Choď na obsah Choď na menu
 

Vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,                                                                                                vážení členovia vlády Slovenskej republiky.     

                           

Nedávno takmer 40 mimovládnych organizácií predstavilo spoločnú platformu Životné partnerstvo, ktorá má za cieľ podporiť práva párov rovnakého pohlavia, ako aj heterosexuálnych párov.

Podľa spomenutých organizácií partneri, ktorí nežijú v manželstve, ale by chceli žiť v tzv. „životnom“ partnerstve, či už v homo alebo heretosexuálnom, by mali mať rovnaký právny status ako tradičné manželstvo!

Cieľom tejto iniciatívy je, citujeme text z platformy:

„Preto žiadame štátne orgány Slovenskej republiky, aby právne uznali rodiny založené pármi rovnakého pohlavia a umožnili im dôstojný, stabilný a šťastný život, najmä:

aby legislatíva uznala existenciu životných partnerstiev párov rovnakého pohlavia, upravila spôsob ich evidencie a definovala ich vzájomné práva a povinnosti  v rovnakom rozsahu ako v prípade manželstva,  aby existovala zákonná možnosť osvojenia biologického dieťaťa jedného z partnerov druhým partnerom pod podmienkou súhlasu druhého biologického rodiča, pričom takýto právny inštitút bude dostupný pre všetky páry  (bez ohľadu na rodovú identitu, či sexuálnu orientáciu ľudí, ktorí ich tvoria),“   koniec citátu.

Dovoľujeme si upozorniť, že pokiaľ bude takáto legislatíva prijatá, tak aj Slovensko čaká budúcnosť, o ktorej hovoria i tieto vybraté štatistiky z USA:

 • Homosexuáli žijú nezdravým štýlom života a v dejinách sa podieľali na rozšírení syfilisu, kvapavky, hepatitídy B, „syndrómu homosexuálneho čreva“ (napáda črevný trakt), tuberkulózy a vírusu slinnej žľazy (1)
 •  
 • Priemerný vek, kedy zomierajú homosexuáli, je 42 rokov (len 9% zostáva na žive po dosiahnutí 65. roku). Tento vek klesá na 39 rokov, pokiaľ je príčinou smrti AIDS. Priemerný vek ženatého heterosexuálneho muža je 75 rokov. (2)
 •  
 • Priemerný vek, kedy zomierajú lesby, je 45 rokov (len 24% zostane nažive po dosiahnutí 65. roku). Priemerný vek vydatej heterosexuálnej ženy je 79 rokov. (2)

 

 • 25-33% homosexuálov a lesieb sú alkoholici (3)
 • Homoseuxálom sa prisudzuje 50% samovrážd (4)
 •  
 • 73% psychiatrov tvrdí, že homosexuáli sú menej šťastní než priemerná osoba, a z týchto psychiatrov ich 70% tvrdí, že tento smútok NIE JE spôsobený sociálnou stigmatizáciou. (5)
 •  
 • Mnoho homosexuálov priznáva, že sú pedofili: „Láska medzi mužmi a chlapcami je pri základe homosexuality.“ (6)
 •  
 • Súčasťou programu homosexuálov je primäť verejnosť, aby potvrdila ich zvrátený spôsob života. (7)
 •  
 • Z opýtaných homosexuálov v jednej štúdii ich 43% priznalo, že malo za život 500 či viac partnerov, 28% priznalo za život 1000 či viac, a z týchto ich 79% prehlásilo, že polovica týchto partnerov boli úplne neznámi ľudia a 70% týchto sexuálnych kontaktov bolo na jednu noc. (8)

Pokiaľ sa neobrátia ku Kristovi a nebudú činiť pokánie z tejto ohavnosti, tak Písmo Sväté hovorí, že nebudú dedičmi Božieho kráľovstva“(1 Kor 6, 10-11) a „budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou“(Zjv 21,8).

 

Pýtame sa:  Uvedomujete si, že tieto hrozivé štatistiky môžu byť raz realitou aj pre vaše  deti a vnúčatá?

Vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,  vážení členovia vlády Slovenskej republiky,

my, pravoverní kňazi katolíckej cirkvi, ktorým leží na srdci obhajoba a plnenie Božieho aj morálneho zákona, vás preto v mene Trojjediného Boha, prosíme:

 1. Postavte sa svojou autoritou proti snahám o právne uznanie „rodín“ tak, ako to požaduje platforma Životného partnerstva, ktorá postupne pripraví cestu k  morálnej, fyzickej i psychickej likvidácii ako jedinca, tak aj celého národa!
 2. Opätovne prehodnoťte a zamietnite Celoštátnu Stratégiu ľudských práv, ktorá podporuje gedner schizofréniu a tiež nadštandardné práva LGBTI osôb, ktoré budú diskriminovať väčšinu obyvateľov Slovenska

(Pozri - http://www.hlavnespravy.sk/psychiater-mchugh-transgenderizmus-je-mentalnou-poruchou-zmena-pohlavia-je-biologicky-nemozna/629649 )

V prípade podpory takýchto a podobných iniciatív, i keď tomu neveríte, či ste neveriaci,  vystavujete sami seba  i  vaše rodiny Božiemu prekliatiu.

Raz sa  každý bez výnimky bude zodpovedať za svoje konanie pred Božím súdom . Preto nebuďte hrobármi rodín, ale naopak; buďťe ochrancami rodiny aj národa!

 

Rehoľníci Spoločnosti sv. Bazila Veľkého:

+  Matej R. Jarabica, o. Bernard M. Jarabica,  

o. Michal M. Chlebek,    o.Charbel  P. Mazúr

 

Žilina, 18. 6. 2015

 

 

 

 

 

 

Zdroje štatistík

 1. United States Congressional Record, 29. jún 1989.
 2. Fields, Dr. E. „Is Homosexual Activity Normal?“ Marietta, GA.
 3. Kus, R. „Alcoholics Anonymous and Gay America.“ Medical Journal of Homosexualit, 1987, 14 (2), str. 254.
 4. Kaifetz, J. „Homosexual Rights Are Concern for Some,“ Post-Tribune,18.december 1992.
 5. Lief, H. Sexual Survey Number 4: Current Thinking on Homosexuality, Medical Aspects of Human Sexuality, 1977, str. 110-11.
 6. San Francisco Sentine, 17. marec  1992,
 7. United States Congressional Record, 29. jún 1989.
 8. Bayer, R. a Weinberg, M. Homosexualiries: a Study of Diversity Among Men and Women. New York: Simon & Schuster, 1978.