Choď na obsah Choď na menu
 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 Bratislava

 

Vážený pán minister školstva,

 

média nedávno priniesli správu, že s prispením ministerstva zahraničných vecí chce inštitút ľudských práv vydať a propagovať na stredných školách učebnicu o gayoch, lesbách a ľuďoch s inou sexuálnou orientáciou, ktorú budú môcť učitelia dobrovoľne predstaviť žiakom vo voľnom vyučovacom čase. Hovorca ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, Peter Susko, hovorí o tomto projekte: „Dotačná komisia odporučila schváliť dotáciu pre inštitút ľudských práv, keďže projekt si zakladá za cieľ odstraňovanie homofóbie a eliminovanie predsudkov, ktoré sú vo verejnosti vo vzťahu k osobám k inou sexuálnou orientáciou. Podporili sme ich sumou 15 000 eur.“

Aký je zámer takejto učebnice? Pôjde v nej o „dobrovoľné“ pretláčanie homosexualizmu, ktorý v súčasnosti nanucuje všetkým svojim členským štátom Európska úniaOSN. Homosexualita fyzicky i psychicky devastuje jedinca, rodinu a samotný národ! Je neoddeliteľne spojená so šírením tzv. gender – ideológie, pedofílie, feminizmu a juvenilnej justície, ktorá barbarsky vytrháva deti z normálnych rodín, a dáva ich prednostne LGBTI osobám. Lenže o tomto sa tam zrejme písať nebude. Navyše takáto publikácia bude demagogicky klamať študentov, aby si slobodne zvolili abnormálny zvrátený životný štýl za „normálny“. Chceme, aby sa slovenskí žiaci učili zvoliť si sexuálnu orientáciu, alebo začali praktizovať ohavné a nemravné praktiky medzi osobami rovnakého pohlavia? Väčšina normálnych ľudí na Slovensku, najmä rodičov, s tým určite nesúhlasí.

Preto vás, pán minister, žiadame:

1. Verejne vyhláste, že táto učebnica klame, lebo bude šíriť nadnárodnú demoralizáciu mládeže a podporovať autogenocídu Slovenska!

2. Nech Vaše ministerstvo vydá pravdivú učebnicu pre učiteľov základných i stredných škôl, aké katastrofálne dôsledky prináša život medzi homosexuálnymi partnermi. V prílohe zasielame štatistiky, ktoré môžu poslúžiť ako materiál pre štúdium.(Sťahuj: Dôsledky homosexuálneho života)

Necháme našich mladých ľudí, aby si takouto učebnicou vykopali vlastný hrob? Vážený pán minister i učitelia, postavte sa odvážte proti tlaku LGBTI menšine a odmietnite vyučovať učebnicou o gayoch, lesbách a ľuďoch s inou sexuálnou orientáciou.

S pozdravom Rehoľníci Spoločnosti svätého Bazila Veľkého     

 Žilina 31. 8. 2013

 

Sťahuj: List ministrovi školstva