Choď na obsah Choď na menu
 

 

Vážený pán poslanec, vážená pani poslankyňa NR SR,

 

Pred nedávnom Vám ILGA (Medzinárodná asociácia lesieb, gejov, bisexuálov, transexuálov a intersexuálov) zaslala žiadosť, aby ste odmietli ústavnú ochranu manželstva a rodiny. Spolupredsedníčka ILGA, Gabi Calleja tvrdí, že „takéto právne zmeny sú diskriminačné.“

Opak je však pravdou. Práve táto organizácia, ktorej ide o likvidáciu inštitútu tradičnej rodiny, otvorene diskriminuje slovenskú spoločnosť, ktorej až 82 percent (podľa prieskumu verejnej mienky) podporuje tradičnú rodinu. Čiže kto tu koho diskriminuje?

Ďalej pani Calleja uvádza: „Je zjavné, že ich nemotivuje citlivý prístup voči rodinám, ale zamerali sa len na zabránenie uznania práv a ochrany homosexuálnych partnerstiev v blízkej budúcnosti". Navrhované právne zmeny v definícii manželstva sú naopak motivované citlivým prístupom voči rodinám, pretože manželstvo medzi jedným mužom a jednou ženou sa dnes v rámci EÚ stavia na tú istú úroveň ako tzv. „manželstvo“ medzi dvoma ľuďmi rovnakého pohlavia. V  opačnom prípade je definícia rodiny, ktorú tvorí otec, matka a deti, vystavená zániku a degradácii. Prirodzená rodina vedie k zachovaniu národa, kdežto homosexuálne a iné zvrátené zväzky vedú k postupnej likvidácii národa a k peklu na zemi i po smrti. Práve preto rodina a manželstvo potrebujú zodpovedajúce právne zadefinovanie a ústavnú ochranu.

Vážený pán poslanec, poslankyňa, Boh Vás postavil do parlamentu, aby ste hájili prirodzené hodnoty a blaho slovenského národa. O krátky čas sa bude v parlamente prerokovávať návrh ústavného zákona o ochrane manželstva a rodiny.

Preto Vás žiadame, odmietnite demoralizačnú agendu ILGA a presaďte návrh na posilnenie inštitútu manželstva a rodiny v Ústave SR jeho spresnením, ako zväzku jedného muža a jednej ženy.

Tiež Vás prosíme, aby bola do tohto návrhu vložená i definícia, že muž je mužom od narodenia a žena je ženou od narodenia, lebo súčasná gender ideológia tieto pojmy  ruší a dehonestuje.

Nech sa v správe k pripravovanému návrhu ústavného zákona jasne stanoví, že muža a ženu, ako ľudské bytosti, možno nazývať iba podľa im daných biologických vlastností a nie na základe zmeny pohlavia.

V súčasnosti sa rozhoduje o prežití alebo zániku národa, ktorý Vy legislatívne spravujete. Ak Vám leží na srdci jeho budúcnosť, nedopusťte jeho genocídu a postavte sa za záchranu slovenských rodín.

Rehoľníci Spoločnosti svätého Bazila Veľkého

+ Matej SBM, o. Bernard SBM, o. Michal SBM, o. Charbel SBM

                                                                     Žilina, 7. 3. 2014

 

Sťahuj: List poslancom NR SR o ochrane rodiny a manželstva