Choď na obsah Choď na menu
 

Halík o islame, strachu a spoločnom Bohu -  veľký podvod na kresťanoch

 

halik-nad-company.jpg

Po zhliadnutí relácie Pod Lampou (29. 9. 2016) s Tomášom Halíkom zostane každý normálny človek, najmä katolícky kresťan, šokovaný. Celý rozhovor je veľkým podvodom na kresťanoch a zámernou dezorientáciou zdravo uvažujúcich ľudí.

Halík tam drzo pôsobí ako duchovný odborník a „pokorný kresťanský teológ“, ale v podstate len využíva kresťanské termíny na likvidáciu spasiteľnej viery v Ježiša Krista. Je očividné, že jeho hlavným zámerom bolo najmä zlomiť verejnú negatívnu mienku o utečencoch a mohamedánskom náboženstve. Podľa neho vraj netreba mať strach v súvislosti s utečencami, ktorí „nie sú“ hrozbou pre kresťanské základy Európy, lebo prijímaním migrantov máme šancu lepšie poznať islam.

Toto je lož!

Moslimská imigrácia je vážnou hrozbou pre Európu, pretože za ňou sa skrýva  jej naplánovaná islamizácia a koniec kresťanstva. Pred ňou jasne varuje aj sýrsky pravoslávny biskup Dionysos Isa Gürbüz. (Pozri http://www.hlavnespravy.sk/syrsky-prelat-varuje-do-30-rokov-bude-v-europe-vacsina-obyvatelstva-moslimska-polovica-zien-bude-musiet-nosit-hidzab/774153)

Halík tiež tvrdí, že jeho postoj k islamu sa údajne opiera o učenie Katolíckej cirkvi. Halíkov postoj k vysvetľovaniu islamu v skutočnosti nie je kresťanský, ale kacírsky. Viackrát opakuje, že nás kresťanov „spája“ s moslimami viera v jedného Boha Stvoriteľa. Toto je blud, ktorý hlása dokument II. Vatikánskeho koncilu Nostra Aetate. Islam odmieta vieru v Najsvätejšiu Trojicu, aj Božieho Syna, Ježiša Krista. (Porov. súry z Koránu, napr. 5:17; 5:72; 9:30; 4:171; 19:34-35). Samotný náš Spasiteľ povedal neveriacim židom: „Nepoznáte ani mňa ani môjho Otca. Keby ste poznali mňa, poznali by ste aj môjho Otca." (Jn 8,19) Čiže: kto neverí v Krista a nepozná Ho, neverí ani v Boha Otca a neuctieva Ho ako Stvoriteľa.

Vrchol Halíkovej drzosti voči Trojjedinému Bohu aj Cirkevnej Tradícii je v tom, keď povedal, že  katolíci „mnoho vecí prevzali z islamu!“ Jednou z nich má byť kľakanie 3x na modlitbu Anjel Pána, ktoré vraj svätý František Assiský „prebral“ od mohamedánskeho klaňania v mešitách počas návštevy v Palestíne. Tiež to tvrdí aj o modlitbe svätého ruženca. Toto je rúhanie sa proti Bohu! Komu sa klaňajú mohamedáni? Pohanskému démonovi – Alahovi. Komu sa klaňajú kresťania? Pravému Bohu. Katolíci modlitbou Anjel Pána si kedysi 3x, dnes raz za deň, uctievajú Matku Božiu, Pannu Máriu a hlavne si v nej pripomínajú najväčšiu udalosť v dejinách spásy: Vtelenie Syna Božieho, ktorý nás prišiel vykúpiť z otroctva diabla a hriechu. Moslimovia ale túto pravdu viery neuznávajú. Halík zneužíva sv. Františka k prijatiu ohavnej herézy, že máme toho istého boha s islamom. Proti tomu ale svedčí fakt, že sám František ohlasoval pred príchodom do sv. zeme, napr. egyptskému Sultánovi Al – Malikovi al Kamilovi  Kristovo evanjelium, lebo islam pokladal za náboženstvo satana. František povedal sultánovi i jeho vojakom: „ „Rád ostanem medzi vami, ak chceš ty a tvoj ľud počuť Božie slovo a obrátiť sa...“ Preto sa mu v žiadnom prípade nemohli, ako klame Halík, „strašne ľúbiť modlitby moslimov“.

