Choď na obsah Choď na menu
 

Slovenskí biskupi povzbudzujú k referendu

(koncept pastierskeho listu pre Slovenských biskupov)

 

Drahí veriaci a drahí občania Slovenskej republiky,

ako duchovní pastieri vás žiadame a prosíme, aby ste v tejto historickej chvíli urobili konkrétny krok k podpore referenda (7. 2. 2015).

Ide tým o záchranu kresťanstva aj slovenského národa pred postupnou morálnou a fyzickou autogenocídou.

  1. Referendum o ochrane rodiny je výnimočnou možnosťou pre celé Slovensko, vybrať si buď požehnanie – ak sa k referendu postavíte zodpovedne, alebo prekliatie – ak ho budete ignorovať.
  2. Za čias Pána Ježiša bol pre Neho hrozbou Herodes. Dnes sa Herodes skrýva za antizákonami EÚ – homo a gender ideológia, zvrátená sexuálna výchova a juvenilná justícia. Referendum dáva možnosť Slovákom nevpustiť Herodesa, ktorý sa skrýva za týmito zvrátenosťami.
  3. Raz sa budú i teba pýtať tvoje deti a vnúčatá, či si sa postavil za ich budúcnosť, ochranu rodiny a bezbranných detí pred týmito zvrátenými antizákonmi.
  4. Slovenský národ dostáva poslednú šancu postaviť sa za Krista, za život, za tradičnú rodinu a za svoje deti.

Masmédiá nepovedia jasné a vyhranené slovo pravdy k podpore referenda! Preto na nás, duchovných pastieroch, spočíva veľká zodpovednosť, aby sme vám jasne a výrazne ukázali na realitu a dôsledky. Robíme to i za cenu, že budeme nepopulárni a zosmiešnení.

V tejto chvíli nemôžeme mlčať; ako by sme potom obstáli pred Božím súdom?! Čo sa týka genderu a tzv. LGBTI, bolo by potrebné predložiť štatistiky. V USA 70 % ľudí nakazených AIDS sú LGBTI. Rovnako nosiči hepatitídy B sú viac než zo 70 % ľudia LGBTI. Po morálnej stránke ide o vzburu proti Bohu a Jeho zákonu. Ak ľahostajnosť Slovákov spôsobí presadenie zvrátenosti, bude nasledovať séria ďalších sebazničujúcich krokov: kradnutie detí z akejkoľvek rodiny z umelých príčin takzvaného násilia v rodine, uzákonenie narkotík, incestu, eutanázie aj pre zdravých a dokonca pre deti (Holandsko).

LGBTI potom budú privilegovanou kastou a 98% normálnych občanov bude diskriminovaných. Právom! Za to, že boli ľahostajní!

Drahí spolubratia kňazi, rodičia, prarodičia, študenti a všetci ľudia dobrej vôle na Slovensku! Dnes je najväčším zločinom ľahostajnosť a neochota sa jasne postaviť za referendum. Boh dal túto možnosť k obnove a záchrane cirkvi aj národa! V knihe Zjavenia je napísané, že pri poslednom súde bude otvorená kniha života a kto v nej nie je zapísaný, bude hodený do ohnivého jazera (Zj 20, 12-15).

Ak ty dnes budeš ľahostajný a nebudeš ochotný sa zapísať v referende, s veľkou pravdepodobnosťou nebudeš zapísaný ani v knihe života.

Každý Slovák bude skladať účty pred Bohom aj pred národom za to, či sa rozhodol pre život, alebo svojou ľahostajnosťou – pre smrť!

Nech všetci kňazi povzbudzujú a tiež prebúdzajú svedomie veriacich otupené duchom sveta.

Kiež by si všetci veriaci uvedomili svoju veľkú zodpovednosť. Nech obzvlášť v nedeľu kňazi krátko povzbudia veriacich k rôznym aktivitám (manifestácie, mítingy, osveta v mestách či obciach). Nech sa ich aj sami kňazi zúčastnia. Ide o každého z nás! Ide o život časný aj večný. Ide o existenciu kresťanstva na Slovensku alebo o jeho postupné vykrvácanie a splynutie s duchom sveta. Ide o večnosť!

Vyzývame všetky kresťanské hnutia: Konajte rôzne akcie na podporu referenda!

Vyzývame všetkých politikov, obzvlášť tých, ktorí sa pokladajú za kresťanov, buďte statoční, bojujte za Božie zákony a za svoj národ, nie proti nemu!

Vyzývame všetkých študentov: Drahí študenti, ide predovšetkým o vás, o vašu šťastnú či nešťastnú budúcnosť. Kiež by sa medzi vami našli horliví aktivisti. Prostredníctvom sociálnych sietí a využitím aj iných možností povzbudzujte, vysvetľujte a alarmujte svojich ľahostajných vrstovníkov! Zapáľte oheň horlivosti za morálne a večné ideály! Spomeňte si na slová našej hymny: „Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú, zastavme sa bratia, nech sa oni stratia, Slováci ožijú.“ Pamätajte: len morálny národ je silný! Nemorálny národ degraduje a zahynie. Uvedomte si svoju zodpovednosť za budúcnosť Slovenska! Zastavte sa! Hľadajte a rozširujte informácie o otrasných štatistikách ohľadne genderu a juvenilnej justície. Napríklad v Nórsku pácha 59 detí ročne samovraždu v tzv. profesionálnych biznis-rodinách, ktoré tvoria aj homosexuáli a pedofilovia. To chcete aj vy pre svoje deti?!

Vy, staršie ženy, vypnite tento mesiac televízor a čas venujte modlitbe a modlitbovým strážam! Volajte k Bohu za záchranu svojej rodiny, svojej obce, mesta a národa. Nebuďte ľahostajné. Prebuďte sa! Ide o život časný aj večný!

Vy, mladí rodičia, taktiež aktivizujte a presviedčajte ľahostajných, aby sa prebrali a aktívne sa zúčastnili referenda! Toto je krok k záchrane rodín, detí, kresťanstva aj národa!

Všetkým pozitívnym aktivitám žehnajú biskupi Slovenska:

 

Koncept pastierskeho listu pripravil

+ Matej R. Jarabica

biskup, Žilina 31.12.2014