Choď na obsah Choď na menu
 

Vážený kresťanský poslanec, poslankyňa,

 

obraciame sa na Teba ako voleného zástupcu občanov v Národnej Rade SR v tejto závažnej dobe, ktorú Slovensko prežíva. Napriek potešujúcej novele Ústavy SR, podľa ktorej manželstvo je jedinečným zväzkom medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru.“, vidieť v spoločnosti stále narastajúci tlak skupín odporcov tradičných, morálnych a kresťanských hodnôt, týkajúcich sa manželstva, rodiny a výchovy detí.

Ich neskrývaným zámerom je  presadiť v národe abnormálne ideológie ako homosexualizmus alebo juvenilnú justíciu, ktorá pod „vznešeným“ pojmom tzv. ochrany práv detí v skutočnosti deti vytrháva z prirodzeného prostredia rodiny a umiestňuje ich do tzv. "náhradných rodín", v praxi často do rúk pedofilov, LGBTI osôb, či priamo do rúk obchodníkov s orgánmi. Ďalšou z ich hrozieb najmä pre deti je zvrátená sexuálna výchova, a tiež skazonosná gender ideológia, ktorá pod skrytým termínom „ochrany žien pred násilím“ popiera, že človek existuje ako muž alebo žena a ničí ľudskú prirodzenosť ustanovenú Bohom..

Tieto neprirodzené a prevrátené ideológie majú za úlohu pod tlakom nadnárodných systémov aj na Slovensku presadiť konkrétne ministerstvá. Napr. ministerstvo zahraničných vecí aktuálne pretláča tzv. Návrh Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR aj s jej prílohami, či  návrh Stratégie rodovej rovnosti z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorých sú propagované tak zvrátená sexuálna výchova detí, nadštandardné práva LGBTI osôb, ako aj zhubná gender ideológia. Tento demoralizačný tlak v spoločnosti nedávno svojim spôsobom podporil aj prezident SR, A. Kiska, ktorý namiesto toho, aby vypísal referendum o ochrane rodiny, ako to sľúbil pred voľbou prezidenta Aliancii za rodinu, urobil opak a dal preskúmať ústavnosť referendových otázok Ústavnému súdu, hoci  jeho uskutočnenie svojimi podpismi podporilo 408 000 občanov!

Napriek mnohým konkrétnym pripomienkam k uvedeným stratégiám zo strany organizácii, či jednotlivcov podporujúcich rodinu, manželstvo a výchovu detí, či ich ochranu, sa namiesto hľadania riešení a akceptácie závažných pripomienok súvisiacich s obsahom stratégií hľadali zo strany vládnych úradníkov zámienky, prečo pripomienkam nevyhovieť alebo boli jednoducho „zmietnuté zo stola“.

Vnímame túto situáciu už ako neskrývané presadzovanie ideologických cieľov EÚ a USA zavádzaním:

- homodiktatúry LGBTI skupín,

- gender ideológie,

- predčasnej  sexualizácie maloletých detí,

- systému juvenilnej justície (pseudoochrany detí),

čo môže viesť k deštrukcii, či samozničeniu národa!

Z uvedeného je očividné, že  „demokracia“ na Slovensku má vážne nedostatky a pod pláštikom tzv. ochrany ľudských práv sa na Slovensko vkráda nová totalita, nová diktatúra, hraničiaca so zločinmi proti ľudskosti, zločinmi na úbohých deťoch, rodine, jednotlivcovi a v konečnom dôsledku i celom národe.

Niekoľko názorných faktov: Istá aktivistka za práva LGBTI osôb, ktorá nedávno vstúpila i do politickej strany, sa jasne vyjadrila, že slovenský trestný zákon je nedostatočný a treba do neho zaviesť nové skutkové podstaty, podľa ktorých by bolo možné trestať tzv. „nenávistný prejav pre sexuálnu orientáciu“. Toto jej vyjadrenie o novele trestného zákona svedčí o tom, že takáto novela by sa stala nástrojom homosexuálnej tyranie nad 99 percentami obyvateľov SR. Pokiaľ niekto nazve ich prejavy alebo spôsob ich života ako urážajúci, alebo že je proti Bohu, má byť trestne stíhaný. Trestne stíhaní by však mali byť práve tí, ktorí zavádzajú neprirodzené a demoralizačné zmýšľanie, a nie tí, ktorí chránia morálne a Božie zákony! Istý poslanec z klubu Smer je toho názoru, že ako jeho kolegovia odhlasovali ústavný zákon na ochranu rodiny a manželstva, tak nebudú mať problém hlasovať ani za práva tzv. inštitútu homosexuálnych osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Ešte stále si myslíme, že u nás homodiktatúra nehrozí? Naopak!!!

Zavádzanie zákonov podporujúcich práva LGBTI skupín, gender ideológiu, povinnú sexuálnu výchovu odporujúcu názoru verejnosti, či rodičov, je stratou zdravého rozumu a priamou cestou k totálnej devastácii základnej inštitúcie národa – rodiny.

Preto Ťa, vážený kresťanský poslanec, poslankyňa vyzývame:

Ak Ti, ako kresťanovi, záleží nielen na budúcom prežití  Tvojej rodiny, národa, ale i osobnej spáse, tak sa postav predovšetkým za Boha a za jeho svätý zákon tým, že sa osobne verejne postavíš proti zavádzaniu:

·        homodiktatúry LGBTI skupín,

·        gender ideológie,

·        predčasnej  sexualizácie maloletých detí,

·        systému juvenilnej justície,

do legislatívy Slovenskej republiky.

Na záver Ťa chceme povzbudiť Božím Slovom:  „Povedzte spravodlivému, že dobre mu, že bude jesť ovocie svojich skutkov. Beda bezbožnému, zle mu! Podľa skutkov jeho rúk sa mu stane.“ (Iz 3:10-11). Nech požehnanie Pána Ježiša Krista zostáva na Tebe v nesmierne náročnej a zodpovednej práci poslanca NRSR.

Rehoľníci Spoločnosti sv. Bazila Veľkého: 

+  Matej R. Jarabica, o. Bernard M. Jarabica,  o. Michal M. Chlebek,  o. Charbel   P. Mazúr

Žilina, 31. 10. 2014

 

Sťahuj: List kresťanským poslancom o odsúdení zvrhlých ideológií