Choď na obsah Choď na menu
 

List  medzinárodnému súdnemu dvoru v Haagu

 

Vážení sudcovia,  keďže vašou povinnosťou je zaoberať sa zločinmi proti ľudskosti a odsúdiť ich, chceme vás informovať práve o jednom z nich.

Dňa 4. 2. 2014 Európsky parlament schválil tzv. správu Lunacek. O čo v nej ide? Podľa euro poslanca M. Mikolášika táto správa „chce pretláčať nejaké zvláštne ľudské práva osôb, ktoré sa súhrne označujú ako LGBTI osoby,". Europoslanec ďalej tvrdí, že schválenie Lunacek je proti plnému užívaniu všetkých práv občanmi, "pretože vynáša skupinu LGBTI ako skupinu so špeciálnymi právami a ľudia s tradičnými názormi sú zrazu iní. Neostávame v rovine ľudských práv pre všetkých, vytvára sa dvojtriedna spoločnosť, v ktorej práva jednej skupiny sú vážené viac ako tej druhej."

Táto správa bola prijatá i napriek tomu, že ju petíciou odmietlo vyše 200 000 Európanov a mnoho ľudí písalo europoslancom, aby ju neschválili.  Žiadna demokracia, žiaden hlas ľudu, ktorými sa európska únia tak veľmi oháňa, nefunguje a namiesto toho sa tu presadzuje menšinová totalita, ktorá bude diskriminovať a trestať väčšinu občanov Európy. Tu boli jasne porušené ľudské práva nesúhlasiacich občanov!

Čo znamená prijatie LUNACEK? Napríklad:

1. Uznanie  registrovaných  partnerstiev homosexuálov aj v členských štátoch, ktoré tieto partnerstvá neuznávajú.

2. Inštitúcie EÚ a členské štáty by mali integrovať homosexualitu do všetkých oblastí verejnej politiky.

Vážený sudcovia, 4. februára európsky parlament schválil zločin proti ľudskosti, zločin proti rodine, pretože zavádzanie homosexuality speje ku genocíde ako jednotlivca, tak i rodiny a celej Európy! Európsky parlament opäť pošliapal Desatoro Božích prikázaní, ktoré takmer 2000 rokov blahodarne formovali štáty k zdravému zmýšľaniu a správnemu spôsobu žitia.

Preto vás naliehavo žiadame:

1. Odsúďte prijatie správy Lunacek, pretože ňou sa  nastoľuje systém homo –totality, horší ako bol fašizmus, či komunizmus.

2. Spravodlivo potrestajte tých poslancov, ktorí vyniesli Lunacekom ortieľ smrti nad rodinami a národmi Európy.

3. Ukážte svetu, že vášmu súdnemu dvoru záleží na ochrane väčšinových tradičných ľudských práv a nazvite zločin zločinom, tzn. homo – genocídu národov homo – genocídou národov.

Nedovoľme zánik rodiny, morálky a našej vlasti!

 

+ Matej SBM, o. Bernard SBM, o. Michal SBM, o. Charbel SBM

Žilina, 7. 2. 2014

www.spolocnostsbm.com

Sťahuj: List sudcom do Haagu