Choď na obsah Choď na menu
 

Vážený pán poslanec,

dňa 12. mája bol v NRSR prerokovávaný vládny návrh zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1499).

Tento vládny návrh bol rozhodnutím predsedu NRSR pridelený na prerokovanie  štyrom výborom Národnej rady Slovenskej republiky, pričom za gestorský výbor bol ustanovený Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny.

Z priebehu hlasovaní (č. 64. a 65.) sa javí, že potreba vytvoriť funkciu a úrad komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím  našla širokú podporu poslancov NRSR.

Dovoľujeme si položiť otázku: „Čo je najvyšším právom dieťaťa?“  Je to jeho neodňateľné právo, aby mohlo vyrastať v prirodzenej, biologickej rodine, v náručí otca a matky.  Žiaľ, v mnohých krajinách sveta, ale aj EÚ, i napriek prijatým a stále platným dokumentom ako Deklarácia práv dieťaťa vyhlásená rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 1386 (XIV) z 20. novembra 1959, či Dohovor o právach dieťaťa prijatý rezolúciou Valného zhromaždenia OSN z roku 1989, je dnes toto základné prostredie rodiny, v ktorom by dieťa mohlo zdravo fyzicky i psychicky rásť, drasticky likvidované, a to skrze tzv. juvenilnú justíciu, ktorá sa, žiaľ i zámerne, skrýva za pojem sociálno-právna ochrana detí. Čo často v skutočnosti juvenilná justícia je? Je to systém, ktorý pomocou sociálnych služieb štátu neoprávnene a prevažne z vymyslených dôvodov odoberá deti z prirodzeného prostredia rodiny, a to práve pod zneužitou frázou ochrany práv detí. Jedná sa tu o barbarský a pirátsky lov na deti, ktoré potom putujú cez detské domovy a náhradných rodičov často do rúk pedofilov, či homosexuálov! (http://www.hlavnespravy.sk/babicka-malej-maxine-prehovorila-rodicia-sa-boja-s-mediami-komunikovat/618130)

Je preto reálnou hrozbou, že tento plánovaný úrad komisára pre deti sa môže ľahko stať zneužitým nástrojom juvenilnej justície! Myslíme si, že to nehrozí? Pýtame sa: „Prečo sa teda v spoločnosti stále postupne vytvára a doslova podsúva zveličený dojem o „týraní“ detí?“ Čo je skutočným zámerom tejto umelo vytvorenej verejnej mienky, ako keby na Slovensku bolo deťom stále uberané nejaké právo, a boli neslobodné?

 

A keď k takýmto drastickým situáciám predsa len dochádza, či nie sú na Slovensku  zriadené kompetentné orgány, ktoré sa majú dostatočne kvalifikovane postarať o ochranu práv dieťaťa?

Vážení poslanci, i keď má tento úrad komisára pre deti podľa predkladaného  vládneho návrhu chrániť práva detí a mal by im pomôcť pri riešení ich ťažkých životných situácií, na druhej strane je tu stále nebezpečná  hrozba prepojenia so zločineckou juvenilnou justíciou.

Ak Vám naozaj záleží na prirodzenom práve dieťaťa na otca a mamu, prosíme Vás, aby ste pri následnom prerokovaní tohto návrhu zákona zvážili jeho dôsledky, ktoré by mohli spieť pod frázou „najvyššieho záujmu dieťaťa“ ku katastrofálnej  genocíde slovenských rodín.

Ide aj o budúcnosť Vašich detí a Vašich vnúčat. Skrze prijatie zákonov rozhodujete o budúcej ochrane detí, ale tak isto aj o ich morálnej, či fyzickej devastácii!

Postavme sa za deti, kým je ešte čas. Zajtra už môže byť neskoro!

Rehoľníci Spoločnosti sv. Bazila Veľkého:

+  Matej R. Jarabica, o. Bernard M. Jarabica,  o. Michal M. Chlebek,  o. Charbel   P. Mazúr

Žilina, 22. 5. 2015