Choď na obsah Choď na menu
 

Komu slúžiš OSN?

Otvorený list

 

un.jpegVodcovia svetovej politiky a ministri zahraničných vecí 193 členských krajín OSN schválili 19. 9. 2016 na summite o utečencoch na pôde OSN dokument tzv. Newyorskej deklarácie. Tento spis vyzýva krajiny, aby chránili ľudské práva migrantov a zvyšovali humanitárnu pomoc, ako aj počty presídlených utečencov. Iný summit o migrácii sa konal 21. septembra, tiež na pôde Organizácie spojených národov. Vznikol na podnet  prezidenta USA B. Obamu, a výsledkom bolo, že krajiny sveta sa zaviazali prijať 360.000 utečencov. Prezident Obama prehlásil: „Všetky krajiny by mali niesť svoj podiel na kolektívnej zodpovednosti, pretože o veľkú väčšinu utečencov sa musí starať desať štátov sveta.

Čo vyplýva z týchto rokovaní? Dá sa predpokladať, že OSN bude na všetky členské štáty, teda aj Slovensko, vyvíjať aktivity k prijímaniu (predovšetkým moslimských) imigrantov. Každému zdravému človeku je jasné, že za aktuálnym prijímaním týchto utečencov, ako zo strany súčasnej EÚ, tak aj OSN, sa skrýva  plánovaná islamizácia. Jej, teraz už prijatým, cieľom má byť to, aby moslimovia obsadili najmä Európu a kultúrne ju „obohatili“. To v praxi znamená zničenie kresťanstva a tisícročia budovanej európskej kultúry.  Jedným z neskrývaných zámerov je i zavedenie práva šaria a zdevastovanie európskej populácie!  Sme svedkami toho, že denno-denné tragické následky tohto tzv. „humanistického“ multikulturalizmu dnes vidieť v krajinách ako sú napr. Francúzsko, Nemecko, alebo Švédsko. (Pozri https://www.youtube.com/watch?v=TK0PcRbP2r0)

Je tragédiou, že Organizácia spojených národov už nie je dnes organizáciou, ktorá plní svoje prijaté programové ciele z obdobia svojho vzniku. Žiaľ, práve naopak. Sme svedkami, že namiesto toho, aby bránila nevinných ľudí a podporovala pokoj v krajinách sveta kde vznikajú nepokoje a konflikty, v tichosti súhlasí so zvrhávaním legitímnych vlád a podporuje tie, ktoré sú poslušné predovšetkým „demokratickému“ diktátu USA. (Pozri http://www.b-a-n.cz/stazeni/tdj2/osn.pdf)

Namiesto toho, aby OSN podľa prijatých dokumentov skutočne chránila životy detí a rodín, tak ich vystavuje genocíde! Ako? Napr. skrze svoje organizácie pôsobiace pod hlavičkou OSN podporuje skryte, či neskryte povinné pretláčanie potratov, antikoncepcie, drog, škodlivého očkovania, rozširovanie nemorálnej ideológie LGBTI, homosexuálnych partnerstiev, podporu zavádzania sexuálnej anti-výchovy do škôl, gender schizofrénie, či neriešením reálnej ochrany v prospech detí, ktoré sú obeťami zločinného systému juvenilnej justície.

Toto sú do neba volajúce zločiny proti Bohu, ľudskosti, aj bezbranným deťom!

Pýtame sa: „Chceme, aby Slovenský národ ešte o niekoľko rokov existoval?“ Tak je nutné zákonnými prostriedkami postaviť sa proti diskriminácii Slovenska zo strany svetových mocností, ktoré vedú národy k peklu na zemi a k peklu po smrti! Medzi ne, žiaľ, dnes patria predovšetkým EÚ i OSN, ktoré vznikli na úplne iné ciele.

Uvedené deklarácie OSN, ktoré prostredníctvom pozitívnych pojmov ako sú:

  • ľudské práva,
  • multikulturalizmus,
  • svetový mier,
  • ochrana utečencov,

vedú de facto svet k morálnej, duchovnej, aj fyzickej likvidácii.

V tejto vážnej situácii, kedy je ohrozená existencia, sloboda a samostatnosť našej vlasti, rodiny, detí i všetkých občanov, naliehavo apelujeme predovšetkým na poslancov NR SR a na organizácie participujúce na činnosti OSN:

  • sledujte a objektívne porovnajte pôsobenie jednotlivých aktivít OSN vo svete, či na Slovensku s programovými cieľmi stanovenými prijatými deklaráciami a ich reálnymi výstupmi,
  • zvážte, či nie je čas na ukončenie činnosti Slovenskej republiky v OSN a pozastavenie jej podpory,  ako i podpory jej Rady, či v organizáciách podieľajúcich sa na činnosti OSN, ktoré sa už dávno spreneverili svojim cieľom a zásadám.

 

Kiež náš Pán a Spasiteľ, Ježiš Kristus, dá, aby všetky národy mali svoj reálny podiel na kolektívnej zodpovednosti za dianie a vývoj vo svete!

 

Modlia sa za Vás a žehnajú Vám

       Rehoľníci Spoločnosti sv. Bazila Veľkého:

o. Bernard M. Jarabica,  o. Michal M. Chlebek, 

o. Charbel  P. Mazúr 

                                                                                                                        18. 10. 2016