Choď na obsah Choď na menu
 

 

KONCEPT PASTIERSKEHO LISTU PRE BISKUPOV SLOVENSKA

 

 

 

Vážený monsignor,

Byzantský katolícky patriarchát Ťa vyzval k napísaniu pastierskeho listu pre Tvoju diecézu, za ktorú nesieš pred Bohom zodpovednosť. To, že si na seba zapretím viery uvrhol Božie prekliatie – anatému, je realita. Boh Ti teraz však dáva šancu k pokániu, aby si sa odvážne postavil za Božie zákony, za záchranu rodiny a zvlášť detí. Posielame Ti koncept listu, Ty ho môžeš podpísať a vziať na seba zodpovednosť, alebo môžeš napísať iný, ale dôležité je, aby si povedal jasné a konkrétne slovo. Dnes už nie je čas na zbožné frázy. „Vaša reč nech je áno – áno, nie – nie. Čo je navyše, je od zlého“. Buď odvážny, Boh Ťa bude súdiť a On Ti tiež dá odmenu za vernosť.

 

+ Eliáš

patriarcha Byzantského katolíckeho patriarchátu

 

+ Metodej OSBMr           + Timotej OSBMr

biskupi - sekretári

 

Ľvov, Ukrajina, 31.8.2013

 

Koncept:

 Drahí  veriaci,

v súčasnej vážnej dobe nadnárodné organizácie OSN a EÚ v rámci redukcie ľudstva vnucujú všetkým národom sexuálne zvrátenosti a skrze úpravy v legislatíve likvidujú inštitúciu rodiny. Tieto zločinné projekty sú v podstate ideológiou neofašizmu, ktorá je spojená s masovým vyhladzovaním skrze súčasne zavádzanú eutanáziu. V Holandsku je už možné masovo zabíjať aj zdravých ľudí, aj deti. Pracujú tu mobilné skupiny, ktoré prichádzajú vykonať eutanáziu priamo do domu.

 V Nórsku boli v roku 2012 všetci rodičia zákonom zbavení rodičovského práva na deti. Všetky deti sa stali majetkom štátu. Juvenilná justícia skrze sociálne služby kradne deti z dobrých rodín. Asi 60 z takto ukradnutých detí každoročne pácha samovraždu. Vo Fínsku možno pozorovať, ako sa každý týždeň zo strachu pred sociálnymi službami, páchajú rodinné samovraždy. Vo Francúzsku má juvenilná justícia na svedomí už 2 500 000 umelých sirôt. Len za jeden rok tam násilne vytrhli z rodín 110 000 detí. V Nemecku takto za jeden rok stratilo rodinu 70 000 detí.

 Iste väčšina z vás vďaka krátkym reláciám na TV JOJ postrehla, že táto problematika sa už týka aj Slovenska - rodina Boorová, Spáčilová a ďalšie. 3.septembra sa má prijať zákon o juvenilnej justícii na Slovensku. Síce sa tento zákon, tak, ako všade na svete, schováva pod pozitívny pojem „ochrana detí“, v skutočnosti otvára dvere práve zločinom krádeží detí, ktoré sú následne umiestňované v homosexuálnych a pedofilných pseudo-rodinách. Je tiež krutým faktom, že ukradnuté dieťa sa často stáva materiálom na orgány.

 V  EÚ je bežnou praxou, že členské štáty musia povinne zavádzať zvrátenú sexuálnu pseudo-výchovu v školách a škôlkach, dokonca už od 3. roku dieťaťa. Táto ukrutnosť a zvrátenosť má za následok nárast psychických porúch u stále väčšieho počtu detí. V Nemecku počas takejto vyučovacej hodiny, ktorá je vlastne otvorenou propagáciou pornografie, upadlo do bezvedomia 10 detí a museli byť hospitalizované. Vo Švajčiarsku sa dvaja 13-roční chlapci v dôsledku sexuálnej výchovy dopustili strašného zločinu. Jeden z nich znásilnil 5-ročné dievča, druhý držal jej 7-ročného brata a nútil ho sa na to všetko pozerať. Jedna žiačka štvrtej triedy v Nemecku musela odísť z hodiny sexuálnej výchovy, pretože nemohla psychicky vydržať obsah takéhoto „učiva“. Jej otec bol za to uväznený!

