný odpúšťa hriechy a ponúka nám večný život v nebi, tak len hovoril ošúchané frázy o modlárstve kariéry, krásy tela, peňazí, či drog. Preto úprimný kresťan po zdravom uvážení konštatuje, že Bergogliova katechéza je veľkým podvodom a manipuláciou katolíkov. Tým, že sa klania iným bohom - zlých duchom (porov. 1 Kor 10, 20), už niekoľkonásobne zradil hlavné Božieho prikázanie a teda aj samotného Boha! Apoštol Pavol varuje: Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?! Aká zhoda je medzi Kristom a Beliarom?! Aký podiel má veriaci s neveriacim?!“ (2 Kor 6, 14 – 15)

Keďže tzv. pápež František odmieta pokánie a tvorí jednotu s herézami a s duchom Assisi – duchom antikrista, spočíva ňom niekoľkonásobná Božia anatéma (porov. Gal 1, 8 – 9). Nikto z katolíkov  ho nesmie poslúchať, pretože nie je platným pápežom a všetky úkony ním konané, sú neplatné!(porov. bula pápeža Pavla IV. „Cum Ex Apostolatus Officio“). O ňom, ale aj o tých, ktorý sú s Bergogliom vnútorne zjednotení, svätý Pavol hovorí: „A preto vyjdite spomedzi nich, oddeľte sa, hovorí Pán, a nečistého sa nedotýkajte; a ja vás prijmem a budem vaším Otcom a vy budete mojimi synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán."(2 Kor 6, 17 - 18)

 

Rehoľníci SBM                                                                                                                                                       Jarok, 6. 8. 2018