Choď na obsah Choď na menu
 

Zastavte prijatie študijného odboru rodových štúdií

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc.

 

Vážený pán minister,

obraciame sa na Vás v záležitosti plánovaného zavedenia študijného odboru tzv. rodových štúdií, ktorý sa má v blízkej budúcnosti prijať na vysokých školách na Slovensku. Rodovej (gender) téme sa u nás na VŠ od roku 2001 venuje najmä Centrum rodových štúdií pri Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave a podobne i UNESCO Centrum pre výchovu k ľudským právam Univerzity Komenského. Samostatný odbor rodových štúdii však ešte nie je.

Rodové štúdiá úzko súvisia a nadväzujú na  gender ideológiu. Čo je jej podstatou? Tzv. rodová rovnosť (rod=gender), ktorá sa nenápadne skrýva za frázy o rovnosti oboch pohlaví, napr. v  zamestnaní a za ochranu žien pred násilím, spochybňuje rozdelenie ľudí na mužský a ženský rod, a chápe rod ako neutrálnu kategóriu. Neodmieta síce dané pohlavia, ale hovorí, že totožnosť muža a ženy sa vytvára nezávisle od biologických skutočností. Jej zámerom je vnútiť verejnosti názor, že každý si môže určiť svoj rod podľa toho, ako sa cíti (napr. homosexuál, lesba, transsexuál, neutro a podobne) a na základe toho používať svoje „práva“. Takéto zmýšľanie však vedie k schizofrénii a strate zdravého rozumu. Necháme ovplyvniť takouto pochybnou a zvrátenou ideológiou zmýšľanie mladých ľudí na našich školách?

Vážený pán minister, dúfame, že tak, ako ste sa nedávno postavili proti prijatiu textu o rozvedenej rodine do šlabikára, tak odvážne vyjadríte svoje jasné odmietavé stanovisko i k tzv. študijnému odboru rodových štúdií, ktorý bude viesť k likvidácii morálnych i kresťanských hodnôt.

S pozdravom Rehoľníci Spoločnosti svätého Bazila Veľkého              

Žilina    18. 12. 2013

 

Sťahuj: Zastavte prijatie odboru rodových štúdií