Choď na obsah Choď na menu
 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Mgr. Marek Maďarič, minister
Nám. SNP č. 33
813 31  Bratislava - Staré Mesto
Slovenská republika

 

Vážený pán minister kultúry,

 s bolesťou konštatujeme, že Slovensko je v poslednom období zaplavené filmami a divadelnými predstaveniami, ktoré zosmiešňujú a dehonestujú kresťanské, aj kultúrne dedičstvo našej vlasti. Jedným z nich je aj rockový muzikál Jesus Christ Superstar so slovenským obsadením. Kto je jeho pôvodcom a čo hlásal? Muzikál vytvorili v roku 1969 Tim Rice a Andrew Lloyd Webber. Pre nich však Ježiš nie je pravý Boh, Judáš v scénach nevystupuje ako zradca, ale ako „jediný rozumný“ z učeníkov, Kristus sa v Getsemanskej záhrade namiesto prijatia Božej vôle Bohu ponosuje. Zmŕtvychvstanie sa úplne vynechalo.

Cieľ muzikálu je teda jasný: Degradovať a znetvoriť skutočnú osobu Božieho Syna, Pána Ježiša Krista aj postavy apoštolov!

O tomto svedčí aj najznámejší hit v slovenskej verzii, ktorý spieva Judáš Ježišovi, kde sa napr. hovorí: „...A čo tvoji kamaráti na nebesiach, tiež sú dobrí a či seba ceníš si viac? S pánom Budhom máte tuším rovnaký cieľ, s Mohamedom asi nie, ten po svojom šiel. Pýtam sa na tvoju smrť, bol som blízko pritom. Bol to omyl, alebo si chcel, nech bude hitom... Kristus Pán, Kristus Pán,  ktovie či tvoj skutok zmysel má...

Zdroj: Lukáš Adamec - Jesus Christ Superstar (2016) (https://www.youtube.com/watch?v=eoQtwx1C1hQ)

Vrcholom rúhania Bohu je však text, tentokrát Márie Magdalény, ktorá tu vystupuje ako žena túžiaca po telesnej láske s Kristom,  čo je absolútnym nezmyslom a popretím Kristovho evanjelia! „...tak čo ja s tým, čo narobím, ja viem, že chcem byť s ním...“ Zdroj: (http://www.youtube.com/watch?v=RpaxE1to9AA)

Vážený pán minister,

Nakoľko je toto predstavenie veľkou urážkou osoby Spasiteľa sveta a zhanobením našej Cyrilo - Metodskej Tradície, žiadame Vás, aby ste sa svojou autoritou akýmkoľvek spôsobom pričinil o pozastavenie tohto rúhavého rockového muzikálu.

S úctou

Rehoľníci SBM: o. Michal M. Chlebek, o. Bernard M. Jarabica, o. Charbel P. Mazúr

                                                Jarok, 24. 4. 2017