Choď na obsah Choď na menu
 

Katolíci - zdvihnite hlavu!

 

Pred piatimi rokmi sme slovenských biskupov vyzvali na vyznanie katolíckej viery a odsúdenie dnes rozšírených heréz, ktoré ničia podstatu kresťanskej viery. Ako je známe, títo biskupi vieru nevyznali, ani v požadovanom termíne (25. 12. 2009), ani neskôr, ako je tomu až dodnes. Preto na nich za hlásanie iného evanjelia dopadla automatická exkomunikácia, daná samotným Bohom vo Svätom Písme (Gal 1,8-9). Ide o anatému – to je vylúčenie z cirkvi! Naďalej teda schvaľujú synkretizmus s pohanstvom, okultizmus praktikovaný kresťanmi, HKT(Historicko – kritickú teológiu), spochybňujúcu Božskú inšpiráciu Svätého písma a tak isto zastávajú aj nebiblický a nekresťanský postoj k homosexualite a ďalším zvrátenostiam. Ako hovorí tridentský katechizmus, prekrútenie Písma Svätého je veľký hriech proti druhému Božiemu prikázaniu, lebo „najviac Božie slovo uráža ten, kto prevracia pravý zmyslel Písma svätého v bezbožné učenie a kacírstvo.

Hneď 26. 12. 2009 sme založili katolícku rehoľu: Spoločnosť sv. Bazila Veľkého a dali si za cieľ hájiť podstatu pápežstva, teda pravoverné podanie Božieho zjavenia, ako ho hájil sv. Peter a všetci jeho pravoverní nástupcovia.

Od tej doby sa udialo viacero dôležitých zmien, než sme vtedy mohli predpokladať:

- KBS (k svojej veľkej škode) zverejnila tlačovú správu o tzv. exkomunikácii troch „neposlušných“ kňazov.

- Následne sa spustila novoročná mediálna vlna, v ktorej jasne zaznelo, že Ján Pavol II. zradil katolícku vieru, keď pobozkal Korán, prijal znamenie démona Šívu atď.

- Hneď nato nasledovala ďalšia mediálna vlna o zahraničných cirkevných škandáloch, v ktorých katolícka hierarchia desaťročia kryla a umožňovala zneužívanie detí v rôznych cirkevných ústavoch, úchylnými farármi a pod.

- Na začiatku roku 2011 Benedikt XVI., ktorý predtým osobne odročil proces beatifikácie Jána Pavla II. a ktorý v minulosti kritizoval medzináboženské stretnutia v Assisi, temer jedným dychom vyhlásil, že Ján Pavol II. bude beatifikovaný 1. 5. 2011 a on sám, ako jeho veľký ctiteľ a nasledovník, zorganizuje apostatické stretnutie v Assisi, čo sa potom (napriek mnohým varovným protestom) aj stalo.

- Na Benedikta XVI. bola podaná žaloba k medzinárodnému súdu za spoluzodpovednosť ktorú (spolu s Jánom Pavlom II.) mal na pedofilných deliktoch kňazov v Amerike.

- Benedikt XVI., ktorý od 1. 5. 2011 kvôli vyhláseniu neplatnej beatifikácie Jána Pavla II. už nezákonne okupoval pápežský stolec a bol veľakrát vyzvaný, aby odstúpil, naozaj tento úrad opustil, čo je v dejinách pápežstva udalosťou skôr tisícročia ako storočia. (vyhlásil to vo veľkom pôste 2012)

- Pri nasledujúcej nezákonnej a neplatnej voľbe nového pseudopápeža, vybrali apostatickí kardináli zo svojho stredu práve takého, ktorí ich odpadlíctvo výborne demonštruje. Nie je to azda znesväcujúca ohavnosť, o ktorej je reč u proroka Daniela? (Mt 24,15; Dan 11,31)

- 24. 5. 2012 vyhlásil Európsky parlament rezolúciu (2012/2657 (RSP)), ktorá v Európe de facto kriminalizuje kresťanskú vieru, keď hovorí, že „homofóbia“ je často skrytá za náboženskú slobodu a právo rozhodovania sa podľa svedomia. (Gabriele Kuby, Globálna sexuálne revolúcia, str. 132)

- Na Slovensku medzitým zomreli dvaja odpadlícki biskupi,  F. Tondra, R. Baláž, a jeden R. Bezák bol (ešte Benediktom XVI.) z úradu odvolaný.

- Kauza Bezák (ktorá sama osebe svedčí o veľkých neporiadkoch vo vnútri apostatickej cirkevnej štruktúry) urobila vnútorné rozdelenie slovenskej cirkvi aj viditeľným a citeľným. https://www.youtube.com/watch?v=2cH7YdsWPUI

- Po tom, čo sme už od r. 2010 začali konať manifestácie a upozorňovať na vážnu hrozbu totality homo a gender ideológie, a hlavne po tom, čo do slovenských médií prenikli škandálne prípady juvenilnej justície, sa začala prebúdzať aj slovenská verejnosť a začalo sa hnutie protestov proti novej forme totality.

Bolo by možné spomenúť mnohé ďalšie udalosti tohto obdobia nesúce punc apokalypsy, ako sú katastrofy a vojny, bieda a strach národov. „Až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko Božie kráľovstvo.“ (Lk 21,31)

Preto, katolícki kresťania, zodvihnite hlavu! Postavťe sa  za pravé Ježišovo Evanjelium, za ktoré zomierali svätí mučeníci a oddeľte  sa od falošných pastierov aj veriacich, ktorí odpadli od katolíckej viery i pravovernej Cirkevnej Tradície.

Pán Ježiš Kristus hovorí: „Kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 10, 32-33).

V Kristovi Rehoľníci SBM                            V Žiline 22. 12. 2014