Choď na obsah Choď na menu
 

 

Kresťanská apológia proti Hinduizmu. - I. časť

 

 

Stručná história náboženstva a jeho spoločenské vzťahy

Hinduizmus vznikol v Indii asi 2000 rokov pred Kr. Pochádza od slova „hindu“, čo označuje národ a kultúru údolia Indu, oblasti ležiace dnes na rozhraní Pakistanu a Indie, takže vlastne znamená „náboženstvo indických národov.“ Knihy, v ktorých je obsiahnuté pôvodné učenie, sa volajú Védy (v preklade poznanie). Už od svojho počiatku bol hinduizmus spojený s kastovým systémom, to znamená, že obyvateľstvo bolo rozdelené do štyroch skupín: 1. kňazi(brahmani); 2. bojovníci, strážcovia poriadku; 3. remeselníci a poľnohospodári 4.  námedzní robotníci. Mimo tohto systému stoja tzv. nedotknuteľní, tí, ktorí žijú na uliciach v obrovskej biede. Príslušníkov jednotlivých kást je možné rozpoznať podľa štýlu života, oblečenia (u žien farba a kvalita sári – pruh látky, ktorým sa obtáča telo), pracovného zaradenia. Príslušnosť ku kaste je dedičná. Hinduizmus v zásade produkuje sociálnu nerovnosť ľudí a kasty sú zdrojom mnohých sociálnych obmedzení. Spoločenská ako aj náboženská bariéra medzi kastami bola a je neprekonateľná. V tomto zmysle je kastový systém protiľudský a postavený proti prirodzeným morálnym zásadám a sociálnemu cíteniu človeka. Na rozdiel od kresťanstva je hinduizmus založený na nerovnosti ľudí. 

Náuka hinduizmu

Hinduizmus je označovaný za vrcholné pohanské náboženstvo. Patria doň  rôzne smery ako šivaizmus, višnuizmus, brahmanizmus, zbožnosť bhaktí, atď. Tieto a ďalšie smery vyznávajú mnohé božstvá, napr. Šiva (považovaný za pána jogy) a jeho krvavá manželka – bohyňa Káli, ďalej Višna, Ganeša (zobrazovaný so sloňou hlavou), Krišna (avatár - vtelenie boha Višnu), Ráma. Uvádza sa, že všetkých týchto bôžikov je až  330 miliónov. Za boha sa považujú a sú považovaní guruovia, duchovní učitelia. Mnohí z nich pomýlili veľa ľudí i na západe, kde zbohatli, vlastnia univerzity, meditačné strediská, sú prepojení s mediálnou  sférou a s hudobným priemyslom. Tak to bolo v prípade Transcendentálnej meditácie a jeho zakladateľa Mahariši Maheš Yogi, ktorý si získal skupinu The Beatles.  K známym guruom patria Sri Chinmoy – zakladateľ integrálnej jogy, napr. v Bratislave, v Žiline i inde majú predajňu Madal Bal; Prábhupáda – založil sektu Hari Krišna, v BA majú reštauráciu Góvinda; Srí Rajneesh – OSHO, Sai Baba, atď. Z hinduizmu sa odvíjajú aj mnohé „liečiteľské“ holistické metódy ako je ajurvéda – veda o dlhovekosti, využíva meditáciu a jogu ako terapeutické prostriedky. Ide o okultné praktiky napojenia sa na univerzálny zdroj poznania. Od nej sa odvíja aj homeopatia.

Prečo dnes mnohí katolíci tolerujú náuku hinduizmu a považujú ju za neškodnú a za jednu z alternatív k „spáse“? Hlavným dôvodom je to, že cestu k  falošnej úcte k hinduizmu otvorila samotná cirkevná hierarchia na Druhom vatikánskom koncile, a to v deklarácii Nostra Aetate, kde sa hovorí: „Prívrženci hinduizmu...hľadajú oslobodenie od úzkosti našej existencie asketickým spôsobom života, či hlbokým rozjímaním alebo sa s láskou a dôverou utiekajú  k Bohu.“ Ako vidieť z tohto vyjadrenia, koncil zmenil Bohom zjavenú pravdu o pohanskom modlárstve, keď tvrdí, že hinduisti sa asketickými cvičeniami a rozjímaním utiekajú k pravému Bohu,  Ježišovi Kristovi, a nie k démonom. Toto je rúhaním sa Bohu a popretím spasiteľnej viery v Krista! Takéto bludné názory zdieľa i súčasná apostatická hierarchia s jej hlavným predstaviteľom, anti - pápežom Františkom.

 

Hinduizmus počas celej svojej existencie stojí a padá na nasledujúcich  pilieroch:

 

-                    1. Hlavné neosobné božstvo (brahma)

-         2. Neverí v existenciu duše. Namiesto toho hinduisti veria, že existuje niečo, čo sa po smrti prevteľuje do iných bytostí, aj zvierat.  To niečo (nazývané átman) je časťou neosobného božstva (brahma). Átman  nerovná sa duša.

-         3. Reinkarnácia je alfou a omegou hinduizmu, cieľom je vymaniť sa z kolesa reinkarnácií, kedy vlastne átman (podstata človeka, ktorá reinkarnuje) splynie s brahma (neosobným božstvom). Ide o dosiahnutie stavu nirvány, v hinduizme nazývaná mokša. Človek ako jedinec zaniká.

-         4. Karma je indické špecifikum, ktoré určuje podobu ďalšej reinkarnácie. Ak prevažujú zlé skutky, ďalšia reinkarnácia je nutná. Karma je olej do ďalšej reinkarnácie, ktorá môže byť do zvieraťa, človeka, božstva (démona). Avšak úsilím hinduistu je vymaniť sa z kolesa reinkarnácií.  V new age je to naopak. 

-         5. „Samospasiteľnosť“ hinduizmu. Človek tzv. „spásu“ (vnímanú ako splynutie átmanu s brahma) dosiahne vlastným úsilím, rôznymi meditačnými technikami, cvičením jogy (jho=dokonalé spojenie s božstvom), levitovaním,  opakovaním a spievaním mantier (napríklad  v slabike ÓM), vytváraním mandál alebo prinášaním obetí hinduistickým démonickým bohom. To všetko preto, aby dosiahli nadprirodzenú silu sidhis, s čím sa často spája otvorenie tzv. tretieho oka boha Šivu. Ide o okultnú silu, kedy človek vie čítať myšlienky, veštiť, manipulovať vedomím iných. Dokonca na Slovensku sa stalo, že rituál otvárania tretieho oka liečiteľ vykonal  na malom dievčatku a jej stav sa výrazne zhoršil. Rodičia si s ním nevedeli dať rady. Dieťa bolo nepokojné, rozrušené, až nezvládnuteľné. 

 

 Sťahuj: Kresťanská apológia proti Hinduizmu - I. časť