 Homosexualita sa pomaly udomácňuje už aj na Slovensku. Pred 4 rokmi bol v Bratislave prvý pochod gayov, ktorý otvoril dvere dnes už platným zákonom. Začalo to návrhom zákona o registrovanom partnerstve a po štyroch rokoch tu už máme zákon, ktorý trestá „nenávisť pre sexuálnu orientáciu“. Pod termínom „nenávisť pre sexuálnu orientáciu“, ktorý nový trestný zákon obsahuje, zaviedli tvrdé trestanie všetkých občanov Slovenska, ktorých postoj k zvrátenosti je prirodzene negatívny a totožný s Božími zákonmi. Ak dnes kňaz povie, že homosexualita je podľa Božieho zákona hriechom a ohavnosťou, potom už za to môže ísť do väzenia. Ak homosexuál bude morálne devastovať vaše dieťa a vy budete svoje dieťa chrániť, pôjdete aj vy do väzenia. Toto je konkrétne ovocie tohto zločinného zákona. Vo svojich dôsledkoch je schválenie takého zákona zločinom proti ľudskosti, pretože zavádza satanizáciu ľudskej prirodzenosti.

 Členské štáty EÚ sú v tomto roku rezolúciou zaviazané k tomu, aby poskytovali sobáše osobám rovnakého pohlavia. Chorvátsko je k tomu nútené už mesiac po svojom vstupe do EÚ.

 V Prahe sa na tohtoročnom pochode gay pride verejne prezentovali so svojimi „právami“ už aj pedofilovia a sadomasochisti. V Nemecku sú už otvorené verejné domy pre zoofilov.

 Na Slovensku sa dňa 22.septembra v Košiciach uskutoční plánovaný Národný pochod za život. Táto akcia má pre ochranu nenarodených detí nesmierny význam, avšak nebojuje vo svojom programe proti  nebezpečenstvám, ktoré sú spomínané v tomto liste. V tomto kontexte sa míňa účinku, lebo sa koná až po pochode gay pride v Bratislave, ktorý sa uskutoční 21.9. Preto vás týmto pastierskym listom ako biskup ordinár chcem vyzvať k účasti na týchto manifestačných pochodoch:

  1) V Bratislave dňa 14.9. na celonárodnú katolícku manifestáciu pod heslom „Obnova rodiny - vzkriesenie národa“. Sprievod nech ide po tej trase, po ktorej má o týždeň pochodovať anti-rodinný gay pride.

 2) V nedeľu 15.9., na sviatok Sedembolestnej Panny Márie – Patrónky Slovenska, nech po skončení bohoslužieb veriaci  vyjdú z chrámov s transparentmi a na námestí nech prejavom ukončia manifestačný sprievod za obnovu rodiny.

 3) V nedeľu 15. 9. v popoludňajších hodinách nech je spoločná manifestácia s tým istým úmyslom v každom okresnom meste spojená s pochodom, v ktorom budú za spevu nesené transparenty a nech je ukončená prejavmi.

 Ja, váš biskup, cítim pred Bohom zodpovednosť za náš národ, a preto vás naliehavo žiadam k  účasti na týchto manifestáciách, aby sme spoločne povedali NIE zákonom, ktoré ohrozujú nielen duchovný život v našom národe, ale vo svojej podstate smerujú k autogenocíde národa.

 

Odvážne sa postavme za Božie zákony a Boh sa postaví za nás!

 

 

................................                             ...............................

 biskup – ordinár                                  pomocný biskup

 

 

 Sťahuj: Koncept pastierského listu