Choď na obsah Choď na menu
 

List pánu P. Hucíkovi – Kto koho exkomunikuje a kto rozbíja, či chráni cirkev

Vážený pán Hucík,

dňa 10. 12. 2016 ste mal v Ružomberku prednášku na tému „Neodporujte Zlému“ (Mt 5,39). V nej okrem iného napr. tvrdíte na počudovanie pre rodičov, že rodičia by nemali trestať mladých ľudí zákazom internetu, pokiaľ ich nájdu pozerať nevhodný film, čím ospravedlňujete hriech. Viac nás však prekvapili vaše výroky na niektoré aktuálne problémy v cirkvi v spojitosti s našou Spoločnosťou sv. Bazila Veľkého. Niektoré okomentujeme.

Citácia:Máme aj u nás na Slovensku príklad spoločenstva ľudí, ktorí tak bojovali proti diablovi, že začali posielať kňazom, biskupom, dokonca pápežovi listy, že aby sa radikálne zriekli všetkého zla a keď to neurobili, začali ich exkomunikovať a sami sa oddelili od cirkvi.“

Odpoveď: Spoločnosť svätého Bazila Veľkého sme založili 26. 12. 2009 z podnetu vtedajšieho stavu v cirkvi. Masovo sa totiž všade šírili bludy a popierala sa katolícka viera aj morálka. Preto sme vyzvali najskôr katolíckych biskupov na Slovensku, aby ako pastieri Božieho stáda verejne vyznali spasiteľnú vieru, zriekli sa rôznych heréz, a zlých duchov (okultizmu, slobodomurárstva, synkretizmu s pohanstvom...), aby sa vedelo,  komu slúžia a v koho veria. (Pozri napr. list „Výzva biskupom Slovenskej republiky k vyznaniu katolíckej viery“ – (http://www.spolocnostsbm.com/clanky/archiv-2009-2012/o-nas/) Neskôr sme k tomu vyzvali aj kňazov. Oni to ale odmietli urobiť. Tým dali viditeľne najavo, že sa stotožňujú s herézami, ktoré ničia podstatu kresťanstva a stali sa odpadlíkmi – apostatmi. (Pozri  „Výzva ex-arcibiskupom a ex-biskupom SR“ - http://www.spolocnostsbm.com/clanky/archiv-2009-2012/o-nas/)

Za to na nich podľa Písma Svätého dopadla Božia anatéma – prekliatie, čo tiež znamená Božiu exkomunikáciu, vylúčenie z katolíckej cirkvi (Porov. Gal 1, 8-9).     Čiže my sme nikoho neexkomunikovali, len sme pred Cirkvou zverejnili skutočnosť, že konkrétni hierarchovia zradili Krista, Jeho evanjelium a sami sa oddelili od cirkvi. Vy, pán Hucík, klamete, keď tvrdíte, že sme exkomunikovali biskupov alebo kňazov. Položme sme si zásadnú otázku: „Kto je živým údom Kristovho mystického Tela – cirkvi a kto je z neho vylúčený?“ Ten, kto verí v základné pravdy katolíckej viery a má Ducha Kristovho, ten je údom Katolíckej cirkvi. Kto ale neverí v Pána Ježiša, ako jediného Spasiteľa sveta a prijíma napríklad pohanské náuky aj s ich bohmi - démonmi, ako je to dnes vo Vatikáne, je na základe Božieho slova i Tradície cirkvi automaticky mimo Kristovej cirkvi. Vy, pán Hucík, namiesto toho, aby ste odkrývali pravdu o apostázii a bránili pravú vieru, neprávom očierňujete nás, pričom bludárov pod falošnou poslušnosťou kryjete a schvaľujete! Tým svedčíte, že nie ste kresťanom, ale odpadlíkom, teda aj Vy ste mimo cirkev a nikto z veriacich vás nesmie už poslúchať!

Ďalej tvrdíte, že „z tejto skupiny ľudí, či už to boli kňazi alebo laici, tak porušili sľub poslušnosti biskupovi, pápežovi, potom porušili jednotu cirkvi...“ Pýtame sa: Ako môže byť pravoverný katolík, ktorý chce žiť evanjelium a spasiť si dušu, poslušný tým, ktorí zradili Krista? Iste, Pán Ježiš ustanovil hierarchiu a dal ju cirkvi. Ale ak ona hlása iné, zmenené evanjelium a náuku ako hlásal Ježiš a apoštoli, tak už ju nikto nesmie poslúchať. Príkladom je apoštol Peter. Keď mu veľkňazi zakázali učiť v Ježišom mene, tak im Peter na to odvetil: "Boha treba viac poslúchať ako ľudí.“   (Sk 5,29) Prečo to apoštol povedal? Lebo židovská veľrada odmietla Ježiša ako Vykupiteľa a Božieho Syna, a tým pádom im nikto nesmel byť poslušný, lebo by skončil vo večnej záhube. Tak isto, kto aj dnes poslúcha novodobých Kaifášov a Judášov, ktorí popierajú základné pravdy katolíckej viery, tak ide s nimi do pekla! Iba ten tvorí jednotu s cirkvou, ktorá má aj jej nezmenené apoštolské učenie a vieru.

Tiež ste sa o nás vyslovil, že „rozbili cirkev alebo snažili sa rozbiť cirkev, čiže stali sa služobníkmi vyslovene temnoty...“ My katolícku cirkev nerozbíjame, práve naopak; našou prvoradou úlohou bola a  je záchrana nesmrteľných duší  a hlásanie mena Jediného Spasiteľa a pravého Boha – Pána Ježiša Krista. Pokiaľ však, podľa Vás, rozbíjame cirkev, čo potom robí s cirkvou pseudo pápež František a hierarchia s ním spojená? Veď oni stavajú pohanské náboženstvá a úctu k ich bohom – démonom na rovnakú úroveň s kresťanskou vierou! Ďalej tvoria jednotu so slobodomurárstvom, obhajujú ohavný hriech homosexuality, schvaľujú satanský okultizmus alebo islamizáciu Európy... Preto práve oni rozbíjajú cirkev a sú skutočnými služobníkmi temnoty, a nie my! To, čo hovoríte  o nás, že „ani si neuvedomili, ako nakoniec slúžia diablovi samému“, platí právom na Vás a na oficiálnu apostatickú hierarchiu.

Vážený pán Hucík,

my sa za Vás modlíme a  želáme Vám, aby ste sa čím skôr skrze úprimné pokánie za zradu Ježiša Krista a skrze vyznanie pravej katolíckej viery vrátil do Kristovej, katolíckej cirkvi. Pokiaľ ale odmietnete robiť pokánie, tak Vás upozorňujeme, že sa potom na vás vzťahujú Spasiteľove slová: „ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete...“ (Lk 13,5)

V Kristovi Rehoľníci SBM

o. Bernard, o. Michal, o. Václav, o. Charbel

Jarok 25. 1. 2017