Choď na obsah Choď na menu
 

Podpredseda vlády Slovenskej republiky a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

JUDr. Miroslav Lajčák

Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37

 

Vážený pán minister zahraničných vecí

 

Dňa 20. augusta ste sa na svojom blogu Sme vyjadrili k rozpracovanému dokumentu na zavedenie nových práv do spoločnosti pod názvom “Stratégia ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku”.


Citácia: „Nepamätám sa na žiaden dokument doteraz, ktorý by vyvolal takú obrovskú vlnu nevôle. Opakovane som niekoľkokrát prízvukoval, že práce na tomto dokumente nie sú zďaleka dokončené, že jeho finalizácii musí predchádzať otvorená celospoločenská diskusia,

v ktorej chceme počúvať hlasy celého spektra názorových prúdov. Na všetko prichádza emocionálna odpoveď: nie, len nič nemeňme, dobré je to tak, ako to je!“ 

 Odpoveď: Ako občan Slovenskej republiky, a zároveň minister zahraničných vecí, si zaiste uvedomujete, aké hodnoty sa (ešte zatiaľ) uznávajú u nás na Slovenku. Mnoho obyvateľov Slovenska si veľmi reálne uvedomuje, aké katastrofálne dôsledky bude mať to, keď by sa pripravovaný dokument, najmä v oblasti LGBTI komunity schválil; že by nastal postupný rozvrat morálky a plánovaný rozklad tradičnej rodiny, ako základnej bunky spoločnosti.

Citácia:Hlavnou myšlienkou pripravovanej stratégie je tolerancia a rešpekt voči iným, a nie podpora gejov, lesieb a iných dúhových farieb.

Ešte raz: neuprednostňujem LGBTI alebo ktorúkoľvek inú skupinu ľudí pred ostatnými. Som však presvedčený, že vzťahy medzi ľuďmi – a práva z nich vyplývajúce – musia byť postavené na zásadách rešpektovania a úcty k tomu druhého.“

Odpoveď: Na jednej strane tvrdíte, že neuprednostňujete LGBTI skupinu pred ostatnými a na druhej strane hovoríte, že ich rešpektujete a tolerujete. Úctu a rešpekt k druhému nespochybňujeme, ale každý rozumný občan SR vie, že tzv. tolerancia a rešpekt voči gejom a lesbám sa dnes musí povinne presadzovať uzákoňovaním ich amorálneho a genocídneho spôsobu života. Menšina chce svojimi zákonmi terorizovať väčšinu obyvateľstva, ktorá s nimi nesúhlasí. Toto je viditeľná homodiktatúra! Toto chcete tolerovať?

Citácia: „V 21. storočí je naozaj už načase, aby sme sa zbavili zafixovaných stereotypov, čo nám bránia v smerovaní dopredu.“

Odpoveď: Čo prinesie zbavenie sa zafixovaných stereotypov, teda ochrany normálnej rodiny a zavedenie LGBTI požiadaviek? Niekoľko údajov zo štatistík z USA o homosexualizme: viac ako 50 percent všetkých známych prípadov ochorení na AIDS v USA tvoria homosexuáli,  70-80% percent chorých na hepatitídu tvoria opäť homosexuáli, 50 percent žien zatvorených v celách smrti za ťažké zločiny tvoria lesbičky, za 50% vrážd a ťažkých zločinov sú zodpovední homosexuáli, len v Los Angeles sú homosexuáli zodpovední za 30 000 sexuálne zneužitých detí. Každé tretie dieťa je v homosexuálnych pároch objektom sexuálneho zneužitia a každé štvrté trpí pohlavnými chorobami. Chcete podporovať a zavádzať takéto šialenstvá, ktoré „smerujú vpred“?

A čo povedať o pretlačovanej téme z dokumentu o ľudských právach o rodovej rovnosti (tzv. gender)? Budú si na základe tejto genderovej ideológie Slováci môcť zmeniť v občianskom preukaze údaj, že keď sa napr. muž rozhodne byť ženou, bude sa mu musieť v tom vyhovieť? Táto strata zdravého rozumu sa chystá i u nás! Ďalšou témou zafixovaného stereotypu je výchova detí rodičmi. V blogu tvrdíte, že vám ide tiež o tzv. ochranu detí. Toto je však zneužitie pojmu ochrany detí, pretože zo zaznamenaných európskych prípadov kradnutia detí je jasné, že za touto podvodnou frázou sa skrýva tzv. Juvenílna justícia, ktorá odoberá deti z normálnych rodín. V Anglicku ročne sociálne služby brutálne ukradnú desaťtisíce detí. Toto sú zločiny proti ľudskosti! I toto je podľa vás „smer vpred“?

Citácia: „A som smutný, že v 21. storočí ešte stále na Slovensku víťazí nad toleranciou bigotnosť.“

Odpoveď: Nie Vy, ale Slovensko bude smútiť, ak bude prijatý tento dokument. Vážený pán minister, ak Vám záleží na záchrane rodiny, a tým aj na budúcnosti Slovenska, tak tolerujte väčšinový hlas a záujmy občanov Slovenskej republiky. Bigotnosťou by bolo tolerovať hŕstku ľudí, ktorým ide o zničenie zdravých morálnych a kresťanských hodnôt! Inak nie ste hodný zastávať tento post, lebo nie ste obrancom národa, ale jeho zradcom! Preto vás v mene živého Boha, žiadame: Vylúčte zo “Stratégie ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku” pojem o rodovej rovnosti a právo pre LGBTI komunitu a nahraďte ich bodmi za ochranu prirodzenej rodiny, materstva a zdravej výchovy detí.

Buďte morálnou oporou tohto národa. V hodinu smrti sa budete zodpovedať pred Bohom, aké záujmy ste na svojom poste hájil!

 

 S pozdravom Rehoľníci Spoločnosti svätého Bazila Veľkého

 

 Žilina 30. 8. 2013

 

 Sťahuj: List ministrovi zahraničných vecí