V relácii bol okrem iného spomenutý aj názor priateľov jej moderátora, Š. Hríba, na T. Halíka. Podľa nich je to človek, ktorý odíde od článkov katolíckej viery, aby to bolo pre ľudí zaujímavejšie. Toto trefné vychýlenie sa z cesty spásy a nasmerovanie na cestu do pekla, Halík skutočne v relácii obhajoval. Pozrime sa na jeho ďalšie výroky: Pseudopápež Bergoglio je súčasným „reformátorom“ cirkvi. Ten káže teológom „byť odvážni v hľadaní nových ciest“. Pýtame sa: Kam ale vedú tieto novoty v teológii, ktorá vraj „potrebuje pohyb“? Veď skrze mlčanie na hriech a prijatím ducha Assisi – ducha jednoty s démonickými  náboženstvami, súčasná „cirkev“  nereformuje národy, ale vnáša na ne prekliatie! Halík k tomu mlčí a namiesto toho lžipápeža Františka prirovnáva k sv. Františkovi z Assisi.  Ten počul Pánove slová: Choď a oprav môj dom. A svätý František naozaj išiel a zreformoval Kristovu Cirkev. Ale ako? Hlásaním ducha pokánia a obnovou živého, osobného vzťahu k Pánovi Ježišovi. Bergoglio podľa Halíka tiež počuje Kristov hlas a prosí o modlitby. Realita je ale taká, že Bergoglio nepočúva Ježišov hlas, lebo on viditeľne Kristovu cirkev ničí. Preto sa niet čo diviť, keď Halík tvrdí, že treba zmenu v chápaní Boha a viery. Túto on, spolu s  apostatickou cirkevnou hierarchiou, dokonale napĺňa.  Veď v relácii ďalej vyhlásil, že treba boriť naše pojmy a predstavy o Bohu, bez ktorých sa nezaobídeme, lebo sú ľudské. Boha údajne nemožno vidieť priamo, nie je to ako niekto, nejaké Najvyššie súcno. Týmto však Halík popiera Boha ako osobu. Zvlášť zamlčuje hlavnú kresťanskú pravdu, že  Boh sa zjavil v osobe Svojho jednorodeného Syna, Ježiša Krista, aby nás na kríži spasil. Samotný Spasiteľ hovorí apoštolom: „Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho." (Jn 14,7) Toto Božie zjavenie v Kristovi Halík ignoruje! Z jeho mätúcich duchovných rečí sa dá vnímať, že jeho predstavy o „Bohu“ sú spojené s  východnými pohanskými náboženstvami (napr. budhizmus, hinduizmus), podľa ktorých nemožno spoznať skutočného a pravého Boha. Aj volanie k Bohu nazýva volaním do prázdna a vieru chápe ako odvahu vstúpiť do oblaku tajomstva. Je možné si u neho všimnúť aj narážky na panteizmus.

V závere teda možno konštatovať: Tomáš Halík nie je žiaden katolík a už vôbec nie kresťan, ale odpadlík – apostata od Kristovho evanjelia, aj od katolíckej Cirkvi! Podľa Písma svätého je jeden z antikristov. „DETI MOJE, JE POSLEDNÁ HODINA. A AKO STE POČULI, ŽE PRÍDE ANTIKRIST, TAK TERAZ VYSTÚPILO MNOHO ANTIKRISTOV...TO JE ANTIKRIST, KTO POPIERA OTCA I SYNA.“(1 Jn 2, 18.22)

Každý katolík, ktorý túži po spáse svojej duše, sa musí varovať týchto súčasných falošných prorokov zjednotených s herézami Vatikánu a veriť nezmenenému katolíckemu učeniu. Toto Božie učenie hlásal Pán Ježiš Kristus, jeho svätí apoštoli, aj celá katolícka Tradícia. V odvážnej vernosti spasiteľnej viere v Ježiša sú nám vzorom najviac svätí mučeníci, ktorí namiesto toho, aby zradili Krista hodením kadidla pohanským modlám, zomreli, čím získali korunu večnej blaženosti v nebi. (porov. Mk 8,35)

 

Rehoľníci SBM                                                                                                              Jarok 6. 10. 2016