Choď na obsah Choď na menu
 

Vážená pani poslankyňa,

Vážený pán poslanec,

 

            dňa 12. 11. 2015 ste v Národnej rade SR hlasovaním č. 136 hlasovali  za vládny Návrh na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky v súvislosti s ich pôsobením v NATO Force Integration Unit (NFIU) (tlač 1848).

            Týmto hlasovaním ste však zradili Slovenský národ, jeho suverenitu i kultúrne a kresťanské dedičstvo našich vierozvestov – sv. Cyrila a Metoda – spasiteľnú vieru v Kristovo evanjelium. Prečo? Pretože niektorí členovia Severoatlantickej aliancie (ktorým Vašim hlasovaním vyjadrujete súhlas s pobytom na území SR), v napojení na zahraničné teroristické skupiny, sú spoluzodpovední za masové vyvražďovanie civilistov napr. v Juhoslávii, Lýbii, Afganistane, či v Iraku. Toto Vaše osobné rozhodnutie môže mať nepredvídateľný podiel na zániku Slovenskej republiky, ako aj  Európy!

            Preto Vás, pani poslankyňa, pán poslanec, pred slovenskou verejnosťou žiadame, vzhľadom na závažnosť a dosah Vášho osobného hlasovania v tejto veci, aby ste svoj súhlas s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky v súvislosti s ich pôsobením v NATO Force Integration Unit verejne odvolali a upovedomili o tom slovenskú verejnosť.

            V prípade Vášho mlčania vyzývame voličov budúcoročných parlamentných volieb, aby zvážili Vašu voľbu do Národnej rady SR v prípade, že budete do tohto najvyššieho zastupiteľského  orgánu kandidovať!

Rehoľníci Spoločnosti sv. Bazila Veľkého: 

+  Matej R. Jarabica, o. Bernard M. Jarabica,  o. Michal M. Chlebek,  o. Charbel   P. Mazúr

                                                                                                                    Žilina, 13. 11. 2015